Numara : 133
Tarih : 20.11.2012

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/133

KONU: Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

15 Kasım 2012 tarihli ve 28468 sayılı Resmi Gazete'de Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ yayımlandı.

Söz konusu Tebliğ'de anonim ve limited şirketlerin sermayelerini 14 Şubat 2014 tarihine kadar yeni asgari tutarlara yükseltmelerine ve kuruluşu ile esas sözleşme değişikliği işlemleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olan şirketlerin belirlenmesine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

1. Kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler

Anılan Tebliğde kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

· Bankalar,
· Finansal kiralama şirketleri,
· Faktöring şirketleri,
· Tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri,
· Varlık yönetim şirketleri,
· Sigorta şirketleri,
· Anonim şirket şeklinde kurulan holdingler,
· Döviz büfesi işleten şirketler,
· Umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler,
· Tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri,
· Ürün ihtisas borsası şirketleri,
· Bağımsız denetim şirketleri,
· Gözetim şirketleri,
· Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri,
· Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler,
· Serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketler.

Ancak, kayıtlı sermaye sistemine kabul edilen Sermaye Piyasası Kanununa tabi halka açık anonim şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı içinde yapacakları sermaye artışlarında Bakanlık izni aranmayacaktır.

2. Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerinin Yeni Asgari Tutarlara Yükseltilmesi

Aynı Tebliğe göre, sermayeleri ellibin Türk Lirasının altında olan anonim şirketler ile onbin Türk Lirasından az olan limited şirketlerin sermayelerini, 14/2/2014 tarihine kadar bu miktarlara yükseltmeleri gerekmektedir.

Belirlenen süre içerisinde sermayelerini öngörülen tutarlara yükseltmeyen şirketler, bu sürenin sonunda infisah etmiş sayılacaklardır.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.