Numara : 109
Tarih : 11.11.2013

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/109

KONU: Jersey ve Bermuda Bilgi Değişim Anlaşmaları Yürürlüğe Girdi.

10 Kasım 2013 tarihli ve 28817 sayılı Resmi Gazete'de 2013/5520 sayılı "Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar" yayımlandı.

Buna göre;

  • Jersey ile imzalanan vergi konularında bilgi değişim Anlaşması'nın yürürlük tarihi 11 Eylül 2013,
  • Bermuda ile imzalanan vergi konularında bilgi değişim Anlaşması'nın yürürlük tarihi 18 Eylül 2013

olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Anlaşma metinlerine aşağıdaki bağlantı yollarıyla ulaşabilirsiniz.

Türkiye ile Jersey Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması

Türkiye ile Bermuda Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması

Saygılarımızla,
Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.