Numara : 146
Tarih : 30.11.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/146

KONU: Yeniden Değerleme Oranının İlanına İlişkin 533 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmi Gazete'de  533 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere, 2021/138 Sayılı Sirkülerimiz ile 2021 yılı yeniden değerleme oranının %36,20 olarak belirlendiğini ve bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edileceğini açıklamıştık. 

Bu Tebliğ ile Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılı yeniden değerleme oranını %36,20 olarak ilan etmiştir.

Konuya ilişkin açıklamalarımıza 2021/138 sayılı Sirkülerimizden ulaşabilirsiniz.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

533 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.