Numara : 172
Tarih : 29.12.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/172

KONU: Ücretlerin Vergilendirilmesine İlişkin 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı Yayınlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca ücret gelirinin vergilendirilmesine ilişkin 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı yayımlanmıştır.

25/12/2021 tarihinde yayımlanan 7349 Sayılı Kanunla, diğer düzenlemeler yanında, asgari ücrete vergi istisnası uygulanması ve istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranlarının, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenmesi düzenlenmiştir.

Bu Tebliğ Taslağı ile söz konusu düzenlemeye ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Anılan tebliğ taslağı açıklama ve örneklerinden de görülebileceği üzere;

  • 2022 yılında Ağustos ayı itibariyle asgari ücret tutarına istabet eden ücret gelirinin vergi dilimi %15’ten %20’ye yükselmekte ve istisna tutarı değişmektedir.
  • Hizmet erbabının asgari ücretiyle birlikte mesai ücreti, sosyal yardım, ikramiye gibi ücret sayılan gelirler elde etmesi durumunda ise toplam ücret gelirinin; ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan kısmı gelir vergisinden istisna olacak, bu tutarı aşan kısım vergilendirilecektir.
  • Asgari ücretten yüksek ücret alanların gelir vergisi matrahlarında şahıs sigorta primi ödemesi ile engellik indirimleri dikkate alınacaktır.
  • Teşvik kapsamındaki ücret ödemelerine, öncelikle asgari ücretten gelen istisna uygulanacak ve istisna sonrası vergi, ilgili düzenlemelerdeki sınırlamalar çerçevesinde tahakkuktan terkin edilecektir.

1) Asgari ücretli olarak çalışanlarda gelir vergisi istisnası

Hizmet erbabının ücret gelirinin, ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin brüt tutarı kadar olması halinde, brüt tutardan, işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi kesintisi yapılacak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmayacaktır.

Örnek 1: İşveren (A)'nın işyerinde asgari ücretli olarak çalışan Bay (B)'nin, 2022 yılı için brüt ücreti 5.004 TL'dir. Bay (B)'ye bu ücreti dışında, mesai, sosyal yardım, prim ve benzeri başkaca bir ödeme yapılmamaktadır.

Bay (B)'ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA

PRİMİ

MATRAH

İSTİSNA

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

HESAPLANAN DAMGA VERGİSİ

NET ÜCRET

 

(a)

(b)

(ax%15)

(c) (a-b)

(d)

(e)

(f )

(g) (c-e-f)

Ocak

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Şubat

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Mart

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Nisan

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Mayıs

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Haziran

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Temmuz

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Ağustos

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Eylül

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Ekim

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Kasım

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Aralık

5.004,00

750,60

4.253,40

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

TOPLAM

60.048,00

9.007,20

51.040,80

51.040,80

0,00

0,00

51.040,80

Hizmet erbabının asgari ücretiyle birlikte mesai ücreti, sosyal yardım, ikramiye gibi ücret sayılan gelirler elde etmesi durumunda ise toplam ücret gelirinin; ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan kısmı gelir vergisinden istisna olacak, bu tutarı aşan kısım vergilendirilecektir. İstisna tutarını aşan kısmın vergilendirilmesinde, istisna kapsamında olan matrah da dikkate alınarak vergi tarifesinin uygulanacak dilim ve vergi oranı belirlenecektir. İstisna suretiyle sağlanan menfaat asgari ücretin ilgili ayda hesaplanan vergisini geçemeyecektir.

Örnek 2: İşveren (C)'nin işyerinde asgari ücretli olarak çalışan Bayan (D)'nin, 2022 yılı için brüt ücreti 5.004 TL'dir. Bayan (D)'ye bu ücreti dışında, aylık mesai ve sosyal yardım olarak da 996 TL ödeme yapılmaktadır.

