Numara : 25
Tarih : 20.2.2012

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/25

KONU: Anayasa Mahkemesi Yatırım İndirimi Uygulamasına %25' lik Sınır Getiren Düzenlemenin Yürürlüğünü Durdurmuştur.

Hatırlanacağı üzere, Anayasa Mahkemesi, Gelir Vergisi Kanunu'nun yatırım indirimiyle ilgili süreyi 2006, 2007 ve 2008 yılları ile sınırlı tutan Geçici 69 uncu madde kapsamındaki düzenlemesinin, gerekçeli kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girecek şekilde iptalini kararlaştırmış ve söz konusu gerekçeli Karar da 8 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararı sonrasında, Maliye Bakanlığınca 6009 sayılı Kanun ile yatırım indiriminin kullanılmasında süre sınırlaması getiren GVK Geçici 69 uncu madde değiştirilerek süre sınırlaması kaldırılmış; ancak her bir yıl itibariyle indirilebilecek yatırım indirimi tutarının ilgili yıl kazancının %25' ini aşmaması yönünde yine iptal kararına konu olabilecek bir miktar sınırlaması getirilmişti.

Bu defa Anayasa Mahkemesi'nin 9 Şubat 2012 tarihli ve 2012/9 sayılı kararı ile %25 sınırlaması ile ilgili düzenleme iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin ilgili kararı henüz Resmi Gazete'de yayımlanmamıştır. Ancak Mahkeme’nin iptal kararının Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar yürürlüğünü durdurmak üzere aldığı 2010/93 Esas 2012/9 sayılı Kararı, 18.2.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Anayasa Mahkemesi'nin yürürlüğü durdurma kararı  sonrasında yatırım indirimi hakkının kurum kazancının % 25 ile sınırlı kullanılabileceği şeklindeki düzenleme geçersiz kalmıştır. Yürürlüğü durdurma kararı her ne kadar 2012 yılında yayımlanmış olsa da 2011 yılı kurum kazançları üzerinden yapılacak yatırım indirimi açısından da sonuç doğuracağını düşünmekteyiz.

Bununla birlikte Maliye Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi Kararlarının geriye yürümezlik ilkesini gerekçe göstererek, Kararın 2012 yılında yayımlandığından bahisle, bu karardan 2011 yılına ilişkin olarak yararlanılmayacağı şeklinde görüş beyan edebileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle önümüzdeki günlerde 2011 yılı Kurumlar Vergisi beyannamelerinin ihtirazi kayıtla verilmesi gündeme gelebilecektir.

İlgili Karar'a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Anayasa Mahkemesinin E: 2010/93, K: 2012/9 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (31/12/1960 Tarihli ve 193 Sayılı Kanun, 13/12/1983 Tarihli ve 178 Sayılı KHK, 9/1/1985 Tarihli ve 3146, 1/6/1989 Tarihli ve 3568, 29/6/2001 Tarihli ve 4706, 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapan 23/7/2010 Tarihli ve 6009 Sayılı Kanun ile İlgili)

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.