VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/47

KONU: 31.03.2012 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurları.

Bilindiği gibi, 130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 217 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde; değerleme günü itibariyle Maliye Bakanlığınca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmekte olduğu, ayrıca 283 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kurunun uygulanacağı açıklanmıştır.

Buna göre T.C Merkez Bankası tarafından 30 Mart 2012 günü 15.30’da belirlenen ve 31 Mart 2012 tarihli ve 28250 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan gösterge niteliğindeki aşağıda yer alan döviz alış kurları 31 Mart 2012 tarihi itibariyle yapılacak yabancı para cinsi hesapların değerlemelerinde esas alınacaktır.

Diğer taraftan Vergi Usul Kanunu’nun 280 inci maddesi ve bu maddeye istinaden yayımlanan Tebliğ açıklamaları gereği, bankaların söz konusu Tebliğde belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerektiği belirtilmiştir. Bankalar, dönem sonlarında yabancı para cinsinden borç ve alacaklarını, Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tebliğde belirlenen kurlar yerine T.C. Merkez Bankası’nca belirlenen esaslara uygun olarak tespit edilen ve fiilen uygulanan alış kurlarını esas alacaklardır.

Dövizin Cinsi

Döviz Alış

Efektif Alış

1 ABD DOLARI

1,7729

1,7717

1 AVUSTRALYA DOLARI

1,8408

1,8323

1 DANİMARKA KRONU

0,31806

0,31784

1 EURO

2,3664

2,3647

1 İNGİLİZ STERLİNİ

2,8367

2,8347

1 İSVİÇRE FRANGI

1,9609

1.9580

1 İSVEÇ KRONU

0.26616

0.26597

1 KANADA DOLARI

1.7787

1.7721

1 KUVEYT DİNARI

6.3318

6.2368

1 NORVEÇ KRONU

0.31057

0.31035

1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

0.47418

0.47062

100 JAPON YENİ

2.1567

2.1487

1 BULGAR LEVASI

1.1998

1 RUMEN LEYİ

0.53572

1 RUS RUBLESİ

0.05983

100 İRAN RİYALİ

0.01434

1 ÇİN YUANI

0.27918

1 PAKİSTAN RUPİSİ

0.01939

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.