Bayan (D)'ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA

PRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF

MATRAH

HESAPLANAN

GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET KÜMÜLATİF

MATRAH

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ

İSTİSNA

MATRAH

KESİLECEK GELİR VERGİSİ

KESİLECEK

DAMGA VERGİSİ

NET ÜCRET

 

(a)

(b)

(aX%15)

(c) (a-b)

(d)

(e) (dx%15,%20)

(f)

(g) (fx%15,%20)

(h)

(i) (e-g)

(ı)

(a-5004)x0,00759

(j)

(c-i-ı)

Ocak

6.000,00

900,00

5.100,00

5.100,00

765,00

4.253,40

638,01

4.253,40

126,99

7,56

4.965,45

Şubat

6.000,00

900,00

5.100,00

10.200,00

765,00

8.506,80

638,01

4.253,40

126,99

7,56

4.965,45

Mart

6.000,00

900,00

5.100,00

15.300,00

765,00

12.760,20

638,01

4.253,40

126,99

7,56

4.965,45

Nisan

6.000,00

900,00

5.100,00

20.400,00

765,00

17.013,60

638,01

4.253,40

126,99

7,56

4.965,45

Mayıs

6.000,00

900,00

5.100,00

25.500,00

765,00

21.267,00

638,01

4.253,40

126,99

7,56

4.965,45

Haziran

6.000,00

900,00

5.100,00

30.600,00

765,00

25.520,40

638,01

4.253,40

126,99

7,56

4.965,45

Temmuz

6.000,00

900,00

5.100,00

35.700,00

950,00

29.773,80

638,01

4.253,40

311,99

7,56

4.780,45

Ağustos

6.000,00

900,00

5.100,00

40.800,00

1.020,00

34.027,20

739,37

4.253,40

280,63

7,56

4.811,81

Eylül

6.000,00

900,00

5.100,00

45.900,00

1.020,00

38.280,60

850,68

4.253,40

169,32

7,56

4.923,12

Ekim

6.000,00

900,00

5.100,00

51.000,00

1.020,00

42.534,00

850,68

4.253,40

169,32

7,56

4.923,12

Kasım

6.000,00

900,00

5.100,00

56.100,00

1.020,00

46.787,40

850,68

4.253,40

169,32

7,56

4.923,12

Aralık

6.000,00

900,00

5.100,00

61.200,00

1.020,00

51.040,80

850,68

4.253,40

169,32

7,56

4.923,12

TOPLAM

72.000,00

10.800,00

61.200,00

61.200,00

10.640,00

51.040,80

8.608,16

51.040,80

2.031,84

90,72

59.077,44

Örnek 3: İşveren (E)'nin işyerinde asgari ücretli olarak çalışan Bayan (F)'nin, 2022 yılı için brüt ücreti 5.004 TL'dir. Bayan (F)'ye bu ücreti dışında, Ocak ve Temmuz aylarında 10.000 TL ikramiye ödemesi yapılmaktadır.

Bayan (F)'ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA

PRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF

MATRAH

HESAPLANAN

GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET KÜMÜLATİF MATRAH

ASGARİ

ÜCRETİN

VERGİSİ

İSTİSNA

MATRAH

KESİLECEK GELİR VERGİSİ

KESİLECEK

DAMGA VERGİSİ

NET ÜCRET

 

(a)

(b)

(ax%15)

(c)

(a-b)

(d)

(e)

(dx%15,%20)

(f)

(g)

(fx%15,%20)

(h)

(i)

(e-g)

(ı)

(a-5004)x0,00759

(j)

(c-i-ı)

