VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/73

KONU: Mevcut Teşvik Sistemi ile Yeni Teşvik Sisteminin Karşılaştırılması

Hatırlanacağı üzere, Yatırımlarda Devlet Yardımları kapsamında teşvik sisteminde yapılacak değişiklikler ve getirilen yeni uygulamalar Ekonomi Bakanlığı tarafından 6 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirilen bir sunumla kamuoyuna açıklanmış ve bu konu 2012/49 sayılı sirkülerimizle sizlerle paylaşılmıştır.

Bu sirkülerimizde, yeni teşvik sisteminin, 2009 yılında getirilen teşvik sisteminden temel farklılıkları genel bir çerçevede ele alınmaktadır.

1. Teşvik Sisteminin Uygulandığı Yatırım Unsurları

Mevcut Teşvik Sistemi

Yeni Teşvik Sistemi

- Genel teşvik uygulamaları
- Bölgesel teşvik uygulamaları
- Büyük ölçekli yatırımlar

- Genel teşvik uygulamaları
- Bölgesel teşvik uygulamaları
- Büyük ölçekli yatırımlar
- Stratejik yatırımlar


Mevcut teşvik sistemindeki uygulamalara ek olarak, ithalat bağımlılığı yüksek ara mallar ve ürünlerin üretimine yönelik olan yatırımlar olarak tanımlanan stratejik yatırımlar, ayrı bir grupta değerlendirilmiştir.

2. Genel Teşvik Uygulamaları

Mevcut Teşvik Sistemi

Yeni Teşvik Sistemi

- KDV İstisnası
- Gümrük Vergisi Muafiyeti

- KDV İstisnası
- Gümrük Vergisi Muafiyeti

KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti yönünden bir değişiklik öngörülmemiştir.

3. Bölgesel Teşvik Uygulamaları ve Büyük Ölçekli Yatırımlar

3.1. Bölgesel Harita

Mevcut Teşvik Sistemi

Yeni Teşvik Sistemi

Türkiye Sosyo-Ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre 4 bölgeye ayrılmış olup 2. Bölgede yer alan Çanakkale ili sınırlarında bulunan Gökçeada ile Bozcaada 4. Bölgede sayılmıştır.

Sosyo-Ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre bölge sayısı 6’ya çıkarılmış ve destek unsurlarından yararlanma oranları buna göre güncellenmiştir.


Ekonomi Bakanı’nın sunumunda, mevcut teşvik sistemindeki bölge ayırımının Kalkınma Bakanlığı’nın 2003 yılında gerçekleştirdiği İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasına dayanmakta iken, gelen eleştiriler nedeniyle 2011 yılında gerçekleştirilen yeni çalışma doğrultusunda bölgelerde yer alan iller ve bölge sayısının bu yeni çalışmaya göre yeniden sınıflandırıldığı açıklanmıştır.

Bölge sayısının 6’ya çıkartılması bir çok ilin daha avantajlı bölgelere kaydırılması ile sonuçlanmışken 6 ilin (Antalya, Muğla, Kayseri, Konya, Trabzon ile önceki sınıflamada ayrıca değerlendirilen Bozcaada ve Gökçeada) önceki sınıflamaya göre daha üst (daha az avantajlı) bölgelere kaydırıldığı gözlenmiştir. (Gökçeada ve Bozcaada’ya ilişkin Yeni Teşvik Tasarısı’nda KVK 32/A maddesinde yapılan değişiklikle Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiştir.)

Daha alt (daha avantajlı) bölgelere kaydırılan il sayısı ise toplamda 52 olmakla birlikte bölge değişikliğinin özellikle 3 ve 4. bölgelerden 5 ve 6. bölgelere doğru yapıldığı görülmektedir. Üst bölgelerde yapılan değişiklikler genellikle bir alt bölgeye doğru olmakla birlikte dikkat çeken iki değişiklik Bilecik (1’den 3’e) ve Düzce’de (1’den 4’e) şeklinde gerçekleşmiştir.

