VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2015/12

KONU: Alkollü İçkilerde ve Tütün Mamullerinde ÖTV Artışı Yapıldı.

1 Ocak 2015 tarihli ve 29223 sayılı Resmi Gazete'de 2014/7127 sayılı "Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları ile Maktu ve Asgari Maktu Vergi Tutarlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar" yayımlandı.

Bilindiği üzere, ÖTV Kanununun 12. maddesinin 3 üncü fıkrası ile; (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Bakanlar Kurulunca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarlarının, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm doğrultusunda, yukarıda anılan 2014/7127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ÖTV Kanunu eki (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki alkollü içkiler için uygulanan asgari maktu vergi tutarı ile (B) cetvelindeki tütün mamullerinde uygulanan maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

(III) SAYILI LİSTE

 

 

(A) CETVELİ

 

03.07.2014

01.01.2015

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

 

 

25

-

 

2202.10.00.00.13

Kolalı Gazozlar

 

 

 

 

 

2203.00

Malttan üretilen biralar

63

0,77

0,85

 

 

 

 

 

22.04

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)

0

4,17

4,59

(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)

 

 

 

 

 

2204.10

Köpüklü şaraplar

0

28,2

31,02

 

 

 

 

 

22.05

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)

0

38,69

42,56

 

 

 

 

 

2205.10.10.00.00

Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar

0

30,71

33,80

 

 

 

 

 

2206.00

Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları

0

4,17

4,59

 

 

 

 

 

2205.10.90.00.12

Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla olanlar

0

124,23

124,23

 

 

 

 

 

2207.20

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler

0

124,23

124,23

(Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)

 

 

 

 

 

 

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler      

0

124,23

124,23

[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]

 

 

 

 

 

2208.20

Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler

0

118,2

124,23

 

 

 

 

 

2208.50

Cin ve Geneva

0

98,9

110,48

 

 

 

 

 

2208.60

Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)

0

98,9

110,48

 

 

 

 

 

2208.60.91.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar  (Alkol derecesi hacim itibariyle  % 45.4'den fazla olanlar)

0

124,23

124,23

 

 

 

 

 

2208.60.99.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

0

124,23

124,23

 

 

 

 

 

2208.70

Likörler

0

124,23

124,23

 

 

 

 

 

2208.90

Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)

0

124,23

124,23

 

 

 

 

 

2208.90.48.00.11

Rakı

0

93,67

107,72

(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

 

 

 

 

 

2208.90.71.00.11

Rakı

0

93,67

107,72

(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)


 

(B) CETVELİ

 

 

03.07.2014

01.01.2015

 

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

 

G.T.İ.P. NO

 

 

 

 

 

 

 

2402.10.00.00.11

Tütün içeren purolar

40

0,1971

0,1366

0,1866

 

 

 

 

 

 

2402.10.00.00.12

Uçları açık purolar

40

0,1971

0,1366

0,1866

 

 

 

 

 

 

2402.10.00.00.19

Sigarillolar

40

0,1971

0,1366

0,1866

 

 

 

 

 

 

2402.20

Tütün içeren sigaralar

65,25

0,1971

0,1366

0,1866

 

 

 

 

 

 

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

 

 

 

 

 

 

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

 

0,1971

0,1366

0,1866

40

 

0,1866

 -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

65,25

0,1971

0,1366

0,1866

 

 

 

 

 

 

2403.10

İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)

 

0,1971

0,1366

0,1866

(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)

65,25

 

0,1866

 

 

 

 

 

 

2403.10.10.00.19

Diğerleri

65,25

0,0515

0,1366

0,1866

(Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar)

 

 

0,1866

 

 

 

 

 

 

2403.10.90.00.19

Diğerleri

65,25

0,0515

0,1366

0,1866

(Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar)

 

 

0,1866

 

 

 

 

 

 

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

65,25

0,1971

0,1366

0,1866

 
Ayrıca, aynı tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/7145 sayılı BKK ile 2009/15685 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1200 $/ton” ibaresi “900 $/ton” şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu kararlara aşağıdaki bağlantı yollarıyla ulaşabilirsiniz.

2014/7127 sayılı "Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları ile Maktu ve Asgari Maktu Vergi Tutarlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar"

2014/7145 sayılı "Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.