Numara : 125
Tarih : 13.9.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/125

KONU: Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Uygulama Dönemi Baslangıç Değişikliği

09.09.2021 tarihli ve 2021/30 sayılı SGK Genelgesi'nde beş puanlık indirimde Türkiye geneli borç sorgusu uygulamasının 2022/Ocak dönemine ertelendiği duyurulmuştur.  

Bilindigi gibi, 19/7/2021 tarihli ve 2021/26 sayılı Genelgede 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca bes puanlık indirim uygulamasında isverenin SGK'ye olan yasal ödeme süresi geçmis sigorta primi, issizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara iliskin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun 2021/Eylül ayına/dönemine iliskin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye genelindeki tüm isyerleri esas alınarak sorgulanacağı açıklanmıştı. 

Bu Genelge ile beş puanlık indirimde isverenin Türkiye geneli SGK'ye yasal ödeme süresi geçmis borç sorgusunun 1/1/2022 tarihinden (2022/Ocak ayına/dönemine iliskin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden) itibaren yapılmasına karar verildiği açıklanmıştır. 

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2021/30 sayılı SGK Genelgesi

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.