Numara : 75
Tarih : 27.7.2016

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2016/75

KONU: 15 Temmuz Dayanışma Kampanyasına Yapılacak Bağışların İndirimi.

Başbakanlıkça, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası başlıklı 2016/18 No.lu Genelge yayınlanmıştır.

Hatırlanacağı üzere, Başbakanlıkça, 2011 yılında Van ve çevresinde meydana gelen deprem nedeniyle ve Afrika'da yaşanan kuraklık nedeniyle yardım kampanyaları düzenlenmiş ve bu yardım kampanyasına yapılan bağışların tamamı Gelir Vergisi Kanunu'nun 89/10 uncu maddesi gereğince beyan edilen gelirden, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10/1-e maddesi gereğince de kurum kazancından indirilmişti.

Bu defa Başbakanlıkça, 15 Temmuz 2016 Silahlı Darbe Teşebbüsünde şehit olan vatandaşlarımızın ailelerinin kederlerini hafifletmek ve yaralılarımızın acılarına ortak olmak amacıyla yeni bir yardım kampanyası başlatılmıştır.

Benzer şekilde, yukarıda yer verilen hükümler uyarınca, bu yardım kampanyasına yapılacak yardımların tamamı beyan edilecek gelir vergisi veya kurumlar vergisi matrahından indirilebilecektir.

Öte yandan, yapılan bağışlar beyan edilen gelir ve kurum kazancı ile sınırlıdır. Yapıldığı dönemde indirim konusu yapılamayan bağış tutarı izleyen dönemlere devredilemeyecektir.

Yardım kampanyasına ilişkin Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2016/18 No.lu 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.