Numara : 18
Tarih : 7.1.2019

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2019/18 

KONU: Tütün İçeren Bazı Malların ÖTV oran ve Tutarları Değiştirilmiştir.

5 Ocak 2019 Tarihli ve 30646 Sayılı Resmi Gazete’de “Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 554)” yayımlandı.

Söz konusu Karar ile 5/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı malların vergi oranları ile asgari maktu tutarları aşağıdaki karşılaştırmalı tabloda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir. 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Eski oran ve tutarlar

Yeni oran ve tutarlar

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

2402.20

Tütün içeren sigaralar

63

0,2800

0,4200

67

0,0000

0,4200

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

 

 

 

 

 

 

 

Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

63

0,2800

0,4200

67

0,0000

0,4200

24.03

Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler;
"homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün
hülasa ve esansları
(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19,
2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)

63

0,2800

0,4200

67

0,0000

0,4200

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

63

0,2800

0,4200

67

0,0000

0,4200

 

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

554 Sayılı Karar

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğind,eki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.