Türkiye ekonomisinin büyük bir kısmını içinde barındıran İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Eskişehir, Adana’nın da içinde bulunduğu toplam 24 il aynı bölgede kalmıştır.

4. Destek Unsurları – Oran ve Süre Değişiklikleri

4.1. Vergi İndirimi

4.1.1. Yatırıma Katkı Oranı (Bölgesel Teşvik Uygulamaları İçin)

Mevcut Teşvik Sistemi

Yeni Teşvik Sistemi

Bölgeler

Genel Oran

31.12.2010 Öncesi Başlanan Yatırımlar

31.12.2011 Öncesi Başlanan Yatırımlar

Bölgeler

31.12.2013 Sonrası Başlanan Yatırımlar

31.12.2013 Öncesi Başlanan Yatırımlar

1

% 10

% 20

% 15

1

% 10

% 15

2

% 15

% 30

% 25

2

% 15

% 20

3

% 20

% 40

% 35

3

% 20

% 25

4

% 25

% 60

% 55

4

% 25

% 30

5

% 30

% 40

6

% 35

% 50


Mevcut sistemde olduğu üzere yeni sistemde de yatırımlarını belli bir sürede (31.12.2013 öncesinde) başlatan yatırımcıların daha yüksek katkı oranlarından faydalanması sağlanacaktır. Ancak yeni sistemde bu avantajın mevcut sisteme göre daha düşük artışlarla sağlandığı görülmektedir.

Yeni sistemde süreye bağlı olmayan genel katkı oranları korunmuş ancak belirlenen süreden önce başlatılan yatırımlar için sağlanan avantaj oransal olarak azaltılmıştır. Yani mevcut sistemde 31.12.2010 veya 31.12.2011 öncesi başlanan yatırımlar için sağlanan katkı oranı farkları ile kıyaslandığında, yeni sistemde 31.12.2013 öncesi başlayan yatırımlar için sağlanan katkı oranı farkları düşük kalmıştır.

Bu durum genel yatırıma katkı oranları yönünden süreye bağlı olmayan yatırımlar için yukarıda bölgesel harita kısmında açıklanan 24 ildeki katkı oranlarının aynı kalması, 6 ilin katkı oranlarının azalması ve geriye kalan 52 ilin katkı oranlarının % 5 - % 10 oranlarında artmasını sağlamıştır.

31.12.2013 tarihine kadar başlanan yatırımlarda ise sağlanan ek avantaj, bir kaç il dışında mevcut sistemde sağlanan avantajdan daha düşüktür (hem 31.12.2010 hem de 31.12.2011’den önce başlanan yatırımlara kıyaslandığında). 6. bölgeye geçen illerde dahi mevcut sistemin 4. bölgesinde sağlanan avantaj farkı yaratılmamış, teşvik oranı düşük kalmıştır. Bu durumun, daha avantajlı yatırıma katkı oranlarından faydalanmak için belirlenen tarihin mevcut sistemde belirlenenlere göre daha uzak bir tarih olmasından (bir sonraki yılın sonu) kaynaklandığı düşünülmektedir. Yani mevcut teşvik sisteminde 2010 yılı içinde belirlenen tarih 31.12.2010 ve 2011 yılında yapılan değişiklikle belirlenen tarih 31.12.2011 olmasına rağmen, 2012 yılında getirilmekte olan yeni teşvik sisteminde baştan belirlenen tarih 31.12.2013 olmaktadır.

Yeni sistemle getirilen önemli bir farklılık da; organize sanayi bölgelerinde, sektörel işbirliğine dayalı veya ar-ge ürünlerinin üretimine yönelik yatırımların bir alt bölgedeki avantajlı oranlardan faydalanacak olmasıdır. Yapılan sunum ve açıklamalardan 6. bölgede yapılan büyük ölçekli yatırımlarda yatırıma katkı payının % 50’den % 55’e çıkacağı görülmekte olup, bölgesel uygulamalarda da % 35’ten % 40’a çıkacağı tahmin edilmektedir.

