VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/3

KONU: Yurtdışından Sağlanan Döviz ve Altın Kredilerinde KKDF Kesintisi Oranları

1 Ocak 2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazete'de 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.

Söz konusu Kararın 11 inci maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurtdışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fiduciary işlemler hariç) aşağıda belirtilen oranlarda Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi yapılacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda

3%

Ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda

1%

Ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda

0,5%

Ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda

0%

Diğer taraftan bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde vadeye bakılmaksızın KKDF uygulaması devam etmektedir.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.