Numara : 72
Tarih : 8.5.2019

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2019/72

KONU: GSM'lere İlişkin Antrepo Rejimi İhlalinde ÖTV Hesabı.

Gümrüksüz satış mağazalarında satışa sunulan ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan eşyaya ilişkin olarak antrepo rejiminin ihlali neticesinde gümrük yükümlülüğünün doğmuş olması sebebiyle ÖTV tahsil edilmesi gereken hallerde, ÖTV'nin hesaplanmasına ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca 19/4/2019 tarihli ve 59353 sayılı yazı hazırlanmıştır.

Buna göre, gümrüksüz satış mağazasında antrepo rejimin ihlali niteliğinde olduğu anlaşılan durumlardan dolayı gümrük yükümlülüğünün doğmuş olması sebebiyle, vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi neticesinde ÖTV'nin tahsil edilmesi gereken hallerde, ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallara ait özel tüketim vergisi matrahı olarak bunların (yurt içinde) nihai tüketicilere perakende satış fiyatının dikkate alınması gerekmekte olup, bu matrah üzerinden hesaplanan ÖTV'nin, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanan vergi tutarından düşük olmayacağı ve hesaplanan ÖTV olarak dikkate alınacak tutara, birim ambalaj başına belirlenen maktu vergi tutarının da eklenmesi gerektiği tabiidir.

Söz konusu dağıtımlı yazıya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

19/4/2019 tarihli ve 59353 sayılı Dağıtımlı Yazı

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.