4.1.2. Yatırıma Katkı Oranı (Büyük Ölçekli Yatırımlar İçin)

Mevcut Teşvik Sistemi

Yeni Teşvik Sistemi

Bölgeler

Genel Oran

31.12.2010 Öncesi Başlanan Yatırımlar

31.12.2011 Öncesi Başlanan Yatırımlar

Bölgeler

31.12.2013 Sonrası Başlanan Yatırımlar

31.12.2013 Öncesi Başlanan Yatırımlar

1

% 25

% 30

% 25

1

% 20

% 25

2

% 30

% 40

% 35

2

% 25

% 30

3

% 40

% 50

% 45

3

% 30

% 35

4

% 45

% 70

% 65

4

% 35

% 40

5

% 40

% 50

6

% 45

% 60


Büyük ölçekli yatırımlar hem mevcut hem de yeni teşvik sisteminde yatırıma katkı desteğinden daha avantajlı oranlarda yararlanmaktadır. Ancak hem süreye bağlı olmayan genel katkı oranları, hem de 31.12.2013 öncesinde başlanan yatırımlarda sağlanan avantajlı oranlar, mevcut sisteme kıyasla düşük kalmıştır.

Bu durum yeni bölgesel haritada daha avantajlı bölgelere geçirilen bir kaç il dışında büyük ölçekli yatırımlara sağlanan yatırıma katkı oranının azalması sonucunu doğurmaktadır. Fark 1. 2. ve 3. bölgelerde çok yüksek olmamakla birlikte, 4. 5. ve 6. bölgelerde % 30’a kadar daha düşük oranlarda katkı sağlanacağı görülmektedir.

Organize sanayi bölgelerinde, sektörel işbirliğine dayalı veya ar-ge ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar bir alt bölgedeki avantajlı oranlardan faydalanacaktır. Yapılan sunum ve açıklamalardan 6. bölgede yapılan büyük ölçekli yatırımlarda yatırıma katkı payının % 50’den % 55’e çıkacağı görülmektedir.

4.1.3. Vergi İndirim Oranı (Bölgesel ve Büyük Ölçekli Yatırımlar İçin Geçerlidir)

Mevcut Teşvik Sistemi

Yeni Teşvik Sistemi

Bölgeler

Genel Oran

31.12.2010 Öncesi Başlanan Yatırımlar

31.12.2011 Öncesi Başlanan Yatırımlar

Bölgeler

31.12.2013 Sonrası Başlanan Yatırımlar

31.12.2013 Öncesi Başlanan Yatırımlar

1

% 25

% 50

% 50

1

% 50

% 50

2

% 40

% 60

% 60

2

% 55

% 55

3

% 60

% 80

% 80

3

% 60

% 60

4

% 80

% 90

% 90

4

% 70

% 70

5

% 80

% 80

6

% 90

% 90

Belirtilen tarihten önce başlanan yatırımlar için avantajlı indirim oranı var.

Belirtilen tarihten önce başlanan yatırımlar için avantajlı indirim oranı yok.


Yapılan açıklamalardan 31.12.2013 tarihinden önce başlanan yatırımlar için yüksek orandan bir vergi indirimi öngörülmediği anlaşılmaktadır.

Yeni sistemde vergi indirimi oranı, yatırım ölçeği veya yatırıma başlama tarihine göre değişmemektedir.

Ancak diğer yandan mevcut sistemde belirlenen tarihlerden önce başlanan yatırımlar için sağlanan yüksek orandan indirim avantajı, yeni sistemde başlama tarihine bağlı kalmaksızın tüm yatırımlara sağlanmaktadır.

4.1.4. İşletme Dönemi ve Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranları

(Bölgesel ve Büyük Ölçekli Yatırımlar İçin Geçerlidir)

Mevcut Teşvik Sistemi

Yeni Teşvik Sistemi

Vergi indirimi yalnızca teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlardan işletme döneminde elde edilen kazançlara uygulanmaktadır.

İşletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranları

Bölgeler

Yatırım Dönemi

İşletme Dönemi

1

% 0

% 100

2

% 10

% 90

3

% 20

% 80

4

% 30

% 70

5

% 50

% 50

6

% 80

% 20

Mükelleflerin diğer faaliyetlerden elde ettiği kazançlar için vergi indiriminden yararlanmaları mümkün değildir.

Yatırım döneminde de elde edilen kazançlardan (yalnızca söz konusu yatırımı içeren değil, tüm kazançlardan) olmak üzere yukarıda belirtilen oranlara göre vergi indirimine imkan tanınmaktadır.


Yapılan açıklamalarda yatırımcıların yatırım dönemindeki tüm faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın vergi indiriminde dikkate alınacağı belirtilmiştir. Yani yukarıda belirtilen oranlar dahilinde hesaplanacak yatırıma katkı tutarları kadar vergi indiriminden yatırım döneminde de yararlanılabilecektir. Bu uygulama 1. bölgede bulunan 8 il dışında gerçekleştirilecek yatırımlar karşılığında, yatırımcıların elde ettikleri tüm kazançlarından ve yatırıma başlandığı anda faydalanabilmelerini sağlamaktadır.

Ancak işletme dönemine geçildikten sonra yatırım döneminde yararlanılamayan bir katkı tutarının kalması halinde bunun işletme döneminde de tüm kazançlardan indirilip indirilemeyeceğine dair bir açıklama yapılmamıştır. Buna göre önceki dönemlerde yeterli kazancı bulunmaması nedeniyle diğer kazançlarından indirim hakkının tamamını kullanmamış olan mükelleflerin, işletme dönemine geçildikten sonra bu haklarını hala tüm kazançlarından indirebilip indiremeyecekleri konusu net değildir.

Basit bir örnekle 3. Bölgede gerçekleştirilen bir yatırım karşılığında elde edilen 100 TL’lik yatırıma katkı tutarının 20 TL’sinin yatırım döneminde faydalanılabileceği bir durumda, yatırımcı yatırım döneminde bunun sadece 10 TL’sini kullanabilirse 10 TL vergi indirimi hakkı işletme dönemine kalacaktır. Kalan bu 10 TL işletme döneminde ve söz konusu yatırımdan elde edilen kazançtan indirilerek itfa edilebilir ancak işletme döneminde diğer kazançlardan indirim yapılabilecek midir? Başlangıçta diğer kazançlardan indirilebilmek üzere elde edilen 20 TL’nin kullanılamayan 10 TL tutarındaki kısmı yine tüm kazançlara mı uygulanacaktır yoksa işletme dönemine geçildiği için bu hak artık ortadan kalkacak ve yatırımdan kazanç elde edilmesi mi beklenecektir? Yeni Teşvik Tasarı’nda yatırımın işletmeye geçmemesi halinde yatırım döneminde tahakkuk ettirilmemiş vergilerin vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle alınacağı belirtilmiş ancak bu konuya değinilmemiştir.

Yeni Teşvik Tasarı’nda ayrıca, yatırım döneminde faydalanılabilecek katkı oranı için % 50’lik bir azami oran belirlenmiş ancak bu oranın % 80’e kadar çıkartma konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiştir.

4.1.5. Uygulama Örneği

 

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge

6. Bölge

Yatırım Tutarı

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Yatırıma Katkı Oranı

% 10

% 15

% 20

% 25

% 30

% 35

Yatırıma Katkı Tutarı

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

Yatırım Dönemi İndirim Oranı

% 0

% 10

% 20

% 30

% 50

% 80

Yatırım Dönemi İndirim Tutarı

0

15.000

40.000

75.000

150.000

280.000

İşletme Dönemi İndirim Oranı

% 100

% 90

% 80

% 70

% 50

% 20

İşletme Dönemi İndirim Tutarı

100.000

135.000

160.000

175.000

150.000

70.000

Vergi İndirimi Oranı (A)

