VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/62

KONU: Alkollü içkilerin ÖTV'sinde Değişiklik Yapıldı.

7 Mayıs 2012 tarihli ve 28285 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/3139 sayılı "Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar" ile alkollü içkilerin ÖTV'sinde değişiklik yapıldı.

Buna göre şarap, cin, votka ve likörün de bulunduğu bazı alkollü içkilerin ÖTV'si düşürülürken, rakının ÖTV'si artırıldı.

Anılan Karar ile yapılan değişikliklerin tamamı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

(III) SAYILI LİSTE

(A) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

YENİ Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

2202.10.00.00.13

Kolalı Gazozlar

25

-

2203.00

Malttan üretilen biralar

63

0,53

22.04

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)

0

2,94

2204.10

Köpüklü şaraplar

0

19,82

22.05

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)

0

27,18

2205.10.10.00.00

Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar

0

21,58

2206.00

Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları

0

2,94

2205.10.90.00.12

Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla olanlar

0

105,8

87,12

2207.20

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler(Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)

0

105,8

87,12

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler

[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]

0

105,8

87,12

2208.20

Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler

0

87,95

83,16

2208.50

Cin ve Geneva

0

70,35

69,30

2208.60

Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)

0

70,35

69,30

2208.60.91.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

0

105,8

87,12

2208.60.99.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

0

105,8

87,12

2208.70

Likörler

0

96,74

87,12

2208.90

Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)

0

105,8

87,12

2208.90.48.00.11

Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

0

63,48

66,00

2208.90.71.00.11

Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

0

63,48

66,00


Söz konusu Karar'a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2012/3139 sayılı Karar

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.