VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2016/10

KONU: 2016 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları.

25 Aralık 2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 46 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile 2016 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri, aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi  (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

 

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 
 

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

 

 1300 cm³ ve aşağısı

623

434

243

184

66

 

 1301 - 1600 cm³ e kadar

997

748

434

307

118

 

 1601 - 1800 cm³ e kadar

1.760,00

1.376,00

810

495

192

 

 1801 - 2000 cm³ e kadar

2.772,00

2.136,00

1.255,00

748

295

 

 2001 - 2500 cm³ e kadar

4.158,00

3.019,00

1.886,00

1.127,00

446

 

 2501 - 3000 cm³ e kadar

5.797,00

5.043,00

3.151,00

1.696,00

623

 

 3001 - 3500 cm³ e kadar

8.828,00

7.943,00

4.785,00

2.389,00

877

 

 3501 - 4000 cm³ e kadar

13.880,00

11.985,00

7.059,00

3.151,00

1.255,00

 

 4001 cm³ ve yukarısı

22.716,00

17.035,00

10.089,00

4.535,00

1.760,00

 

 2-Motosikletler 

 

   100 -   250 cm³ e kadar

118

89

66

42

17

 

   251 -   650 cm³ e kadar

243

184

118

66

42

 

   651 -  1200 cm³ e kadar

623

371

184

118

66

 

  1201 cm³ ve yukarısı

1.508,00

997

623

495

243

 

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

 
 

Azami Toplam Ağırlık

1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 

 1) Minibüs

748

495

243

 

 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

 

  1900 cm³ ve aşağısı

997

623

371

 

  1901 cm³ ve yukarısı

1.508,00

997

623

 

 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

 

  25 kişiye kadar

1.886,00

1.127,00

495

 

  26 - 35  kişiye kadar

2.262,00

1.886,00

748

 

  36 - 45  kişiye kadar

2.517,00

2.136,00

997

 

  46 kişi ve yukarısı 

3.019,00

2.517,00

1.508,00

 

 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

 

   1.500 kg'a kadar

672

446

220

 

   1.501 -   3.500  kg'a kadar

1.357,00

787

446

 

   3.501 -   5.000  kg'a kadar

2.037,00

1.696,00

672

 

   5.001 - 10.000  kg'a kadar

2.262,00

1.922,00

902

 

   10.001 - 20.000  kg'a kadar

2.717,00

2.262,00

1.357,00

 

   20.001 kg ve yukarısı

3.399,00

2.717,00

1.580,00

 

C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 5 yaş

6 - 10 yaş

11 ve yukarı yaş

 Uçak ve helikopterler

   1.150 kg'a kadar

12.616,00

10.089,00

7.566,00

6.051,00

   1.151 -   1.800 kg'a kadar

18.929,00

15.139,00

11.355,00

9.083,00

   1.801 -   3.000 kg'a kadar

25.241,00

20.192,00

15.139,00

12.113,00

   3.001 -   5.000 kg'a kadar

31.554,00

25.241,00

18.929,00

15.139,00

   5.001 - 10.000 kg'a kadar

37.866,00

30.291,00

22.716,00

18.171,00

   10.001 - 20.000 kg'a kadar

44.178,00

35.341,00

26.502,00

21.197,00

   20.001 kg ve yukarısı

50.489,00

40.388,00

30.291,00

24.232,00

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

46 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.