VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2015/6

KONU: 2015 Yılı Bina, Arsa ve Arazi Vergisi Değerleri ile Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Hesabında Uygulanacak Oranın Belirlenmesi.

30 Aralık 2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 65 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2015 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak oran yeniden belirlenmiştir.

Emlak Vergisi Kanunu’nun 9/b ve 19/b maddeleri ile Vergi Usul Kanunu’nun 49. maddesi (b) fıkrasına göre, arsa ve arazi takdirleri her 4 yılda bir yapılarak bulunan yeni değerler takip eden bütçe yılından itibaren uygulanmaktadır.

Tebliğe göre, mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2015 yılı vergi değerleri, 2014 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranında (%10,11) artırılması suretiyle bulunan tutarları olacaktır.

Tebliğde, konu ile ilgili üç örnek verilmiştir. Birinci örnek öteden beri bina vergisi mükellefi olan kişinin 2015 yılı bina vergisi hesabı ile ilgilidir.

ÖRNEK 1- Mükellef (A) Ankara ili, Keçiören Belediyesi sınırları içinde yer alan meskeni 2006 yılında satın almıştır. 2014 yılı vergi değeri 120.000,00 TL olan meskenin 2015 yılı emlak vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

1

Meskenin 2014 yılına ait emlak vergi değeri

120.000,00 TL

2

2014 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı (% 10,11/2=)

% 5,055

3

Meskenin 2015 yılı emlak vergi değeri [1+(1x2)]

126.066,00 TL

4

Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri

126.000,00 TL

İkinci örnek 2014 yılında yeni arsa satın alan bir kişinin mükellefiyetinin 2015 yılında başlaması ve arsanın vergi değerinin hesabı ile ilgilidir.

ÖRNEK 2- Mükellef (B) 2014 yılında Konya ili, Akşehir ilçesi sınırları içinde 950 m2 büyüklüğünde bir arsa satın almış ve bu arsaya ilişkin emlak vergisi bildirimini ilgili belediyeye vermiştir. Arsanın bulunduğu cadde için takdir komisyonunca 2014 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 250,00 TL’dir.

2014 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı % 5,055 olarak tespit edilmiş olduğuna göre, mükellefiyeti 2015 yılında başlayacak bu mükellefin 2014 yılında satın aldığı arsanın 2015 yılı arazi (arsa) vergisine esas vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

1

2014 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir komisyonunca 2013 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri

250,00 TL

2

2015 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı (% 10,11/2=)

% 5,055

3

2015 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [1+(1x2)]

262,63 TL

4

Arsanın yüzölçümü

950 m2

5

Arsanın 2015 yılı vergi değeri (3x4)

249.498,50 TL

6

Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri

249.000,00 TL

Üçüncü örnek ise 2014 yılında işyeri satın almış bir kişinin mükellefiyetinin 2015 yılında başlaması ve işyerinin vergi değerinin hesabı ile ilgilidir.

ÖRNEK 3- Mükellef (C) Muğla Belediyesi sınırları içinde 400 m2 arsa üzerinde inşa edilen ve inşaatı 2003 yılında sona ermiş olan bir işyerini 2014 yılında satın almıştır. Betonarme karkas, 1 inci sınıf olan inşaatın dıştan dışa yüzölçümü 120 m2’dir. Bu işyeri için 2015 yılına ait uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli 921,22 TL’dir. Arsanın bulunduğu cadde için 2014 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 200 TL’dir. 2015 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı % 5,055 olarak tespit edildiğine göre mükellefiyeti 2015 yılında başlayan bu mükellefin işyerinin 2015 yılı vergi değerinin tespitinde emlak (bina) vergi değeri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. (Vergi değerinin hesabında asansör, klima veya kalorifer payı ilavesi ile aşınma payı indirimi ihmal edilmiştir.)

1

İnşaatın türü ve sınıfına göre 2015 yılına ait uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli

921,22 TL

2

Binanın dıştan dışa yüzölçümü

120 m2

3

Binanın maliyet bedeli (1x2)

110.546,40 TL

4

2014 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir komisyonunca 2013 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri

200,00 TL

5

2015 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı

% 5,055

6

2015 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [4+(4x5)]

210,11 TL

7

Arsanın yüzölçümü

400 m2

8

Arsanın vergi değeri (6x7)

84.044,00 TL

9

Binanın 2015 yılı vergi değeri (3+8)

194.590,40 TL

10

Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri

194.000,00 TL

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

65 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği