Numara : 142
Tarih : 18.11.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/142

KONU: Döviz İşlemlerinde Kimlik Tespiti Uygulamasında İşlem Limiti Belirlendi.

18/11/2021 tarihli ve 31663 sayılı Resmi Gazete'de "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/64)" yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere, 12.10.2021 R.G. tarihli 2021-32/62 Sayılı Tebliğ ile döviz bürolarına (yetkili müesseseler), gerçekleştirdikleri tüm işlemlerde müşterinin T.C. Kimlik Numarasını/Pasaport Numarasını ve/veya Vergi Kimlik Numarasını müşteriden temin ederek her bir işlem itibarıyla kayıt altına alma zorunluluğu getirilmişti.

Bu defa, 2021-32/64 Sayılı Tebliğin;

  • 3 üncü maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde  işlem limitlerini belirleme yetkisi verilmiş, (18 Kasım 2021 tarihli ve 31663 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile bu ibare "kimlik ibrazına yönelik işlem limitlerini belirlemeye" olarak değiştirilmiştir.)
  • 2 nci maddesi ile döviz bürolarının T.C. Kimlik Numarası temin ettikleri işlemlere, “100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemler” sınırı getirilmiştir.

Buna göre, döviz büroları (yetkili müesseseler), 100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemlerde müşterinin T.C. Kimlik Numarasını temin ederek her bir işlem itibarıyla kayıt altına alacaklardır.

Söz konusu düzenleme 18/11/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ metnine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/64)

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.