Numara : 115
Tarih : 11.8.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/115

KONU: Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu Uygulamaya Açılmıştır.

Gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu İnternet Vergi Dairesinde 'Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri' menüsünde uygulamaya açılmıştır.

Bilindiği üzere, gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri dâhil bütün mükellefler ile diğer kişiler ilk bildirimlerini en geç 31/8/2021 günü sonuna kadar İnternet Vergi Dairesi üzerinden "gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu"nu doldururak vereceklerdir. (Detaylı bilgi için 2021/104 Sayılı Sirkülerimizi inceleyebilirsiniz.)

Söz konusu form İnternet Vergi Dairesinde 'Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri' menüsünde uygulamaya açılmıştır.

Bu formda istenilen bilgiler aşağıdaki gibidir:

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.