Numara : 84
Tarih : 4.7.2017

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2017/84

KONU: Gündeliklerin Hesaplanmasında Esas Alınacak Aylık Brüt Tutarlar Yeniden Belirlendi.

Maliye Bakanlığı 04/07/2017 tarih ve 27998389-010.06.02-5820 sayılı Genelge ile 01/07/2017 – 31/12/2017 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayılarını aşağıdaki şekilde belirlemiştir. 

Dönem

01.07.2017 – 31.12.2017

Aylık Katsayısı

0,102706

Taban Aylık Katsayısı

1,607645

Yan Ödeme Katsayısı

0,03257

Buna göre, 01.07.2017 – 31.12.2017 döneminde geçerli olmak üzere, vergiden istisna edilecek gündeliklerin hesaplanmasına esas alınacak aylık brüt tutarlar ve gündelik tutarlar aşağıdaki şekilde olacaktır.

1- Yurt İçi Gündelikler  

1.7.2017 - 31.12.2017 Aylık Brüt Tutarlar (TL)

Gündelik Tutarı (TL)

2.583,35 TL ve fazlası

57,50

2.564,86 ila 2.583,34 TL

48,25

2.338,91 ila 2.564,85 TL

45,00

2.051,33 ila 2.338,90 TL

42,25

1.701,62 ila 2.051,32 TL

37,25

1.701,61 TL ve daha azı

36,25

2- Yurt Dışı Gündelikler

20 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de 2016/9715 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar yayımlanmıştır.

Söz konusu Kararda yurt dışı gündelik tutarlarına ilişkin cetvele de yer verilmiştir.

Buna göre, yeni memur maaş katsayıları dikkate alındığında, brüt aylık tutarı 2.583,35 TL'den fazla olan çalışanlar için 01.07.2017 – 31.12.2017 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna yurt dışı gündelik tutarlarına aşağıdaki cetvelden ulaşabilirsiniz. 

(Gündelik Tutarlar TL)

A.B.D. (A.B.D. Doları)

182

Almanya (Euro)

164

Avustralya (Avustralya Doları)

283

Avusturya (Euro)

166

Belçika (Euro)

161

Danimarka (Danimarka Kronu)

1.238

Finlandiya (Euro)

148

Fransa (Euro)

160

Hollanda (Euro)

156

İngiltere (Sterlin)

115

İrlanda (Euro)

155

İspanya (Euro)

158

İsveç (İsveç Kronu)

1.359

İsviçre (İsviçre Frangı)

283

İtalya (Euro)

152

Japonya (Japon Yeni)

31.405

Kanada (Kanada Doları)

244

Kuveyt (Kuveyt Dinarı)

50

Lüksemburg (Euro)

161

Norveç (Norveç Kronu)

1.193

Portekiz (Euro)

155

Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali)

617

Yunanistan (Euro)

158

Kosova (Euro)

123

Diğer AB Ülkeleri (Euro)

127

Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları)

157

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 

04/07/2017 tarih ve 27998389-010.06.02-5820 sayılı Genelge

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.