VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/74

KONU "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar" Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapıldı.

Hatırlanacağı üzere, 11 Nisan 2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmi Gazete'de "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar" adıyla tanımlanan cihazların taşıması gereken zorunlu özelliklere ve yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmasına ilişkin kademeli geçiş hakkında açıklamaların yer aldığı "69 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği" yayımlanmış ve bu husus 2012/50 no.lu sirkülerimize konu edilmişti.

Bu defa 6 Haziran 2012 tarihli ve 28315 sayılı Resmi Gazete’de "70 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlanarak yukarıda anılan tebliğin “Önceki Mevzuata Uygun Olarak Onaylanmış Ödeme Kaydedici Cihazların Durumu” başlıklı ikinci bölümü ile “Diğer Hususlar” başlıklı üçüncü bölümünde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

  • Üretici veya ithalatçı firmalar tarafından 3100 Sayılı Kanunla ilgili önceki mevzuata göre üretmek üzere geliştirilen ödeme kaydedici cihaz modelleri 31/12/2013 (bir önceki tebliğde bu tarih 31/12/2012 olarak belirlenmişti.) tarihine kadar onaylanabilecektir. Diğer taraftan önceki mevzuata istinaden onaylanan ödeme kaydedici cihazlar, 31/12/2015 tarihine kadar satılabilecektir.
  • Mükellefler önceki mevzuat hükümlerine tabi ellerindeki ödeme kaydedici cihazlarını, 31/12/2015 tarihini geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanabileceklerdir.
  • 01/01/2014 (bir önceki tebliğde bu tarih 01/01/2013 olarak belirlenmişti.) tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bu süre içerisinde mali hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni mali hafıza takılmayacak ve cihaz 60 Seri No.lu ödeme kaydedici cihaz Genel Tebliğinin 4. Bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayrılacaktır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihazları almak suretiyle kanuni yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.
  • Diğer taraftan aynı tebliğde, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükellefler ile yol kenarı otopark hizmeti veren mükelleflerin, faaliyetlerinde 1/7/2013 (bir önceki tebliğde bu tarih 01/01/2013 olarak belirlenmişti.) tarihinden itibaren bu cihazlar yerine EFT-POS özeliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmaları zorunlu kılınmaktadır.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 70)

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.