Numara : 27
Tarih : 21.2.2012

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/27

KONU: Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi.

18 Şubat 2012 tarihli ve 28208 sayılı Resmi Gazete'de 414 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Söz konusu tebliğde 01 Mart 2012 tarihinde uygulamaya konulacak olan "Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi" ne ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Buna göre, 2011 ve müteakip takvim yıllarında sadece gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri) elde eden mükelleflerin, bu iratlarına ilişkin beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığınca önceden doldurulup mükelleflerin onayına sunulacağı Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi’nin uygulanmasına başlanacaktır.

Diğer taraftan Gelir İdaresi Başkanlığı konuya ilişkin olarak bir bilgilendirme broşürü hazırlamış olup, bu broşürde anılan sisteme ilişkin temel konular soru-cevap şeklinde aşağıdaki gibi ele alınmıştır.

1) Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi nedir?

Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi; gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri) elde eden mükelleflerimizin MERNİS, banka, PTT, sigorta şirketleri, tapu gibi çeşitli bilgileri kullanılarak beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından önceden hazırlandığı ve internet ortamında mükelleflerimizin onayına sunulduğu bir sistemdir.

2) Neden bu Sistemi kullanmalıyım?

Bu Sistem:

· Vergi dairesine gitmeden internetin olduğu her yerde, kendi kendinize beyanname vermenizi sağlar.

· Hata yapmanızı önler.

· Kağıda göre daha kolay ve hızlıdır.

· Karmaşık vergi hesaplamalarını sizin yerinize yapar.

· Kullanıcı dostu ekranları ile size yol gösterir.

· Daha az kağıt israfı daha çok çevre dostudur.

· Kişisel bilgilerinizin güvenliğini en yüksek düzeyde sağlar.

· 7/24 hizmet verir.

· Tamamen masrafsızdır.

· Beyannamenize her zaman ulaşma imkanı sağlar; ayrıca isterseniz beyannamenizi kağıt ortamına da aktarabilirsiniz.

3) Bu Sistem’den kimler faydalanabilir?

Sadece kira geliri olanlar bu Sistem’den faydalanabilirler. Kira geliri dışında ticari, zirai veya serbest meslek kazancı ile menkul sermaye iradı gibi gelir unsurlarından kazanç ve irat elde eden mükelleflerimiz, bu Sistem’den beyanname veremezler.

4) Bu Sistem nasıl çalışır?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nda bulunan bilgiler kullanılarak oluşturulan kira beyannameniz internet ortamında size yansıtılacaktır. Beyannamenizi kontrol ettikten sonra; eksiklik, hata ve yanlışlıkların bulunması halinde düzeltip onaylamanız üzerine, beyanınız elektronik olarak alınacak ve beyan ettiğiniz vergi otomatik hesaplanıp adınıza tahakkuk ettirilecektir.

5) Bu Sistemdeki bilgiler nereden alınmaktadır?

Sistemde kullanılan bilgiler; kira geliri elde eden kişilere ilişkin MERNİS, banka, tapu, sigorta şirketleri gibi kurum ve kuruluşlardan Gelir İdaresi Başkanlığı’nın veri tabanına aktarılan bilgilerden oluşmaktadır.

6) Bu Sistemi kullanmak zorunlu mu?

Sistemi kullanma zorunluluğu bulunmamakla birlikte bu Sistem kullanılarak kira beyannamenizi vermeniz daha hızlı, daha güvenilir, daha kolay ve tamamen masrafsızdır. Beyannamenizi ayrıca vergi dairesine giderek elden veya beyanname düzenleme programını kullanarak da verebilirsiniz.

7) Sistem’e nasıl ulaşabilirim?

Sistem’e erişim ve uygulama hakkında detaylı bilgiye Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

8) Sistem’e nasıl giriş yapabilirim?

Sisteme girişin iki yolu vardır. Bunlar:

1) İnternet Vergi Dairesi şifrenizi kullanarak, (Şifreniz yoksa; herhangi bir vergi dairesine kimliğinizle başvurarak birkaç dakika içinde bu şifreyi ücretsiz alabilirsiniz.)

2) Size özel hazırlanmış güvenlik sorularını cevaplayarak,

Sisteme girebilirsiniz.

