VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2016/18

 

KONU: Bazı Hayvan Yemleri ve Gübrelerde KDV Oranı ile Bazı Mallara Ait Asgari Maktu ve Maktu ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapılmıştır.

1 Ocak 2016 tarihli ve 29580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/8353 sayılı Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının, Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının ve Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibidir

1.   Kararın 3. Maddesi ile yüzde 1 KDV oranın uygulandığı ekli (I) sayılı listeye aşağıdaki sıralar eklenmiştir. Bunlardan bazı hayvan yemlerine ilişkin 19 uncu sıra, bu düzenleme öncesi %8 KDV oranının uygulandığı (II) sayılı listede idi. Yapılan düzenleme sonrası KDV oranı yüzde 8’den %1’e indirilmiş oldu.

"19- Küspe (21/12/2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil),

20- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi."

2.      Aynı Kararın 4. Maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan malların vergi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

(III) SAYILI LİSTE

 

(A) CETVELİ

Oranlar ve Eski Tutarlar

Oranlar ve Yeni Tutarlar

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi

Asgari Maktu

Vergi

Asgari Maktu

Oranı (%)

Vergi Tutarı (TL)

Oranı (%)

Vergi Tutarı (TL)

 

 

 

 

 

 

2202.10.00.00.13

Kolalı Gazozlar

25

-

25

-

2203.00

Malttan üretilen biralar

63

0,8966

63

1,03

22.04

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)

0

4,8419

0

5,57

(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)

2204.10

Köpüklü şaraplar

0

32,7229

0

37,63

22.05

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış)(2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)

0

44,8965

0

51,63

2205.10.10.00.00

Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar

0

35,6556

0

41,00

2206.00

Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları

0

4,8419

0

5,57

2205.10.90.00.12

Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla olanlar

0

131,0502

0

150,71

2207.20

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler

0

131,0502

0

150,71

(Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler      

0

131,0502

0

150,71

[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]

2208.20

Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler

0

131,0502

0

150,71

2208.50

Cin ve Geneva

0

116,5453

0

134,03

2208.60

Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)

0

116,5453

0

134,03

2208.60.91.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar  (Alkol derecesi hacim itibariyle  % 45.4'den fazla olanlar)

0

131,0502

0

150,71

2208.60.99.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar(Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

0

131,0502

0

150,71

2208.70

Likörler

0

131,0502

0

150,71

2208.90

Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)

0

131,0502

0

150,71

2208.90.48.00.11

Rakı

0

113,6338

0

130,68

(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

2208.90.71.00.11

Rakı

0

113,6338

0

130,68

(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

   

 

(B) CETVELİ

Oranlar ve Eski Tutarlar

Oranlar ve Yeni Tutarlar

 G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

 Vergi

Asgari Maktu

Maktu

 Vergi

Asgari Maktu

Maktu

Oranı (%)

Vergi Tutarı (TL)

Vergi Tutarı (TL)

Oranı (%)

Vergi Tutarı (TL)

Vergi Tutarı (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

2402.10.00.00.11

Tütün içeren purolar

40

0,2103

0,1968

40

0,2210

0,2468

2402.10.00.00.12

Uçları açık purolar

40

0,2103

0,1968

40

0,2210

0,2468

2402.10.00.00.19

Sigarillolar

40

0,2103

0,1968

40

0,2210

0,2468

2402.20

Tütün içeren sigaralar

65,25

0,2103

0,1968

65,25

0,2210

0,2468

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

 

 

 

 

0,2210

0,2468

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

40

0,2103

0,1968

40

0,2210

0,2468

 -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

65,25

0,2103

0,1968

65,25

0,2210

0,2468

2403.10

İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)

65,25

0,2103

0,1968

65,25

0,2210

0,2468

(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)

2403.10.10.00.19

Diğerleri

65,25

0,0549

0,1968

65,25

0,0577

0,2468

(Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar)

2403.10.90.00.19

Diğerleri

65,25

0,0549

0,1968

65,25

0,0577

0,1968

(Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar)

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

65,25

0,2103

0,1968

65,25

0,2210

0,1968

3.     Aynı Kararın 6. Maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan  8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı Alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları (cep telefonları)'na ilişkin hesaplanan asgari ÖTV tutarı 120 TL'den 160 TL'ye yükseltilmiştir.

4.    2009/15685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "900 $/ton" ibaresi "600 $/ton" şeklinde değiştirilmiştir.

Anılan Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2015/8353 sayılı Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının, Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının ve Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar

 

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.