Numara : 106
Tarih : 1.12.2014

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/106

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasında Son Başvuru Süreleri Uzatıldı.

30 Kasım 2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 6552 sayılı Kanunda yer alan bazı başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatılmıştır.

Buna göre;

 • Kesinleşmiş vergi alacaklarının yapılandırılmasından yararlanmak için son başvuru tarihi 31 Aralık 2014 Çarşamba gününe; ilk taksit ödemesi 2 Şubat 2015 Pazartesi gününe,
   
 • SGK prim ve alacaklarının (Genel Sağlık Sigortası prim borçları hariç) yapılandırılması için son başvuru tarihi 2 Şubat 2015 Pazartesi gününe; ilk taksit ödeme süresi 2 Mart 2015 Pazartesi gününe,
   
 • Araç muayenesi yaptırmaları gerektiği halde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların, araç muayenelerini yaptırmaları için son tarihi 30 Haziran 2015 Salı gününe,
   
 • Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakları için son başvuru tarihi 31 Aralık 2014 Çarşamba gününe; ilk taksit ödemesi 2 Şubat 2015 Pazartesi gününe,
   
 • Kalkınma ajanslarının, il özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarından olan alacakları için son başvuru tarihi 31 Aralık 2014 Çarşamba gününe; ilk taksit ödemesi 2 Şubat 2015 Pazartesi gününe,

kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2014/7016  6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar


Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.