Ocak

15.004,00

2.250,60

12.753,40

12.753,40

1.913,01

4.253,40

638,01

4.253,40

1.275,00

75,90

11.402,50

Şubat

5.004,00

750,60

4.253,40

17.006,80

638,01

8.506,80

638,01

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Mart

5.004,00

750,60

4.253,40

21.260,20

638,01

12.760,20

638,01

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Nisan

5.004,00

750,60

4.253,40

25.513,60

638,01

17.013,60

638,01

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Mayıs

5.004,00

750,60

4.253,40

29.767,00

638,01

21.267,00

638,01

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Haziran

5.004,00

750,60

4.253,40

34.020,40

739,03

25.520,40

638,01

4.253,40

101,02

0,00

4.152,38

Temmuz

15.004,00

2.250,60

12.753,40

46.773,80

2.550,68

29.773,80

638,01

4.253,40

1.912,67

75,90

10.764,83

Ağustos

5.004,00

750,60

4.253,40

51.027,20

850,68

34.027,20

739,37

4.253,40

111,31

0,00

4.142,09

Eylül

5.004,00

750,60

4.253,40

55.280,60

850,68

38.280,60

850,68

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Ekim

5.004,00

750,60

4.253,40

59.534,00

850,68

42.534,00

850,68

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Kasım

5.004,00

750,60

4.253,40

63.787,40

850,68

46.787,40

850,68

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

Aralık

5.004,00

750,60

4.253,40

68.040,80

850,68

51.040,80

850,68

4.253,40

0,00

0,00

4.253,40

TOPLAM

80.048,00

12.007,20

68.040,80

68.040,80

12.008,16

51.040,80

8.608,16

51.040,80

3.400,00

151,80

64.489,00

193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde yapılan düzenleme ile getirilen istisna, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri ile sınırlı olup, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tâbi sigortalı olarak sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle yeniden çalışmaya başlayan hizmet erbabının ödeyeceği sosyal güvenlik destek primi işçi payının % 7,5 olması istisna tutarını değiştirmeyecektir.

Örnek 4: Bay (A), emekli olduktan sonra, (B) işvereni yanında asgari ücretle çalışmaya başlamıştır. Bay (A)'nın ücretinden %7,5 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir.

Bay (A)'ya 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SOSYAL

GÜVENLİK

DESTEK

PRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF

MATRAH

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

ASGARİ

ÜCRET KÜMÜLATİF MATRAH

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ

İSTİSNA MATRAH

KESİLECEK GELİR VERGİSİ

KESİLECEK

DAMGA VERGİSİ

NET ÜCRET

 

(a)

(b)

(aX%7,5)

(c) (a-b)

(d)

(e)

(dx%15,%20)

(f)

(g) (fx%15,%20)

(h)

(i)

(e-g)

(ı)

(a-5004)x0,00759

(j) (c-i-ı)

