Numara : 170
Tarih : 24.12.2020

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2020/170

KONU: Ülke Bazlı Raporların (Country-By-Country Reports) Mali İdareler Arasında Paylaşımını Sağlayan "Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması"nın Aktivasyon Süreci

Ülke Bazlı Raporların (Country-By-Country Reports) Mali İdareler Arasında Paylaşımını Sağlayan “Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nın Türkiye ile Belli Ülkeler Arasındaki Aktivasyon Süreci Tamamlanmaya Başlanmıştır. Böylece nihai ana işletmeleri veya vekil işletmeleri, aktivasyon süreci tamamlanmış olan ülkelerde bulunan Türkiye’deki  çok uluslu şirketlerin birçoğu için Ülke Bazlı Raporun Türkiye’de ayrıca beyan yükümlülüğü ortadan kalkmaktadır.

2 Ekim 2020 tarihli 2020/139 sayılı Vergi Sirkülerimizde, 30 Aralık 2019 tarihinde imzalanmış olan “Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nın (“ÇTYMA” / “Anlaşma”) 1 Ekim 2020 tarihli 31261 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylandığını duyurmuştuk. ÇTYMA’sının 8. Maddesi çerçevesinde yürürlüğe girmesi ve ÇTYMA’sına taraf olan Türkiye ve diğer ülkeler (toplam 88 ülke) arasında Ülke Bazlı Rapor (ÜBR) paylaşımı için gereken aktivasyon süreci başlamıştır.

Bu sirkülerimizin tarihi itibariyle OECD’nin ilgili web sayfalarından temin ettiğimiz bilgilere göre; Türkiye Mali İdaresi’nin ÜBR gönderimi/ paylaşımı yapabileceği ülke sayısı 37; Türkiye Mali İdaresi’ne ÜBR gönderimi/paylaşımı yapacak ülke sayısı ise 47’dir. Aktivasyon süreci hâlen devam etmekte olup bilgi paylaşımı yapılabilecek ülke sayısının 87’ye çıkması beklenmektedir. Bu nedenle, OECD’nin web sitesinde aktivasyon ile ilgili yapacağı güncellemeler devamlı olarak takip edilmelidir. ÇTYMA kapsamında Türkiye ile tek taraflı veya karşılıklı ÜBR değişimi/paylaşımı yapabilecek ülkelerin listesine ve paylaşımın yürürlüğe gireceği vergilendirme dönemi ile ilgili bilgilere OECD’nin aşağıda linkini verdiğimiz web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Ülke Bazlı Rapor Paylaşımı Yapan Ülkeler Listesi

Türkiye’de faaliyet gösteren Çok Uluslu bir İşletme Grubunun üyesi olan bir şirket veya şube iseniz ve Nihai Ana İşletmeniz veya Vekil İşletmeniz (ÜBR paylaşımı için atanmış olan işletme) yukarıdaki linkteki OECD web sitesinde Türkiye ile ÜBR paylaşımı yapacak ülkelerden birinde ÜBR beyanını yapmış ise, Türkiye’deki Mali İdare’ye ÜBR gönderim yükümlülüğünüz ortadan kalkabiliyor olacaktır.

24 Aralık 2020 itibariyle Türkiye Mali İdaresi’nin ÜBR gönderimi/paylaşımı yapabileceği 37 ülke ile Türkiye Mali İdaresi’ne ÜBR gönderimi/paylaşımı yapacak 47 ülkenin listesi aşağıda karşılıklı olarak verilmiştir.

 

Türkiye Mali İdaresi’nin ÜBR Gönderimi/Paylaşımı Yapacağı Ülkeler

(Türkiye’den Diğer Ülkelere)

 

 

Türkiye Mali İdaresi’ne ÜBR Gönderimi/Paylaşımı Yapacak Ülkeler

(Diğer Ülkelerden Türkiye’ye)

 

(1 Ocak 2019 tarihinde veya sonrasında başlayan vergilendirme dönemleri için)

 

(1 Ocak 2019 tarihinde veya sonrasında başlayan vergilendirme dönemleri için) (*)

1

Andorra

1

Andorra

2

Arjantin

2

Anguilla

3

Avustralya

3

Arjantin

4

Belçika

4

Avustralya

5

Brezilya

5

Belçika

6

Şili

6

Belize

7

Kolombiya

7

Bermuda

8

Hırvatistan

8

Brezilya

9

Çek Cumhuriyeti

9

Bulgaristan

10

Estonya

10

Cayman Adaları

11

Fransa

11

Şili

12

Almanya

12

Kolombiya

13

Yunanistan

13

Kosta Rika

14

İzlanda

14

Hırvatistan

15

Hindistan

15

Çek Cumhuriyeti

16

Endonezya

16

Estonya

17

İrlanda

17

Fransa

18

İtalya

18

Almanya

19

Japonya

19

Yunanistan

20

Kore

20

İzlanda

21

Letonya

21

Hindistan

22

Lüksemburg

22

Endonezya

23

Mauritius

23

İrlanda

24

Meksika

24

İtalya

25

Hollanda

25

Japonya

26

Yeni Zelanda

26

Kore

27

Norveç

27

Letonya

28

Peru

28

Lüksemburg

29

Polonya

29

Mauritius

30

Portekiz

30

Meksika

31

San Marino

31

Hollanda

32

Seyşel Adaları

32

Yeni Zelanda

33

Slovak Cumhuriyeti

33

Nijerya

34

Slovenya

34

Norveç

35

İsviçre

35

Peru

36

İngiltere

36

Polonya

37

Uruguay

37

Portekiz

 

 

38

Katar (*)

 

 

39

Romanya

 

 

40

San Marino

 

 

41

Seyşel Adaları

 

 

42

Slovak Cumhuriyeti

 

 

43

Slovenya

 

 

44

İsviçre

 

 

45

Turks ve Caicos Adaları

 

 

46

İngiltere

 

 

47

Uruguay

(*)

Katar’dan Türkiye’ye paylaşım 1 Ocak 2020 tarihinde veya sonrasında başlayan vergilendirme dönemlerinden geçerli olacaktır.

 

Bu ülkelerden Türkiye’ye ÜBR gönderimi yapılacaktır ancak Türkiye’den bu ülkelere ÜBR paylaşımı halen sözkonusu değildir.

Örneğin, Nihai Ana İşletmesi ya da Vekil İşletmesi Birleşik Krallık’ta bulunan Çok Uluslu Şirketler Grubuna ait ve Türkiye’de faaliyet gösteren bir XYZ işletmesi olsun.  Taraf ülkeler için Ülke Bazlı Rapor değişimi imkânı veren Birleşik Krallık ve Türkiye’nin de taraf olduğu Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması’nın aktivasyon sürecini tamamlayıp  yürürlüğe girmesinden önce Türkiye’deki XYZ işletmesi, bağlı olduğu Birleşik Krallık’ta mukim Çok Uluslu İşletmeler Grubuna ait 2019 yılına ilişkin ÜBR’yi, Türkiye’de Mali İdare’ye de elektronik ortamda vermek durumundaydı. 

OECD web sitesinden edinilen bilgiye göre aktivasyon neticesinde Türkiye Mali İdaresi’nin, Birleşik Krallık Mali İdaresi’nden ÜBR alımı mümkün hale gelmiştir. Böylece ÜBR bilgileri Birleşik Krallık ve Türkiye arasında paylaşılabilir hale geldiğinden ÜBR’nin Türkiye’de Mali İdare’ye verilmesi zorunluluğu ortadan kalkmaktadır.

