Numara : 89
Tarih : 4.7.2019

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2019/89

KONU: Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 04/07/2019 tarih ve 27998389-010.06.02-205248 sayılı Genelge ile 01/07/2019 – 31/12/2019 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayılarını aşağıdaki şekilde belirlemiştir. 

Dönem

01.07.2019 – 31.12.2019

Aylık Katsayısı

0,138459

Taban Aylık Katsayısı

2,167248

Yan Ödeme Katsayısı

0,04391

Buna göre 2019 yılının ikinci yarısında uygulanacak; Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Zammı Tutarı 01.07.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde olacaktır.

1. 2019 Yılının İkinci Yarısında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı

Dönemi

Tutarı (TL)

01.07.2019 - 31.12.2019

6.379,86

(Kıdem tazminatı hesaplama sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.)

1.1 Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı tavan tutarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır. 

Aylık Gösterge

X

Aylık Katsayısı

Ek Gösterge

X

Aylık Katsayısı

Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi

X

Aylık Katsayısı

Taban Aylık Göstergesi

X

Taban Aylık Katsayısı

(Aylık Gösterge + Ek Gösterge)

X

Aylık Katsayısı X (% 215)

Bu çerçevede en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır; 

1.500

X

0,138459

=

207.6885

8.000

X

0,138459

=

1.107,672

500

X

0,138459

=

69,2295

1.000

X

2,167248

=

2.167,248

(1.500+8.000)

X

 0,138459 X (% 215)

=

2.828,025

Toplam

 6.379,86

2. 2019 Yılının İkinci Yarısında Uygulanacak Azami Çocuk Yardımı 

Dönemi

0 – 6 Yaş Tutarı (TL)

6 Yaşından Büyükler (TL)

01.07.2019 – 31.12.2019

69,23

34,61

Hesaplama şekli

(500 x 0,138459)

(250 x 0,138459)

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

27998389-010.06.02-205248

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.