VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/72

KONU: Kıdem Tazminatı ve Çocuk Yardımı ile Sigorta Şirketlerince Sigortalılara Yapılacak Ödeme Tutarlarının Hesaplandığı Katsayılar Yeniden Belirlendi.

1 Haziran 2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 29/5/2012 Tarihli ve 2012/1 Sayılı Kararı” ile memur maaş katsayıları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Dönem

01.01.2012 – 30.06.2012

01.07.2012 – 31.12.2012

Aylık Katsayısı

0,068835

0,071589

Taban Aylık Katsayısı

0,92105

0,9579

Yan Ödeme Katsayısı

0,021827

0,0227

Buna göre 2012 yılının birinci ve ikinci yarısında uygulanacak; Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı ile 7 Ekim 2001 tarihinden önce imzalanan şahıs sigorta poliçeleri kapsamında, sigorta şirketleri tarafından sigortalılara yapılan ödemelerde uygulanan istisna tutarı aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

1. 2012 Yılının İlk ve İkinci Yarısında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı

Dönemi

Tutarı (TL)

01.01.2012 - 30.06.2012

2.917,27

01.07.2012 – 31.12.2012

3.033,98


2. 2012 Yılının Birinci ve İkinci Yarısında Uygulanacak Azami Çocuk Yardımı

Dönemi

0 – 6 Yaş Tutarı (TL)

6 Yaşından Büyükler (TL)

01.01.2012 – 30.06.2012

34,42

17,21

01.07.2012 – 31.12.2012

35,79

17,90

3. Şahıs Sigorta Poliçeleri Kapsamında (7 Ekim 2001 Tarihinden Önce İmzalanan), Sigorta Şirketleri Tarafından Sigortalılara Yapılan Ödemelerde Uygulanan İstisna Tutarı

Dönemi

Aylık Ödemelerde (TL)

Toplu Ödemelerde (TL)

01.01.2012 – 30.06.2012

5.326,50

87.518,10

01.07.2012 – 31.12.2012

5.539,60

91.019,40

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararına aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 29/5/2012 Tarihli ve 2012/1 Sayılı Kararı

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.