Numara : 18
Tarih : 22.1.2018

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2018/18

KONU: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.

20 Ocak 2018 tarihli ve 30307 sayılı Resmi Gazete’de 2017/11133 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişik Yapılmasına Dair Karar yayımlandı.

Söz konusu Karar ile yapılan düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir:

 • Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar öncelikli yatırım konularına dahil edilmiştir.

 • Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırım şartı aranmaksızın, 6 ncı bölge şartlarında 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar, süre ve şartlarda yararlanacaktır.

 • Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımına ilişkin yatırımlara, İstanbul’da yapılması durumunda da bölgesel destekler sağlanacaktır.

 • Bazı kağıt ürünlerinin üretimi konusundaki yatırımların desteklenmesinde değişikliğe gidilmiştir.

 • Makarna, makarna ile entegre irmik yatırımları, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, kuruyemiş, turşu yatırımları bölgesel desteklerden yararlanabilecektir.

 • Asgari 5 Milyon TL tutarındaki havalimanı ve havalimanı yer hizmetleri yatırımları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanabilecektir.

 • Asgari 200 Milyon TL asgari sabit yatırım tutarındaki havalimanı ve havalimanı yer hizmetleri yatırımları büyük ölçekli yatırımlara dahil edilmiştir.

Yapılan düzenlemelerin detayına sirkülerin devamında yer verilmiştir.

1) Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar öncelikli yatırım konularına dahil edilmiştir. 

Bu Kararın 1 inci maddesi ile 2012/3305 sayılı Karar’ın “Öncelikli yatırım konuları” başlıklı 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

a) Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.

a) Denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.

2) Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar, 6 nci bölge şartlarında 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar, süre ve şartlarda yararlanacaktır.

Bu Kararın 2 nci maddesi ile 2012/3305 sayılı Karar’ın “Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar” başlıklı 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(4) Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar, tabi olunan uygulama kapsamında 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar, süre ve şartlarda yararlanır.

(4) Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar, 6 ncı bölge şartlarında 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar, süre ve şartlarda yararlanır.

3) Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımına ilişkin yatırımlara, İstanbul’da yapılması durumunda da bölgesel destekler sağlanacaktır.

Aynı Kararın 3 üncü maddesi ile 2012/3305 sayılı Karar’ın EK-2 B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunda İstanbul ilinin yer aldığı satıra “37” sektör numarası ilave edilmiştir.

37 sektör numarası:

Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı

4) Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımların 1 inci bölgede uygulanan desteklerden yararlanacağına ve havayolu taksi işletmeciliği yatırımlarının teşvik edilmeyeceğine yönelik dipnot yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yine bu Kararın 3 maddesi ile yukarıda anılan tablonun 2 numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan dipnot:

2- Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar 1 inci bölgede uygulanan desteklerden yararlanır. Havayolu taksi işletmeciliği yatırımları teşvik edilmez. 

5) Bazı kağıt ürünlerinin üretimi konusundaki yatırımların desteklenmesinde değişikliğe gidilmiştir. 

Yine bu Kararın 3 maddesi ile yukarıda anılan tablonun 4 numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

4- 6 ncı bölge hariç olmak üzere, sadece kağıt hamurundan başlayan entegre kağıt ve kağıt ürünleri üretimi konusundaki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabilir

4- 6 ncı bölgede gerçekleştirilecekler ve US-97 Kodu 2102, 2109.1.02, 2109.3, 2109.4 olan üretim konularına yönelik yatırmlar hariç olmak üzere, sadece kağıt hamurundan başlayan entegre kağıt ve kağıt ürünleri üretimi konusundaki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabilir

US-97 Kodu 2102, 2109.1.02, 2109.3, 2109.4 olan üretim konuları:

 • 2102 - OLUKLU KARTON VE MUKAVVA İLE KAĞIT VE MUKAVVADAN YAPILAN AMBALAJLARIN İMALATI

 • 2109.1.02 Kağıt, kağıt hamuru, selüloz vatka ve selüloz elyaf tabakalarından sıhhi malzemeler, hastane malzemeleri, giyim eşyaları ve aksesuarları

 • 2109.3 DUVAR KAĞIDI İMALATI

 • 2109.4 B.Y.S. DİĞER KAĞIT VE KARTON ÜRÜNLERİ İMALATI

6) Makarna, makarna ile entegre irmik yatırımları, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, kuruyemiş, turşu yatırımları bölgesel desteklerden yararlanabilecektir.

Yine bu Kararın 3 maddesi ile yukarıda anılan tablonun 6 numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

6- 6 ncı bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından "makarna, makarna ile entegre irmik yatırımları, şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, pirinç, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, rakı, bira, kuruyemiş, turşu, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması" yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.

6- 6 ncı bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, ekmek (donuk ekmek ve donuk ekmek hamuru hariç), pirinç, rakı, bira, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması" yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.

7) Asgari 5 Milyon TL tutarındaki havalimanı ve havalimanı yer hizmetleri yatırımları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanabilecektir.

Yine bu Kararın 3 maddesi ile yukarıda anılan tablonun 10 numaralı dipnotunun (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

ç) Asgari 5 Milyon TL tutarındaki liman ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina dahil).

ç) Asgari 5 Milyon TL tutarındaki havalimanı ve havalimanı yer hizmetleri yatırımları ile liman ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina dahil).

8) Asgari 200 Milyon TL asgari sabit yatırım tutarındaki havalimanı ve havalimanı yer hizmetleri yatırımları büyük ölçekli yatırımlara dahil edilmiştir.

Bu Kararın 4 üncü maddesi ile 2012/3305 sayılı Kararın “Büyük Ölçekli Yatırımlar” başlıklı EK-3 sayılı ekinin 3 numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

Yatırım Konuları

Asgari Sabit Yatırım Tutarları (Milyon TL)

Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları ile Havaalanı Yatırımları

200 TL

 

Yatırım Konuları

Asgari Sabit Yatırım Tutarları (Milyon TL)

Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları ile Havalimanı ve Havalimanı Yer Hizmetleri Yatırımları

200 TL

 

Bu Karar 20 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2017/11133 sayılı Karar

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğind,eki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.