VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/61

KONU: Türkiye ile İsviçre Arasında İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Yürürlükte.

18 Haziran 2010 ‘da Türkiye ile İsviçre arasında imzalanan “Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” ve eki “Protokol” ü 3 Mayıs 2012 tarihli ve 28281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3082 sayılı Karar ile 8 Şubat 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, vergiler açısından 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacaktır.

Anlaşmaya göre, temettünün gerçek lehtarı temettü ödeyen şirketin sermayesinin doğrudan en az % 20’sini elinde tutan bir şirket ise, söz konusu temettüler için temettüyü ödeyenin mukimi olduğu devlette alınacak vergi, gayrisafi temettü tutarının % 5’ini aşmayacaktır. Diğer durumlarda söz konusu vergi oranı % 15’i aşmayacaktır. İhracatın teşvik edilmesine yönelik faaliyetlerde bulunan kurumlardan alınan kredilere ilişkin olarak ödenen faizler en fazla % 5 oranında tevkifata tabi tutulacaktır. Diğer durumlarda, bankaların verdiği krediler de dahil, faiz oranı en fazla %10 oranındadır. Lisans (Royalty) bedelleri en fazla %10 oranında vergilendirilebilir.

Türkiye, çifte vergilendirmeyi önlemek için genel olarak mahsup metodunu kullanmakta, İsviçre ise mahsup ve istisna metotlarının değişikliğe tabi tutulmuş bir şeklini kullanmaktadır.

Söz konusu Anlaşmaya aşağıdaki bağlantı yolundan ulaşabilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokol

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.