VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/35

KONU: 2011 Yılı Kazançlarında % 25' lik Sınır Dikkate Alınmaksızın Yatırım İndiriminden Faydalanılabilineceğine İlişkin Duyuru

Hatırlanacağı üzere, Anayasa Mahkemesi 9 Şubat 2012 tarihli ve 2012/9 sayılı kararı (Esas No: 2010/93) ile yatırım indirimi uygulamasına %25' lik sınır getiren düzenlemenin yürürlüğünü durdurmuştu. Ancak Maliye Bakanlığı’nın Anayasa Mahkemesi Kararlarının geriye yürümezlik ilkesini gerekçe göstererek, Kararın 2012 yılında yayımlandığından bahisle, bu karardan 2011 yılına ilişkin olarak yararlanılmayacağı şeklinde görüş beyan edebileceğine ilişkin tereddütler bulunmaktaydı.

Bu defa Gelir İdaresi Başkanlığı e-beyanname sisteminde yayınlamış olduğu 16.03.2012 tarihli duyuru ile, mükelleflerin güncellenmiş Beyanname Düzenleme Programı'nı indirerek, 2011 yılına ilişkin verecekleri Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi'nde % 25' lik sınırı dikkate almaksızın yatırım indiriminden faydalanabileceklerini, 16.03.2012 tarihi itibari ile Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini %25’ lik sınırı gözeterek vermiş bulunan mükelleflerin ise düzeltme beyannamesi verebileceklerini belirterek konuya ilişkin oluşan tereddütleri gidermiştir.

Duyuruda her ne kadar gelir vergisi mükellefleri için açıklamalara yer verilmiş olsa da bu açıklamanın kurumlar vergisi mükellefleri açısından da geçerli olacağı tabidir.

İlgili duyuruya aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz.

https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.