Numara : 23
Tarih : 14.1.2016

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2016/23

 

KONU: Meksika ve Kosova ile Yapılan Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları Yürürlüğe Girdi.

14 Ocak 2016 tarihli ve 29593 sayılı Resmi Gazete’de 2016/8362 sayılı “Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar” yayımlandı.

Söz konusu Karara göre;

  • Kosova ile yapılan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması 15 Ekim 2015,
  • Meksika ile yapılan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması 23 Temmuz 2015

tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

1)    Kosova Anlaşması ile;

  • Genel olarak vergilendirme hakkı, geliri elde eden kişinin yerleşik olduğu ülkeye verilmektedir.
  • Gelirin elde edildiği ülkenin vergilendirme hakkı kar payı, faiz ve gayrimaddi hak bedellerinde belli oranlarla sınırlandırılmaktadır.
  • Ayrıca bir ülke teşebbüsünün, diğer ülkede 12 aydan kısa süren inşaat, yapım veya kurma projesi faaliyetlerinin, faaliyetin icra edildiği ülkede vergilendirilmemesi öngörülmektedir.
  • Diğer taraftan, Anlaşmada yer alan Bilgi Değişimi maddesi ile iki ülkenin vergi kayıp ve kaçağı ile daha etkin bir mücadele yürütmeleri mümkün kılınmaktadır.

Anlaşma için tıklayınız.

2)     Meksika Anlaşması ile;

  • Genel olarak vergilendirme hakkı, geliri elde eden kişinin yerleşik olduğu ülkeye verilmektedir.
  • Gelirin elde edildiği ülkenin vergilendirme hakkı kar payı, faiz ve gayrimaddi hak bedellerinde belirli oranlarla sınırlandırılmaktadır.
  • Ayrıca diğer ülkede 6 aydan kısa süren inşaat, yapım, montaj veya kurma projesi veya bunlarla ilgili gözetim faaliyetlerinin, faaliyetin icra edildiği ülkede vergilendirilmemesi öngörülmektedir.
  • Diğer taraftan, Anlaşmada iki ülke arasında vergilerin tahsilatında işbirliği yapılmasına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

 Anlaşma için tıklayınız.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.