% 50

% 55

% 60

% 70

% 80

% 90

İndirilecek Vergi  (B=  20*A)

% 10

% 11

% 12

% 14

% 16

% 18

Uygulanacak Vergi  (C=  20 - B)

% 10

% 9

% 8

% 6

% 4

% 2


Yukarıdaki örnekte 1.000.000 TL tutarında gerçekleştirilen bir yatırım karşılığında, farklı bölgelerde sağlanan yatırıma katkı, indirimli vergi ve yatırım/işletme döneminde faydalanılacak vergi oran ve tutar hesaplamaları gösterilmektedir (Yatırımın büyük ölçekli olmadığı ve 31.12.2013 sonrasında başlatıldığı varsayılmıştır).

Buna göre, örneğin 2. bölgede gerçekleştirilen bir yatırımda yatırıma katkı oranı % 15 olduğu için elde edilecek katkı (gerçekleştirilen yatırıma karşılık ileriki dönem kurumlar / gelir vergisi ödemelerinden indirilmesi yoluyla elde edilecek avantaj tutarı) 150.000 TL olarak hesaplanacaktır. Bu bölgede yatırıma katkı tutarının % 10’luk kısmı henüz yatırım döneminde ve tüm kazançlardan indirilebileceği için, yatırımcılar söz konusu katkının 15.000 TL tutarındaki kısmından işletmeye geçmeden yararlanabileceklerdir. Kalan 135.000 TL tutarındaki kısım ise ancak yatırım işletmeye geçtikten sonra ve sadece bu yatırımdan elde ettikleri kazançlardan indirilecektir. Elde edilen bu katkı, 2. bölgede vergi indirimi oranı % 55 olduğu için kurumlar vergisi ödemelerinden yapılacak % 55’lik indirim yoluyla sağlanacaktır. Yani bu örnek için genel kurumlar vergisi oranı (% 20) üzerinden % 55’lik bir indirim sağlanarak (% 20 * % 55 = % 11 oranında bir düşüş sağlanarak) % 9 oranında indirimli kurumlar vergisi uygulanacak ve tasarruf edilen vergi tutarı yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar söz konusu yatırımdan elde edilecek kazançlar % 9 oranında vergilendirilecektir. Bu oran yatırımcının yatırım döneminde diğer kazançlarından elde edeceği 15.000 TL için de % 9 olacak, bu dönemdeki 15.000 TL’sını aşan kazançları ve toplamda 150.000 TL tutarına ulaşıldıktan sonraki kazançları tekrar % 20 orandan vergilendirilecektir.

Aynı yatırımın 1. Bölgede yapılması halinde yatırıma katkı tutarı 100.000 TL (% 10 katkı oranından) olacak ve vergi indirimi oranı % 50 olduğu için % 10 orandan kurumlar vergisi hesaplanacaktır. 1. bölgeye yatırım süresinde ve diğer kazançlardan indirime yönelik bir avantaj sağlanmadığından, bu şekilde hesaplanacak vergi yatırımcının sadece bu yatırımdan ve işletme döneminde elde ettiği kazançlar üzerinden mahsup edilerek itfa edilecektir.

Yukarıdaki örnekte yer alan oran ve tutarlar; yatırımın büyük ölçekli olması, 31.12.2013 tarihinden önce başlatılması veya organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilmesi halinde daha avantajlı hale gelmekte olup, buna ilişkin örnek uygulamalar Bakanlıkça hazırlanan sunum ve açıklamalarda mevcuttur.

