Numara : 14
Tarih : 1.1.2016

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2016/14

 

KONU: 2016 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarı Belirlendi.

31 Aralık 2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de 2016 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarına ilişkin Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı yayımlandı.

Karara göre, bir çalışanın günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında 54,9 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Bu durumda aylık brüt asgari ücret tutarı ve işverene maliyeti aşağıdaki şekilde olmaktadır.

 

SGP İşveren payı (% 20,5)

SGP işveren payı (% 15,5)*

Brüt

1647,00

1647,00

SSK İşçi

230,58

230,58

İşsizlik İşçi

16,47

16,47

Aylık Gelir Vergisi

209,99

209,99

Damga Vergisi

12,50

12,50

Kümülatif Vergi Matrahı

1399,95

1399,95

Net

1177,46

1177,46

Asgari Geçim İndirimi

123,53

123,53

Toplam Ele Geçen

1300,99

1300,99

SSK İşveren

337,64

255,28

İşsizlik İşveren

32,94

32,94

Toplam Maliyet

2017,58

1935,23

(*)Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır.

Diğer taraftan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın konuya ilişkin yayınladığı bilgi notunda;

  • 274 TL’lik işverene ek maliyetin (1935,23 TL üzerinden) %40’ı olan 110 TL’sinin Hazine tarafından karşılanacağı,
  • İşyerinde 2015 itibariyle 1.300 TL ücret düzeyinin altında çalışan tüm işçiler ile asgari ücret düzeyinden yeni işe alınacak işçilerin de yüzde 10’unun bu destekten yararlanacağı,
  • 2016 yılındaki yeni açılacak işyerlerinde asgari ücretli çalışacaklar için de bu kapsamın geçerli olduğu

belirtilmiştir.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

Bakanlığın Bilgi Notu

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.