VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2015/22

KONU: Bazı KDV Oranlarında Değişiklik Yapıldı.

31 Ocak 2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7205 sayılı Karar ile bazı KDV oranlarında değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu Karar ile KDV Kanunu’na ekli (I) Sayılı Listenin;

a) 3 üncü sırasına "çeltik" ibaresinden sonra gelmek üzere "pirinç" ibaresi eklenmiş,

b) 17 nci sırasında yer alan

8502.31

Rüzgar çıkış gücü ile çalışanlar (Yalnız çıkış gücü 500 kVA olanlar)

satırı

8502.31

Rüzgar çıkış gücü ile çalışanlar (Çıkış gücü 50 kVA ve bunun üzerinde olan fakat 500 kVA.yı geçmeyenler)

şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre:

· Pirincin toptan teslimlerinde KDV oranı % 1’e indirilmiştir (Yürürlük tarihi 1 Şubat 2015’tir).

Diğer taraftan bu ürünün perakende teslimlerinde uygulanan yüzde 8 KDV oranında bir değişiklik yapılmamıştır. Bu düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Şubat 2015’tir.

· Rüzgar çıkış gücü 50 kVA ve bunun üzerinde olan fakat 500 kVA.yı geçmeyen elektrik enerjisi üretim (elektrojen) gruplarının finansal kiralamasında KDV oranı % 1’e indirilmiştir. Yapılan değişiklik, 31 Ocak 2015 tarihinden itibaren yapılan finansal kiralama sözleşmeleri kapsamındaki kiralama ve teslimler için geçerlidir.

 
Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2015/7205 sayılı Karar

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.