4.2. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

4.2.1. Destek Verilecek Süreler (Bölgesel ve Büyük Ölçekli Yatırımlar İçin Geçerlidir)

Mevcut Teşvik Sistemi

Yeni Teşvik Sistemi

Bölgeler

31.12.2010 Öncesi Başlanan Yatırımlar

31.12.2010 Sonrası Başlanan Yatırımlar

Bölgeler

31.12.2013 Öncesi Başlanan Yatırımlar

31.12.2013 Sonrası Başlanan Yatırımlar

1

2 Yıl

-

1

2 Yıl

-

2

3 Yıl

-

2

3 Yıl

-

3

5 Yıl

3 Yıl

3

5 Yıl

3 Yıl

4

7 Yıl

5 Yıl

4

6 Yıl

5 Yıl

5

7 Yıl

6 Yıl

6

10 Yıl

7 Yıl


Yeni teşvik sisteminde mevcut bölgelere göre desteklenen sürelerde bir değişiklik olmadığı görülmekle birlikte, bölgesel haritanın güncellenmiş olması nedeniyle 5. ve 6. bölgelerde yapılacak yatırımların bu destekten daha uzun sürelerde faydalanacağı görülmektedir.

Organize sanayi bölgelerinde, sektörel işbirliğine dayalı veya ar-ge ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar bir alt bölgedeki desteklerden faydalanacaktır. Yapılan sunum ve açıklamalardan 6. bölgede yapılan yatırımlarda sigorta primi işveren payının 10 yıldan 12 yıla çıktığı görülmektedir.

4.2.2. Destek Tavanı (Bölgesel ve Büyük Ölçekli Yatırımlar İçin Geçerlidir)

Mevcut Teşvik Sistemi

Yeni Teşvik Sistemi

Bölgeler

Destek Tavanı

(Sabit Yatırıma Oranı)

Bölgeler

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Destek Tavanı

(Sabit Yatırıma Oranı)

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırımlar

1

6

2

1

10

3

2

8

3

2

15

5

3

10

5

3

20

8

4

14

7

4

25

10

5

35

11

6

50

15


2011/1 sayılı Tebliğ ile getirilen sigorta primi işveren hissesi için sağlanan desteğin olabileceği azami tutarı belirleyecek destek tavanı oranları yeni sistemde hem bölgesel hem de büyük ölçekli yatırımlar için oldukça artırılmaktadır.

4.3. Faiz Desteği

4.3.1. Destek Oranları (Yalnızca Bölgesel Teşvik Uygulamaları İçin Geçerlidir.)

Mevcut Teşvik Sistemi

Yeni Teşvik Sistemi

Bölgeler

TL Cinsi Kredi

Döviz Cinsi Kredi

Bölgeler

TL Cinsi Kredi

Döviz Cinsi Kredi

1

-

-

1

-

-

2

-

-

2

-

-

3

3 puan

1 puan

3

3 puan

1 puan

4

5 puan

2 puan

4

4 puan

1 puan

5

5 puan

2 puan

6

7 puan

2 puan


Yeni teşvik sisteminde mevcut bölgelere göre desteklenen puanlarda pek bir değişiklik olmadığı görülmekle birlikte, bölgesel haritanın güncellenmiş olması nedeniyle 5. ve 6. Bölgelerde yapılacak yatırımların bu destekten daha yüksek puanlarda faydalanacağı görülmektedir.

Büyük ölçekli yatırımlar için mevcut sistemde bulunmayan faiz desteği, yeni sistemde de yer almamıştır.

4.3.2. Azami Destek Tutarları (Yalnızca Bölgesel Teşvik Uygulamaları İçin Geçerlidir.)

Mevcut Teşvik Sistemi

Yeni Teşvik Sistemi

Bölgeler

Azami Destek Tutarı

Bölgeler

Azami Destek Tutarı

1

-

1

-

2

-

2

-

3

500.000

3

500.000

4

500.000

4

600.000

5

700.000

6

900.000


Mevcut teşvik sisteminde sabit yatırım tutarının azami % 70 ile sınırlı olan ve en fazla 500.000 TL tutarında sağlanan faiz desteği yeni sistemde 900.000 TL tutarına kadar çıkabilmektedir.

4.4. Yatırım Yeri Tahsisi (Bölgesel ve Büyük Ölçekli Yatırımlar İçin Geçerlidir)

Mevcut Teşvik Sistemi

Yeni Teşvik Sistemi

Müsteşarlıkça teşvik belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.

