VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2015/7

KONU: 2015 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Açıklandı.

30 Aralık 2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 73 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren uygulanacak harç tutarları yeniden belirlenmiştir.

01 Ocak 2015 tarihinden itibaren uygulanacak olan yeni harç tutarlarına aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2015 Yılı Harç Tutarları (Excel Tablosu)

Ayrıca yine aynı tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 74 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile Konsolosluk Harçları ile TC Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayıları 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir.

1 Ocak 2015 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 2,27 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise 492 sayılı Kanuna bağlı;

(2) sayılı tarifedeki miktarlar için

2,70

(5) sayılı tarifedeki miktarlar için

1,31

(6) sayılı tarifenin "I-Pasaport Harçları" başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için

1,00

(6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için

0,37

(7) sayılı tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için

1,06

Diğer tarifelerdeki miktarlar için

1,00

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.