Örnek: Birleşik Krallık’tan Türkiye’ye ÜBR Gönderimi Bilgi Ekranı

Kaynak: OECD web sitesi (24 Aralık 2020 itibariyle)

Dikkat Edilecek Hususlar

Paylaşımın Karşılıklı Olup Olmadığının Kontrolü:  ÇTYMA’sının yürürlüğe girdiği tüm ülkelerle ÜBR paylaşımı halen tam olarak karşılıklı değildir.  Örneğin, halihazırdaki OECD web sitesinde yer alan listelere göre; Türkiye Mali İdaresi, 2019 için Bulgaristan’dan ÜBR alabilecekken, Türkiye Mali İdaresi henüz Bulgaristan ile ÜBR paylaşmamaktadır.

Paylaşımın Yürürlük Tarihi: ÇTYMA’sının yürürlüğe girdiği ülkelerle ÜBR paylaşımı, çoğu ülkeler için 1 Ocak 2019 veya sonrasında başlayan vergilendirme dönemlerinden itibaren başlamakla birlikte, bazı ülkeler için daha sonraki bir hesap döneminden itibaren başlayabilecektir. Örneğin; 24 Aralık 2020 tarihi itibariyle ilgili OECD web sitesindeki tablolara göre, Katar’dan Türkiye’ye ÜBR paylaşımı 1 Ocak 2020 tarihinde veya sonrasında başlayan vergilendirme dönemlerinden itibaren geçerli olacaktır. Bu nedenle, OECD web sitesinden paylaşımın yürürlüğe girdiği vergilendirme dönemi de mutlaka kontrol edilmelidir. Türkiye’nin ÜBR alımı yapabildiği ülke Mali İdaresi ile olan ÜBR paylaşımı eğer 2020 hesap döneminden itibaren başlıyorsa (örnek: Katar) ve Türkiye’deki işletme 2019 hesap dönemi için ÜBR vermek durumunda ise, 2019 yılı ÜBR’sinin ilgili ülkenin Mali İdaresinden temini mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, böyle bir durumda, Türkiye’deki işletme, 2019 için ÜBR’yi Türkiye Mali İdaresi’ne kendisi ayrıca vermek durumunda kalacaktır.

Nihai Ana İşletmesi Türkiye’de Bulunanlar: ÜBR yükümlülüğü konusunda gerekli kriterleri karşılayan ve Nihai Ana İşletmesi Türkiye’de bulunan Grup Şirketleri için Türk Mali İdaresi’ne ÜBR verme yükümlülüğü devam etmektedir (diğer ülkelerde 2019 yılı için “Vekil” sıfatıyla ÜBR beyanı yapılmış olsa bile).

ÇTYMA’sına Taraf Olmayan Ülkeler Açısından Durum: ÇTYMA’sına taraf olmayan ülkeler, ÜBR paylaşımı/değişimi için diğer ülkelerle ayrı ayrı İkili Anlaşmalar yapmak durumundadırlar. Örneğin; ABD ve Sırbistan söz konusu ÇTYMA’sına taraf olan ülkeler değillerdir. Bu nedenle, söz konusu ülkeler ile Türkiye arasında ÜBR değişimine ilişkin ayrı bir süreç izlenecektir. Halihazırda, Türkiye ile ABD arasında ÜBR değişimi konusunda herhangi bir Yetkili Makam Anlaşması henüz imzalanmamıştır, süreç devam etmektedir. ABD’nin ÜBR değişimi yaptığı ülkeler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ABD’nin ÜBR Değişimi Yaptığı Ülkeler  

2019 Yılı ÜBR Gönderimi İçin En Son Tarih (Hatırlatma): Türkiye’de 2019 Hesap Dönemi Ülke Bazlı Raporu verme yükümlülüğü devam eden şirketlerden hesap dönemi takvim yılı olanlar ile özel hesap dönemi 31 Ocak 2020’de bitenler için ÜBR’nin elektronik olarak Mali İdare’ye gönderimi için en son tarih 26 Şubat 2021’dir.

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.