Numara : 15
Tarih : 3.1.2019

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2019/15

KONU: Bazı Motosikletler için ÖTV Oranı 31/3/2019 Tarihine Kadar %0 Olarak Belirlenmiştir.

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 540 Sayılı Karar ile bazı motosikletler için ÖTV oranı 31/3/2019 tarihine kadar %0 olarak belirlenmiştir.

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%) Eski

Vergi Oranı (%) Yeni (31/3/2019 tarihine kadar)

87.11

Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli
taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç)
(Sadece elektrik motorlu olanlar hariç)

 

 

Motor silindir hacmi 250 cm³'ü geçmeyenler

8

0

8711.60.10.00.00

Sürekli nominal gücü 250 watt.ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan pedal yardımlı, iki, üç ve dört tekerlekli taşıtlar

3

0

8711.60.90.00.12

Motor gücü 20 kW'ı geçmeyenler

3

0

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

540 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.