VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/46

KONU: 31.03.2012 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar.

Vergi Usul Kanunu’nun Değerlemeye ilişkin 279 uncu maddesinde menkul kıymetlerin değerleme esasları yer almaktadır. Bu çerçevede menkul kıymetlerin değerlemesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.

· Alış Bedeli ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

- Hisse Senetleri

- Fon Portföyünün en az yüzde 51'i Türkiye'de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri

- Borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler

· Borsa Rayici ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

Alış bedeliyle değerlenenler dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayici ise yine Vergi Usul Kanunu’nun 263 üncü maddesinde açıklanmıştır. Buna göre borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse, ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerleri olarak tanımlanmaktadır.

· İç Verim Yoluyla Değerlenecek Menkul Kıymetler

Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Borsa rayici ile değerlemeye tabi tutulan menkul kıymetlerle ilgili olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (“İMKB”) Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem gören bono ve tahvillerin borsa rayiçleri İMKB tarafından her gün itibariyle Tahvil ve Bono Piyasası bültenleriyle yayınlanmaktadır. Bu çerçevede, aşağıda yer verilen tabloda İMKB’de son işlem günü olan 30.03.2012 tarihi itibariyle tahvil ve bonolara ilişkin borsa rayiçlerini bulabilirsiniz. 1 inci Geçici Vergi dönemine ilişkin olarak aktifinizde yer alan tahvil ve bonoların değerlemesinde ilgili tabloyu dikkate alabilirsiniz.

Devlet İç Borçlanma Senetleri

VALÖR

TAHVİL TANIMI

TAKAS FİYATI*

30.03.2012

TRT250412T11

99,343

30.03.2012

TRT080812T26

96,783

30.03.2012

TRT260912T15

102,231

30.03.2012

TRT071112T14

94,508

30.03.2012

TRT090113T13

102,770

30.03.2012

TRT200213T25

92,093

30.03.2012

TRT200313T16

91,420

30.03.2012

TRT030413T16

106,408

30.03.2012

TRT100413T17

102,740

30.03.2012

TRT150513T11

90,264

30.03.2012

TRT260613T17

102,566

30.03.2012

TRT170713T17

88,924

30.03.2012

TRT140813T19

149,611

30.03.2012

TRT280813T13

110,169

30.03.2012

TRT091013T12

100,186

30.03.2012

TRT201113T16

103,828

30.03.2012

TRT041213T23

104,335

30.03.2012

TRT290114T18

99,293

30.03.2012

TRT260214T10

104,292

30.03.2012

TRT050314T14

100,179

30.03.2012

TRT020414T16

106,434

30.03.2012

TRT210514T12

144,449

30.03.2012

TRT040614T12

98,392

30.03.2012

TRT060814T18

105,191

30.03.2012

TRT011014T19

139,391

30.03.2012

TRT110215T16

124,133

30.03.2012

TRT290415T14

120,063

30.03.2012

TRT170615T16

104,923

30.03.2012

TRT270116T18

100,694

30.03.2012

TRT040516T11

108,448

30.03.2012

TRT040117T14

99,013

30.03.2012

TRT080317T18

99,277

30.03.2012

TRT190717T11

98,875

30.03.2012

TRT251017T18

99,079

30.03.2012

TRT240118T19

98,700

30.03.2012

TRT150120T16

108,352

30.03.2012

TRT010420T19

122,033

30.03.2012

TRT060121T16

107,513

30.03.2012

TRT210721T11

102,713

30.03.2012

TRT120122T17

101,952

30.03.2012

TRT230222T13

97,093

Özel Sektör Menkul Kıymetleri

Finansman Bonosu

30.03.2012

TRFISFN91218

95,115

Özel Sektör Tahvili

30.03.2012

TRSTPFC61210

104,730

30.03.2012

TRSMRNH61214

100,908

30.03.2012

TRSYKBKE1211

101,327

30.03.2012

TRSTISBK1216

94,429

30.03.2012

TRSTPFCK1211

104,443

30.03.2012

TRSDZBKA1213

93,470

30.03.2012

TRSTISB31312

91,096

30.03.2012

TRSTPFC51310

105,525

30.03.2012

TRSRSGY71318

102,672

30.03.2012

TRSCKKBE1316

102,902

30.03.2012

TRSTISBK1315

100,245

30.03.2012

TRSAKFHA1313

101,806

30.03.2012

TRSISFN21416

101,022

30.03.2012

TRSFBAH31410

100,570

Banka Bonosu

30.03.2012

TRQTISB41216

99,856

30.03.2012

TRQDZBK41211

99,350

30.03.2012

TRQDZBK41229

99,350

30.03.2012

TRQTISB51215

98,486

30.03.2012

TRQTISB71213

97,217

30.03.2012

TRQTHAL71212

97,095

30.03.2012

TRQVKFB71212

96,956

30.03.2012

TRQOYKB81217

96,240

* İMKB Bülteninde tahvil ve bonolarla ilgili olarak ağırlıklı ortalama fiyatı ve takas fiyatı olarak iki fiyat gösterilmektedir. Ağırlıklı ortalama fiyatı tahvil ve bonoların temiz fiyatı iken, takas fiyatı kirli fiyatlarıdır.Dolayısıyla, değerlemeye esas alınacak borsa rayici takas fiyatı olarak açıklanan fiyattır.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.