Numara : 110
Tarih : 4.12.2014

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/110

KONU: e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olan Mükellefler İçin Önemli Duyuru.

Gelir İdaresi Başkanlığınca e-fatura uygulamasına ilişkin yayınlanan duyuruya göre, e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler, 5 Aralık 2014 Cuma günü ile 8 Aralık 2014 Pazartesi arasında kağıt fatura kullanabileceklerdir.

Gelir İdaresi tarafından yapılan duyuruda, yapılması planlanan elektrik altyapı çalışması nedeniyle 5 Aralık 2014 Cuma Günü Saat 19:00 ile 8 Aralık 2014 Pazartesi Saat 07:00 saatleri arasında e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına erişimin geçici olarak kapatılacağı; isteyen mükelleflerin söz konusu tarih aralığında kağıt fatura kullanabilecekleri belirtilmiştir.

Söz konusu duyuruya aşağıda yer verilmiştir.


e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olan Mükellefler İçin Önemli Duyuru

04-12-14

 

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yapılması planlanan elektrik altyapı çalışması nedeniyle 5 Aralık 2014 Cuma Günü Saat 19:00 ile 8 Aralık 2014 Pazartesi Saat 07:00 saatleri arasında e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına erişim geçici olarak kapatılacaktır.

 

Bu nedenle, 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin “9. Sorumluluk ve cezai müeyyideler” bölümünde yer alan;

 

“e-Fatura düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin gerek kendi sistemlerinde gerekse e-Fatura Uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında fatura düzenleyebilmek için yeteri kadar basılı kağıt fatura bulundurmaları zorunludur. “

 

hükmü gereğince isteyen mükelleflerimiz, söz konusu tarih aralığında, ticari hayatın aksamaması adına, anlaşmalı matbaa işletmelerine bastırdıkları kağıt faturalarını kullanabileceklerdir.

 

Kamuoyuna duyurulur.

Gelir İdaresi Başkanlığı