VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/69

KONU: 31 Mayıs 2012 Tarihine Kadar Düzenlenecek Olan "Mükellef Bilgileri Bildirimi" Hakkında Sık Sorulan Sorular

Hatırlanacağı üzere, 20 Ocak 2012 tarihli ve 28179 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile “Mükellef Bilgileri Bildirimi”nin elektronik ortamda verilmesi zorunluluğu getirilmiş ve bu konu 2012/15 sayılı sirkülerimizle sizlerle paylaşılmıştır.

Bu sirkülerimizde, mükelleflerin söz konusu ödevini yerine getirirken karşılaştığı sorunlara çözüm bulmak amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinde yayımlanan "sık sorulan sorular" çalışmasını ve aynı konuya ilişkin yayınladığı "Mükellef Bilgileri Bildirimi Klavuzu"nu sizlerle paylaşmak isteriz.

İlgili çalışmalara aşağıdaki bağlantı yollarıyla ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.