VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2015/8

KONU: 2015 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri.

30 Aralık 2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 45 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile 2014 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri, 2014 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranında (% 10,11) artırılarak yeniden belirlenmiştir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

591,00

412,00

231,00

175,00

63,00

1301 - 1600 cm³ e kadar

945,00

709,00

412,00

291,00

112,00

1601 - 1800 cm³ e kadar

1.667,00

1.304,00

768

469

182

1801 - 2000 cm³ e kadar

2.626,00

2.024,00

1.189,00

709

280

2001 - 2500 cm³ e kadar

3.939,00

2.860,00

1.787,00

1.068,00

423

2501 - 3000 cm³ e kadar

5.491,00

4.777,00

2.985,00

1.607,00

591

3001 - 3500 cm³ e kadar

8.362,00

7.524,00

4.533,00

2.263,00

831

3501 - 4000 cm³ e kadar

13.147,00

11.352,00

6.686,00

2.985,00

1.189,00

4001 cm³ ve yukarısı

21.516,00

16.135,00

9.556,00

4.296,00

1.667,00

2-Motosikletler

100 - 250 cm³ e kadar

112,00

85,00

63,00

40,00

17,00

251 - 650 cm³ e kadar

231,00

175,00

112,00

63,00

40,00

651 - 1200 cm³ e kadar

591,00

352,00

175,00

112,00

63,00

1201 cm³ ve yukarısı

1429,00

945,00

591,00

469,00

231,00

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(II) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1) Minibüs

709

469

231

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm³ ve aşağısı

945,00

591,00

352,00

1901 cm³ ve yukarısı

1429,00

945,00

591,00

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar

1.787,00

1.068,00

469,00

26 - 35 kişiye kadar

2.143,00

1.787,00

709,00

36 - 45 kişiye kadar

2.384,00

2.024,00

945,00

46 kişi ve yukarısı

2.860,00

2.384,00

1.429,00

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

1.500 kg'a kadar

637,00

423,00

209,00

1.501 - 3.500 kg'a kadar

1286,00

746,00

423,00

3.501 - 5.000 kg'a kadar

1930,00

1607,00

637,00

5.001 - 10.000 kg'a kadar

2143,00

1821,00

855,00

10.001 - 20.000 kg'a kadar

2574,00

2143,00

1286,00

20.001 kg ve yukarısı

3220,00

2574,00

1497,00

C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(IV) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 5 yaş

6 - 10 yaş

11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopterler

1.150 kg'a kadar

11.950,00

9.556,00

7.167,00

5.732,00

1.151 - 1.800 kg'a kadar

17.929,00

14.339,00

10.755,00

8.603,00

1.801 - 3.000 kg'a kadar

23.907,00

19.125,00

14.339,00

11.473,00

3.001 - 5.000 kg'a kadar

29.887,00

23.907,00

17.929,00

14.339,00

5.001 - 10.000 kg'a kadar

35.865,00

28.691,00

21.516,00

17.211,00

10.001 - 20.000 kg'a kadar

41.844,00

33.474,00

25.102,00

20.077,00

20.001 kg ve yukarısı

47.821,00

38.254,00

28.691,00

22.952,00

197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanacaktır.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.