Numara : 15
Tarih : 3.1.2018

 VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2018/15

KONU: Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılacak Yatırımlara 2018 Yılında Sağlanacak İlave Teşvikler Hakkında Karar Yayımlandı.

30 Aralık 2017 tarihli ve 30286 sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete’de 2017/11175 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayımlandı.

Söz konusu Karar ile 2017 yılında yatırım teşvik belgesi kapsamında münhasıran imalat sanayiinde gerçekleştirilecek yatırım harcamalarına özel olarak getirilen ilave teşvik hükümlerinden 2018 yılında da yararlanılabilecektir.

Buna göre, 2012/3305 sayılı Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik US-97 Kodu: 15-37" düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2018 ile 31/12/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;

a) Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi uygulanacaktır.

b) Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak;

  • Yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle,

  • Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde %100 oranında,

  • Yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı %100 olmak üzere

teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacaktır.

Örneğin,  1. Bölgede Yatım Katkı Oranı %15, Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirim Oranı %50 ve diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı %80 olan yatırım teşvik belgeli bir firmanın 2018 yılında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için; 

  • Yatım Katkı Oranı %30 (%15 + %15),

  • Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirim Oranı %100 (tüm bölgelerde %100’e yükseltildi)

  • Diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı %100 (tüm bölgelerde %100’e yükseltildi)  

olarak uygulanacaktır.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2017/11175 sayılı Karar

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğind,eki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.