Numara : 124
Tarih : 9.9.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/124

KONU: Yapılandırmada Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru Yayımlandı.

27/8/2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılacak başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatılmıştı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 8.9.2021 tarihli Duyuruda, söz konusu süre uzatımlarına ilişkin detaylı açıklamalarda bulunulmuştur.

Duyuruda yer verilen tablo aşağıdaki gibidir.  

İlgili Madde

Başvuru, Bildirim ve Beyanname Verme Süreleri ile Kayıtların Düzeltilmesine İlişkin Süreler

Önceden Düzenlenmiş Belgelere Yönelik Değişiklikler (Peşin Ödeme Seçeneği Vadesi İle 1. Taksit Vade Tarihleri)

 

 

ESKİ

Cumhurbaşkanı Kararı Sonrası-YENİ

 

 

2 Madde (Kesinleşmiş Alacaklar)

31.08.2021 (Bu tarih dâhil)

30.09.2021 (Bu tarih dâhil)

Düzenlenmiş tecil dosyalarındaki 1. taksit vadeleri (peşin seçeneği dâhil) 31.10.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz ödeme planlarının yeni halini Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden veya en yakın vergi dairesine başvurarak alabilirler.

 

 

3 Madde (Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar)

31.08.2021 (Bu tarih dâhil)

30.09.2021 (Bu tarih dâhil)

Düzenlenmiş tecil dosyalarındaki 1. taksit vadeleri (peşin seçeneği dâhil) 31.10.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz ödeme planlarının yeni halini Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden veya en yakın vergi dairesine başvurarak alabilirler.

 

 

4 Madde 1-7 Fıkralar (İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler)

10.06.2021 ile 01.08.2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında tebliğ edilen

10.06.2021 ile 31.08.2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında tebliğ edilen

Düzenlenmiş tecil dosyalarındaki 1. taksit vadeleri (peşin seçeneği dâhil) 31.10.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz ödeme planlarının yeni halini Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden veya en yakın vergi dairesine başvurarak alabilirler.

 

 

Vergi/Ceza İhbarnameleri için 31.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) başvuru yapılabilecektir.

Vergi/Ceza İhbarnameleri için 30.09.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) başvuru yapılabilecektir.

 

 

02.08.2021 tarihi (bu tarih dâhil) ve sonraki tarihlerde tebliğ edilen ihbarnameler için TEBLİĞ TARİHİ + 30 gün içinde başvuru yapılabilecektir.

01.09.2021 tarihi (bu tarih dâhil) ve sonraki tarihlerde tebliğ edilen ihbarnameler için TEBLİĞ TARİHİ + 30 gün içinde başvuru yapılabilecektir.

TEBLİĞ TARİHİ + 30 gün içinde başvuru yapılabilecek ve ilk taksit ihbarnamenin tebliğ tarihini izleyen aydan başlamak üzere ödeme yapılabilecektir. Mükelleflerimiz ödeme planlarını Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden veya en yakın vergi dairesine başvurarak alabilirler.

 

 

4 Madde 10. Fıkra

31.08.2021 (Bu tarih dâhil)

30.09.2021 (Bu tarih dâhil)

Düzenlenmiş tecil dosyalarındaki 1. taksit vadeleri (peşin seçeneği dâhil) 31.10.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz ödeme planlarının yeni halini Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden veya en yakın vergi dairesine başvurarak alabilirler.

 

 

4 Madde 11. Fıkra

31.08.2021 (Bu tarih dâhil)

30.09.2021 (Bu tarih dâhil)

Düzenlenmiş tahakkuk fişlerinin vade tarihleri 30.09.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz tahakkuk fişlerinin yeni halini Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden veya ilgili vergi dairesine başvurarak alabilirler.

 

 

5 Madde (Matrah ve Vergi Artırımı)

31.08.2021 (Bu tarih dâhil)

30.09.2021 (Bu tarih dâhil)

Düzenlenmiş tahakkuk fişlerinin vade tarihleri 31.10.2021 ve tecil dosyalarındaki 1. taksit vadeleri 31.10.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz ödeme planlarının yeni halini Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden veya en yakın vergi dairesine başvurarak alabilirler.

 

 
   
   

6 Madde 1-c ve d Fıkraları Kapsamında Verilecek KDV Beyannamesi (Stok) EK 18 ve EK 19

31.08.2021 (Bu tarih dâhil)

30.09.2021 (Bu tarih dâhil)

Tahakkuk fişinde yer alan 31.08.2021 olan vade tarihleri 30.09.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz tahakkuk fişlerinin yeni halini Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden veya ilgili vergi dairesine başvurarak alabilirler.

   
   
   

6 Madde 1-e Fıkraları Kapsamında Verilecek ÖTV Beyannamesi (Stok) EK 20

31.08.2021 (Bu tarih dâhil)

30.09.2021 (Bu tarih dâhil)

Tahakkuk fişinde yer alan 31.08.2021 olan vade tarihleri 30.09.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz tahakkuk fişlerinin yeni halini Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden veya ilgili vergi dairesine başvurarak alabilirler.

   

6 Madde 3 Fıkraları Kapsamında Verilecek Beyan (Kasa Mevcudu + Ortaklardan Alacaklar) EK 22

31.08.2021 (Bu tarih dâhil)

30.09.2021 (Bu tarih dâhil)

Tahakkuk fişinde yer alan 31.08.2021 olan vade tarihleri 30.09.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz tahakkuk fişlerinin yeni halini Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden veya ilgili vergi dairesine başvurarak alabilirler.

   
   
   
   

6 Madde 2-a Maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi (Stokta Bulunmayan) EK 21

Fatura düzenleme son tarihi 31.08.2021 (Bu tarih dâhil)

Fatura düzenleme son tarihi 30.09.2021 (Bu tarih dâhil)

Haziran/2021 ve Temmuz /2021 aylarında yapılan düzeltme işlemlerine ilişkin verilen beyannamelere ait taksit vadelerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

   

Ağustos/2021 dönemine ilişkin beyanname 26.09.2021 tarihinde verilecek olup, vadeleri aşağıdaki gibi olacaktır. 1 taksit 26.9.2021

   

2 taksit 26.11.2021

   

3 taksit 26.01.2022

   

Eylül/2021 dönemine ilişkin beyanname 26.10.2021 tarihinde verilecek olup, vadeleri aşağıdaki gibi olacaktır. 1 taksit 26.10.2021

   

2 taksit 26.12.2021

   

3 taksit 26.02.2022

   

Söz konusu Duyuruya aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz.

26/8/2021 tarihli ve 4420 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına İlişkin Duyuru

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.