Numara : 145
Tarih : 23.12.2019

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2019/145

KONU: 2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi.

23 Aralık 2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmi Gazete’de 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin 1839 Sayılı Karar yayımlandı.

Buna göre, 2020 yılında (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi (MTV) %12 oranında artırılacaktır. 

2019/143 Sayılı Sirkülerimizde açıkladığımız üzere, 2019 yılı için yeniden değerleme oranı %22,58 olarak belirlenmiştir. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10'uncu maddesi uyarınca; her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için yeniden değerleme oranında artırılır; ancak Cumhurbaşkanı, yeniden değerleme oranının % 50 fazlasını geçmemek, %20'sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye yetkilidir.

Buna göre, 2019 yılında YDO %22,58 olarak belirlenmiş olsa da 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının %12 oranında artırılması kararlaştırılmıştır.

Diğer taraftan, 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanacak MTV tutarları Bakanlıkça yayımlanacak tebliğ ile ilan edilecektir. Ancak bu sirkülerimizde, fikir vermek amacıyla, bazı araçların MTV tutarları %12 oranında aşağıdaki şekilde artırılmıştır.

Öte yandan, 7061 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca MTV Hesaplamasında değişikliğe gidilerek;

  • 31.12.2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen taşıtlar için (I/A) sayılı tarife,

  • 1/1/2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen taşıtlar için (I) sayılı tarife

uygulanacağı düzenlenmişti. Aşağıdaki örnekler bu düzenleme dikkate alınarak verilmiştir.

(I) Sayılı Tarife için bazı araçların 2020 yılı MTV tutarları (1.1.2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen taşıtlar için)  

Motor Silindir Hacmi (cm3)

Taşıt Değeri (TL)

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-3 yaş

1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm3 ve aşağısı

46.300’ü aşmayanlar

964

46.300’ü aşıp

81.100’ü aşmayanlar

1.060

81.100’ü aşanlar

1.157

1301 - 1600 cm3 e kadar

46.300’ü aşmayanlar

1.679

46.300’ü aşıp

81.100’ü aşmayanlar

1.847

81.100’ü aşanlar

2.015

1601 - 1800 cm3 e kadar

115.900’ü aşmayanlar

3.260

115.900’ü aşanlar

3.557

1801 - 2000 cm3 e kadar

115.900’ü aşmayanlar

5.136

115.900’ü aşanlar

5.603

2001 - 2500 cm3 e kadar

144.800’ü aşmayanlar

7.704

144.800’ü aşanlar

8.406

2501 - 3000 cm3 e kadar

289.700’ü aşmayanlar

10.742

289.700’ü aşanlar

11.720

3001 - 3500 cm3 e kadar

289.700’ü aşmayanlar

16.359

289.700’ü aşanlar

17.847

3501 - 4000 cm3 e kadar

463.600’ü aşmayanlar

25.721

463.600’ü aşanlar

28.060

4001 cm3 ve yukarısı

550.500’ü aşmayanlar

42.097

550.500’ü aşanlar

45.924

 

 

1-3 yaş

4-6 yaş

7-11 yaş

12-15 yaş

16 ve yukarı yaş

2- Motosikletler

 

100-250 cm3’e kadar

180

136

100

63

25

251 - 650 cm3’e kadar

373

282

180

100

63

651 - 1200 cm3’e kadar

959

570

282

180

100

1201 cm3 ve yukarısı

2.324

1.537

959

762

373

(I/A) Sayılı Tarife için bazı araçların 2020 yılı MTV tutarları (31.12.2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen taşıtlar için

Motor Silindir Hacmi (cm3)

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-3 yaş

4-6 yaş

7-11 yaş

12-15 yaş

16 ve yukarı yaş

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm3 ve aşağısı

964

672

376

284

101

1301-1600 cm3 e kadar

1.679

1.259

730

516

198

1601-1800 cm3 e kadar

2.965

2.316

1.364

831

323

1801-2000 cm3 e kadar

4.670

3.596

2.115

1.259

496

2001-2500 cm3 e kadar

7.003

5.085

3.177

1.898

752

2501-3000 cm3 e kadar

9.766

8.495

5.308

2.855

1.048

3001-3500 cm3 e kadar

14.872

13.382

8.061

4.023

1.476

3501-4000 cm3 e kadar

23.383

20.191

11.891

5.308

2.115

4001 cm3 ve yukarısı

38.270

28.699

16.996

7.638

2.965

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1839)

 

Saygılarımızla, 

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.