Müsteşarlıkça teşvik belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.


Yapılan açıklamalarda yatırım yeri tahsisine ilişkin özel bir belirleme bulunmamaktadır. Buna göre bu desteğe ilişkin bir değişiklik olmayacağı öngörülmektedir.

4.5. Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Bölgesel ve Büyük Ölçekli Yatırımlar İçin Geçerlidir)

Mevcut Teşvik Sistemi

Yeni Teşvik Sistemi

2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da buna ilişkin bir destek bulunmamaktadır.

Ancak 5084 sayılı Kanun kapsamında organize sanayi veya endüstri bölgelerinde yaratılacak istihdam için (31.12.2012’de sona ermek üzere) ve 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge ve destek personeline yapılacak ücret ödemeleri için (31.12.2023’de sona ermek üzere) sağlanmış gelir vergisi stopajı destekleri mevcuttur.

6. bölgede düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarla sağlanan istihdam için asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir vergisi stopajı 10 yıl süreyle terkin edilecektir.


Sadece 6. Bölge için getirilmekte olan bu destek istihdam edilecek her işçi için 113,03 TL tutarında bir katkı sağlamaktadır.

4.7. Öncelikli Yatırımların Teşviki

Mevcut Teşvik Sistemi

Yeni Teşvik Sistemi

Mevcut teşvik sisteminde öncelikli yatırımlar şeklinde bir sınıflama bulunmamaktadır.

Yapılan açıklamalarda belirtilen alanlarda yapılacak yatırımların 1. 2. 3. 4. veya 5. bölgede yer alması halinde 5. bölge desteklerinden faydalanabilmesi sağlanacaktır.

6. bölgede yapılan yatırımlarda ise daha avantajlı olan 6. bölge desteklerinin uygulanacağı anlaşılmaktadır.

4.8. Stratejik Yatırımların Teşviki

Mevcut Teşvik Sistemi

Yeni Teşvik Sistemi

Mevcut teşvik sisteminde stratejik yatırımlara ait bir düzenleme bulunmamaktadır.

KDV istisnası

VAR

Gümrük vergisi muafiyeti

VAR

Vergi indirimi

Yatırıma katkı oranı ()

50

Sigorta primi işveren hissesi desteği

Destek süresi

7 Yıl (6. Bölgede 10 yıl)

Yatırım yeri tahsisi

VAR

KDV iadesi

500 Milyon TL’nin üzerindeki yatırımların bina-inşaat harcamaları için

Faiz desteği

Yatırım tutarının 5’ini geçmemek kaydıyla azami 50 Milyon TL’ye kadar

Gelir vergisi stopajı desteği

Sadece 6. Bölge yatırımları için 10 yıl

Sigorta primi işçi hissesi desteği

Sadece 6. Bölge yatırımları için 10 yılMevcut teşvik sisteminde stratejik yatırımlara ilişkin bir düzenleme bulunmamakla birlikte, yeni sistemde % 50’sinden fazlası ithalatla karşılanan ürünlerin üretimi için yapılan yatırımlarla ilgili bu türden bir sınıflama öngörülmüştür. Bu uygulamanın diğer yatırımlardan önemli bir farkı 500 Milyon TL’nin üzerindeki yatırımlar için yapılacak bina-inşaat harcamaları için KDV iadesi getirilmesidir.

5. Diğer değişiklikler

Mevcut Teşvik Sistemi

Yeni Teşvik Sistemi

Mevcut teşvik sisteminde demir cevheri ve linyit kömürü yatırımları ile tersanelerin inşa edecekleri gemilere ilişkin bir destek bulunmamaktadır.

Yapılan açıklamalarda;

- Demir cevheri ve linyit kömürü yatırımlarının bölgesel teşvik sistemi kapsamında destekleneceği,

- Tersanelerin inşa edecekleri gemilerde, yatırım döneminde istihdam edilen işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Devletçe karşılanacağı belirtilmiştir.