Numara : 148
Tarih : 9.12.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/148

KONU: 2022 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları %25 Artırımlı Uygulanacaktır.

9/12/2021 tarihli ve 31684 sayılı Resmi Gazete’de “2022 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4892)” yayımlandı.

Motorlu taşıtlat vergisi kanunu uyarınca, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılmaktadır.

Yeniden değerleme oranı ise 2021 yılı için %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmişti. (İlgili sirkülere buradan ulaşabilirsiniz

Diğer taraftan, Cumhurbaşkanı, (1) yeniden değerleme oranının %50 fazlasını geçmemek, %20'sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye, (2) taşıt değerlerini ayrı ayrı veya birlikte yeniden belirlemeye, (3) EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda tespit edilen bu oranı veya vergi miktarlarını % 50 nispetine kadar indirmeye yetkili kılınmıştır.

Bu Karar ile Cumhurbaşkanı söz konusu yetkisini kullanarak, 2022 yılında uygulanacak MTV tutarlarını %36,20 yerine %25 oranında artırılmasını kararlaştırmıştır.

1/1/2022 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ ile tespit ve ilan edilecektir.

Diğer taraftan, %25 oranı dikkate alındığında 2022 yılında uygulanacak bazı MTV tutarlarının aşağıdaki şekilde olması beklenmektedir.

1.1.2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen bazı taşıtlar için;

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıt Değeri (TL)

Satır Numarası

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

70.625’i aşmayanlar

1

1.314

916,25

512,5

386,25

136,25

70.625’i aşıp 123.750’i aşmayanlar

2

1.444

1007,5

562,5

426,25

150

123.750’yi aşanlar

3

1.576

1098,75

615

465

162,5

1301 - 1600 cm³ e kadar

70.625’i aşmayanlar

4

2.288

1.715

995

703,75

270

70.625’i aşıp 123.750’i aşmayanlar

5

2.518

1.888

1095

771,25

295

123.750’yi aşanlar

6

2.746

2.059

1192,5

842,5

322,5

1601 - 1800 cm³ e kadar

177.000’i aşmayanlar

7

4.445

3.476

2.044

1247,5

483,75

177.000’I aşanlar

8

4.851

3.790

2.233

1.363

527,5

1801 - 2000 cm³ e kadar

177.000’i aşmayanlar

9

7.004

5.394

3.170

1.888

742,5

177.000’I aşanlar

10

7.641

5.886

3.459

2.059

810

2001 - 2500 cm³ e kadar

221.000'i aşmayanlar

11

10.506

7.628

4.765

2.846

1126,25

221.000'I aşanlar

12

11.463

8.320

5.198

3.106

1228,75

2501 - 3000 cm³ e kadar

442.375'i aşmayanlar

13

14.649

12.745

7.961

4.283

1.570

442.375'i aşanlar

14

15.983

13.903

8.686

4.673

1.714

3001 - 3500 cm³ e kadar

442.375'i aşmayanlar

15

22.310

20.075

12.093

6.036

2.211

442.375'i aşanlar

16

24.340

21.899

13.191

6.584

2.415

3501 - 4000 cm³ e kadar

708.000’i aşmayanlar

17

35.079

30.291

17.839

7.961

3.170

708.000’i aşanlar

18

38.270

33.044

19.464

8.686

3.459

4001 cm³ ve yukarısı

840.750'yi aşmayanlar

19

57.415

43.054

25.499

11.460

4.445

840.750'yi aşanlar

20

62.634

46.969

27.818

12.501

4.851

 

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

2- Motosikletler

  100 - 250 cm3’e kadar

245

183,75

135

83,75

32,5

  251 - 650 cm3’e kadar

506,25

383,75

245

135

83,75

  651 - 1200  cm3’e kadar

1.306

776,25

383,75

245

135

  1201 cm3 ve yukarısı

3.169

2.094

1.306

1037,5

506,25

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen bazı taşıtlar için;

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-3 yaş

4-6 yaş

7-11 yaş

12-15 yaş

16 ve yukarı yaş

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

1.314

916,25

512,5

386,25

136,25

1301-1600 cm³ e kadar

2.288

1.715

995

703,75

270

1601-1800 cm³ e kadar

4.043

3.158

1.860

1132,5

438,75

1801-2000 cm³ e kadar

6.369

4.904

2.883

1.715

676,25

2001-2500 cm³ e kadar

9.550

6.934

4.333

2.588

1023,75

2501-3000 cm³ e kadar

13.319

11.585

7.238

3.891

1.429

3001-3500 cm³ e kadar

20.283

18.250

10.993

5.486

2.013

3501-4000 cm³ e kadar

31.891

27.538

16.218

7.238

2.883

4001 cm³ ve yukarısı

52.195

39.140

23.180

10.416

4.043

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2022 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4892)

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.