Numara : 60
Tarih : 3.4.2019

 VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2019/60

KONU: 2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Kurlar.

Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da geçerli olduğu hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla, geçici vergiye tabi kazançların tespitinde yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan alacak ve borçların bu hüküm dikkate alınarak değerlenmesi gerekmektedir.

Bu şekilde yapılacak değerlemede T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazetede geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınacaktır.

Ayrıca, 283 Sıra No.lu VUK Tebliği uyarınca; kasadaki yabancı ülke paraları için efektif alış kurları, banka hesaplarındaki yabancı paralar ise döviz alış kuru ile değerlenmektedir.

Buna göre, T.C. Merkez Bankasınca 29.03.2019 tarihinde belirlenen ve 30.03.2019 tarihli ve 30730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan aşağıdaki kurlar, 2019 yılı birinci geçici vergi dönem sonu (31.03.2019) itibariyle uygulanacaktır.  

Döviz Cinsi

Döviz Alış

Döviz Satış

Efektif Alış

1 ABD DOLARI

5,6284

5,6386

5,6245

1 AVUSTRALYA DOLARI

3,9806

4,0066

3,9623

1 DANİMARKA KRONU

0.84518

0.84934

0.84459

1 EURO

6,3188

6,3302

6,3144

1 İNGİLİZ STERLİNİ

7,3354

7,3736

7,3302

1 İSVİÇRE FRANGI

5,6393

5,6755

5,6308

1 İSVEÇ KRONU

0.60414

0.61039

0.60371

1 KANADA DOLARI

4,1856

4,2045

4,1702

1 KUVEYT DİNARI

18,4049

18,6457

18,1288

1 NORVEÇ KRONU

0.65041

0.65478

0.64995

1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

1,5008

1,5035

1,4895

100 JAPON YENİ

5,0704

5,1040

5,0517

1 BULGAR LEVASI

3,2126

3,2546

 

1 RUMEN LEYİ

1,3192

1,3364

 

1 RUS RUBLESİ

0.08643

0.08756

 

100 İRAN RİYALİ

0.01333

0.01350

 

1 ÇİN YUANI

0.83320

0.84411

 

1 PAKİSTAN RUPİSİ

0.03975

0.04027

 

1 KATAR RİYALİ

1,5373

1,5574

 

Söz konusu kurlara aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz.

29.03.2019 tarihli TCMB Döviz Kurları

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.