Numara : 119
Tarih : 1.12.2016

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2016/119

KONU Alkollü İçkilerde ve Tütün Mamullerinde ÖTV Artışı Yapıldı.

1 Aralık 2016 tarihli ve 29905 sayılı Resmi Gazete’de 2016/9567 sayılı "Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar" yayımlandı.


Buna göre, ÖTV Kanunu eki (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki alkollü içkiler için uygulanan asgari maktu vergi tutarı ile (B) cetvelindeki tütün mamullerinde uygulanan maktu vergi tutarları, bugünden geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 


(III) SAYILI LİSTE

 
 

 

 

 

Önceki Tutar

Yeni Tutar

 

 

(A) CETVELİ

 

30.11.2016

01.12.2016

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi

Asgari Maktu

Asgari Maktu

 

 

Oranı (%)

Vergi Tutarı (TL)

Vergi Tutarı (TL)

 

 

 

 

 

 

 

2202.10.00.00.13

Kolalı Gazozlar

25

-

-

 

 

 

 

 

 

 

2203.00

Malttan üretilen biralar

63

1,0628

1,1691

 

 

 

 

 

 

 

22.04

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)

0

5,7476

5,7476

 

(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2204.10

Köpüklü şaraplar

0

38,8303

38,8303

 

 

 

 

 

 

 

22.05

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)

0

53,2769

58,6046

 
 

 

 

 

 

 

 

2205.10.10.00.00

Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar

0

42,3079

46,5387

 
 

 

 

 

 

 

 

2206.00

Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları

0

5,7476

5,7476

 

 

 

 

 

 

 

2205.10.90.00.12

Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla olanlar

0

155,5176

171,0694

 
 

 

 

 

 

 

 

2207.20

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler

0

155,5176

171,0694

 

(Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)

 

 

 

 

 

 

 

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler      

0

155,5176

171,0694

 

[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]

 

 

 

 

 

 

 

2208.20

Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler

0

155,5176

171,0694

 
 

 

 

 

 

 

 

2208.50

Cin ve Geneva

0

138,3055

152,1361

 

 

 

 

 

 

 

2208.60

Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)

0

138,3055

152,1361

 

 

 

 

 

 

 

2208.60.91.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar  (Alkol derecesi hacim itibariyle  % 45.4'den fazla olanlar)

0

155,5176

171,0694

 
 

 

 

 

 

 

 

2208.60.99.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar(Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

0

155,5176

171,0694

 

 

 

 

 

 

 

2208.70

Likörler

0

155,5176

171,0694

 

 

 

 

 

 

 

2208.90

Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)

0

155,5176

171,0694

 

 

 

 

 

 

 

2208.90.48.00.11

Rakı

0

134,8486

148,3335

 

(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

 

 

 

 

 

 

 

2208.90.71.00.11

Rakı

0

134,8486

148,3335

 

(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

 

 


(B) CETVELİ

 
 

 

Önceki Tutar

Yeni Tutar

 

30.11.2016

01.12.2016

 

 G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

 Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

2402.10.00.00.11

Tütün içeren purolar

40

0,2280

0,2546

0,3246

 

 

 

 

 

 

 

 

2402.10.00.00.12

Uçları açık purolar

40

0,2280

0,2546

0,3246

 

 

 

 

 

 

 

 

2402.10.00.00.19

Sigarillolar

40

0,2280

0,2546

0,3246

 

 

 

 

 

 

 

 

2402.20

Tütün içeren sigaralar

65,25

0,2280

0,2546

0,3246

 

 

 

 

 

 

 

 

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

 

 

 

 

 

 

 

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

40

0,2280

0,2546

0,3246

 

 

 

 -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

65,25

0,2280

0,2546

0,3246

 

 

 

 

 

 

 

 

2403.10

İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)

 

0,2280

0,2546

0,3246

 

(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)

65,25

 

 

 

 

 

 

 

 

2403.10.10.00.19

Diğerleri

65,25

0,0595

0,2546

0,3246

 

(Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar)

 

 

 

 

 

 

 

 

2403.10.90.00.19

Diğerleri

65,25

0,0595

0,2546

0,3246

 

(Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar)

 

 

 

 

 

 

 

 

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

65,25

0,2280

0,2546

0,3246

 


Bilindiği üzere, ÖTV Kanununun 12. maddesinin 3 üncü fıkrası ile; (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Bakanlar Kurulunca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarlarının, Ocak ve Temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

 

Ancak bu Kararın 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında “4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, birinci fıkrada belirlenen (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan maktu vergi tutarları hakkında 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz.” hükmüne yer verilerek, söz konusu tutarların, 2017 Ocak – Haziran dönemi için ayrıca enflasyon oranında artırılmayacağı belirtilmiştir.

 

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2016/9567 Sayılı BKK


Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.