Numara : 38
Tarih : 16.3.2016

 VERGİ SİRKÜLERİ

 NO: 2016/38

KONU: FATCA Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına Dair Kanun Yayımlandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması ve Eki Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere, Türkiye ile ABD Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişim Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması 29 Temmuz 2015’de imzalanmış ve bu konu 2015/69 No.lu sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Bu defa, 16 Mart 2016 tarihli ve 29655 sayılı Resmi Gazete’de 6677 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması ve Eki Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” yayımlanmıştır.

Söz konusu anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunmasına dair Kanun yayımlanmakla birlikte, Anlaşma henüz yürürlüğe girmemiştir. Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için Türkiye’nin gerekli iç işlemlerini tamamladığını Amerika Birleşik Devletleri’ne yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Anlaşma, yapılacak bildirim sonrası Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girecektir.

Diğer taraftan, Anlaşmanın 30 Eylül 2016 tarihinden önce yürürlüğe girmesi kaydıyla Gelir İdaresi Başkanlığı ile Amerikan Gelir İdaresi arasında ilk bildirimin 30 Eylül 2016 tarihinde yapılması öngörülmektedir.

Söz konusu Kanuna ve Anlaşma metnine aşağıdaki bağlantı yollarıyla ulaşabilirsiniz.

6677 sayılı Kanun

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Amerika Birleşik Devletleri HükümetiArasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi UyumununArtırılması Anlaşması 

Agreement Between The Government Of TheRepublıc Of Turkey And The Government Of The United States Of Amerıca ToImprove Internatıonal Tax Compliance Through Enhanced Exchange Of Information

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.