VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2016/22

 

KONU: 4/a Kapsamında Ödenmiş Primlerden İşveren Hissesine İsabet Eden Paralar 4/b kapsamındaki Prim Borçlarına Aktarılabilecektir.

Bilindiği üzere, 4/a kapsamındaki sigortalı hizmetlerinin iptali ve ödenen primlerin 4/b kapsamındaki prim borçlarına aktarılması SGK’nın 2014-28 sayılı Genelgesi’nde yer alan açıklamalar doğrultusunda yapılmaktadır.

Buna göre, (4/a) kapsamındaki sigortalı hizmetlerinin iptali ve ödenen primlerin (4/b) kapsamındaki prim borçlarına aktarılması sırasında, işveren hissesinden aktarım yapılamamaktaydı.

SGK’nın 30/12/2015 tarihli ve 2015/28 sayılı Genelgesi ile yukarıda anılan 2014-28 sayılı Genelgede değişiklik yapılmış ve belirli şartların karşılanması halinde işveren hissesine isabet eden paraların da sigortalının 4/b kapsamındaki prim borçlarına aktarımı mümkün kılınmıştır.

Yeni uygulamaya göre, sigortalı hissesinin çakışan dönemdeki 4/b kapsamındaki prim borcunu karşılamaması halinde;

  • İşveren hissesinin de aktarılabileceğine dair işverenin yazılı muvafakatı ile birlikte imza sirküsünün ibraz edilmesi,
  • İşverenin SGK’ya gerek kendisine ait işyerlerinden, gerekse ortağı, üst düzey yöneticisi, alt işvereni ve işveren vekili olduğu işyerlerinden kaynaklanan herhangi bir borcunun bulunmaması

kaydıyla işveren hissesine isabet eden paraların sigortalının 4/b kapsamındaki prim borçlarına aktarımı yapılabilecektir.

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2015/28 Sayılı SGK Genelgesi

 

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.