9) Bu Sistemi herhangi bir uzmandan yardım almadan kullanabilir miyim?

Sistem, kolay ve basit kullanım için tasarlanmıştır. Bu bakımdan karmaşık vergi mevzuatı hükümleri mümkün olduğunca anlaşılır hale getirilmiş ve gerekli açıklamalar ile mükelleflerimizin herhangi bir uzmana ihtiyaç duymadan beyannamelerini kendilerinin gönderebilmeleri sağlanmıştır.

10) Sistemi kullanarak kira beyannamemi ne zaman vermeliyim?

1 - 25 Mart tarihleri arasında Sistem üzerinden beyannamenizi verebilirsiniz.

11) Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemini kullanarak internet üzerinden beyannamemi gönderdim. Ayrıca vergi dairesine gitmeme gerek var mı?

Bu Sistemi kullanarak internet üzerinden beyannamenizi onaylayıp göndermeniz durumunda tekrar vergi dairesine gitmenize gerek bulunmamaktadır.

12) Bu Sistemi internet üzerinden kullanma şansım yoksa bu Sistem’den nasıl faydalanabilirim?

İnternete erişim imkanınız yoksa veya Sistemi internet üzerinden kullanamıyorsanız vergi daireleri ve beyan döneminde bazı alışveriş merkezlerinde kurulacak yardım masaları aracılığıyla da bu Sistemden yararlanmanız mümkündür.

13) Sistemdeki bilgiler eksik ya da hatalı ise ne yapmalıyım?

Eksik ya da hatalı gördüğünüz bilgileri; örneğin banka/PTT bilgisinin eksik veya fazla olması gibi, düzeltme imkanınız vardır. Her türlü vergi beyanında olduğu gibi beyanınız sizin düzelttiğiniz ve onayladığınız şekilde kabul edilecektir.

14) Gönderdiğim beyannamede sonradan hata yaptığımı fark ettim. Bu hatayı vergi dairesine gitmeden Sistem üzerinden düzeltme imkanım var mı?

Onaylayıp gönderdiğiniz beyannamede sonradan bir hata yaptığınızı fark ettiğinizde, bu hatayı düzeltme beyannamesi ile düzelterek tekrar Sistem üzerinden göndermeniz mümkündür.

15) Sistemi kullanarak geçmiş yıllara ait kira beyannamelerini vermem mümkün mü?

Sistem sadece 2011 ve takip eden yıllarda elde edilen kira geliri beyannameleri için hazırlanmıştır.

16) Kira gelirimi herhangi bir banka kullanmadan elden tahsil ettim? Ben de bu Sistem’den yararlanabilir miyim?

Kirasını elden nakit olarak tahsil eden mükelleflerin beyannameleri, gelir kısmı hariç olmak üzere, önceden doldurulmuş bir şekilde hazırlanıp internet üzerinden mükelleflere yansıtılacaktır. Mükellefler nakit olarak tahsil ettikleri tutarı beyannamenin ilgili kısmına yazmak suretiyle beyannamelerini otomatik olarak kendileri doldurmuş olacaklardır. Dolayısıyla bundan sonraki dönemlerde beyannamenizin daha sağlıklı ve kapsamlı olarak doldurulabilmesi için kira tahsilatlarınızı bankalar aracılığıyla yapmanız sizin için daha faydalı olacaktır.

17) Daha önce mükellefiyetim yoksa bu Sistemden nasıl faydalanabilirim?

Sistem, GMSİ yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunmayanlara da hizmet sunacaktır. Bu bakımdan vergi dairesinde mükellefiyetiniz yoksa, İnternet Vergi Dairesi’nde sizin için hazırlanan kira beyannamesini elektronik ortamda onayladığınız anda, adınıza vergi dairenizde mükellefiyet tesisi ve vergi tahakkuku işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

18) Bu Sistemi kullanarak onayladığım kira beyanıma ilişkin ödememi nereden yapabilirim?

Anlaşmalı bankalardan veya tüm vergi dairelerinden ödemelerinizi yapabilirsiniz. Ayrıca internet bankacılığını kullanarak da vergi borcunuzu ödemeniz mümkündür.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 414)

Bilgilendirme Broşürü

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.