Ocak

5.004,00

375,30

4.628,70

4.628,70

694,31

4.253,40

638,01

4.253,40

56,30

0,00

4.572,41

Şubat

5.004,00

375,30

4.628,70

9.257,40

694,31

8.506,80

638,01

4.253,40

56,30

0,00

4.572,41

Mart

5.004,00

375,30

4.628,70

13.886,10

694,31

12.760,20

638,01

4.253,40

56,29

0,00

4.572,41

Nisan

5.004,00

375,30

4.628,70

18.514,80

694,31

17.013,60

638,01

4.253,40

56,30

0,00

4.572,41

Mayıs

5.004,00

375,30

4.628,70

23.143,50

694,31

21.267,00

638,01

4.253,40

56,30

0,00

4.572,41

Haziran

5.004,00

375,30

4.628,70

27.772,20

694,30

25.520,40

638,01

4.253,40

56,29

0,00

4.572,41

Temmuz

5.004,00

375,30

4.628,70

32.400,90

714,35

29.773,80

638,01

4.253,40

76,34

0,00

4.552,36

Ağustos

5.004,00

375,30

4.628,70

37.029,60

925,74

34.027,20

739,37

4.253,40

186,37

0,00

4.442,33

Eylül

5.004,00

375,30

4.628,70

41.658,30

925,74

38.280,60

850,68

4.253,40

75,06

0,00

4.553,64

Ekim

5.004,00

375,30

4.628,70

46.287,00

925,74

42.534,00

850,68

4.253,40

75,06

0,00

4.553,64

Kasım

5.004,00

375,30

4.628,70

50.915,70

925,74

46.787,40

850,68

4.253,40

75,06

0,00

4.553,64

Aralık

5.004,00

375,30

4.628,70

55.544,40

925,74

51.040,80

850,68

4.253,40

75,06

0,00

4.553,64

TOPLAM

60.048,00

4.503,60

55.544,40

61.200,00

9.508,88

'     51.040,80

8.608,16

51.040,80

900,72

0,00

54.643,68

2) Asgari ücretin üzerinde ücret geliri elde edenlerde gelir vergisi istisnası

Hizmet erbabının elde ettiği ücret ve ücret sayılan gelirlerinden 193 sayılı Kanunun 31 ve 63 üncü maddesinde yer alan indirimler düşülecek ve varsa Kanunun 23 ve müteakip maddelerinde düzenlenen istisna kapsamındaki ücret ödemeleri gelir vergisi matrahına dahil edilmeyecektir. Akabinde asgari ücret matrahı indirilerek vergiye tabi matrah bulunacaktır. İstisna tutarını aşan kısmın vergilendirilmesinde, istisna kapsamında olan asgari ücret matrahı da dikkate alınarak vergi tarifesinin uygulanacak dilim ve vergi oranı belirlenecektir. Bu istisna suretiyle sağlanan menfaat asgari ücretin ilgili ayda hesaplanan vergisini geçemeyecektir.

Tam zamanlı çalışmayan hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri ile yeni işe başlayan ve işten ayrılan hizmet erbabına yapılan kıst ücret ödemelerine istisna tam olarak uygulanacaktır.

Örnek 5: İşveren (G)’nin işyerinde çalışan Bay (H)’nin, 2022 yılı için brüt ücreti 8.000 TL’dir. Bay (H)’ye başkaca bir ödeme yapılmamakta ve 193 sayılı Kanunun 63 üncü maddeleri

uyarınca kesilen sigorta primi dışında bir indirimi bulunmamaktadır. Bay (H)’ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA

PRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF

MATRAH

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET KÜMÜLATİF MATRAH

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ

İSTİSNA MATRAH

KESİLECEK GELİR VERGİSİ

KESİLECEK

DAMGA VERGİSİ

NET ÜCRET

 

(a)

(b)

(ax%15)

(c) (a-b)

(d)

(e) (dx%15,%20)

(f)

(g) (fx%15,%20)

(h)

(i) (e-g)

(ı)

(a-5004)x0,00759

(j)

(c-i-ı)

Ocak

8.000,00

1.200,00

6.800,00

6.800,00

1.020,00

4.253,40

638,01

4.253,40

381,99

22,74

6.395,27

Şubat

8.000,00

1.200,00

6.800,00

13.600,00

1.020,00

8.506,80

638,01

4.253,40

381,99

22,74

6.395,27

Mart

8.000,00

1.200,00

6.800,00

20.400,00

1.020,00

12.760,20

638,01

4.253,40

381,99

22,74

6.395,27

Nisan

8.000,00

1.200,00

6.800,00

27.200,00

1.020,00

17.013,60

638,01

4.253,40

381,99

22,74

6.395,27

Mayıs

8.000,00

1.200,00

6.800,00

34.000,00

1.120,00

21.267,00

638,01

4.253,40

481,99

22,74

6.295,27

Haziran

8.000,00

1.200,00

6.800,00

40.800,00

1.360,00

25.520,40

638,01

4.253,40

721,99

22,74

6.055,27

Temmuz

8.000,00

1.200,00

6.800,00

47.600,00

1.360,00

29.773,80

638,01

4.253,40

721,99

22,74

6.055,27

Ağustos

8.000,00

1.200,00

6.800,00

54.400,00

1.360,00

34.027,20

739,37

4.253,40

620,63

22,74

6.156,63

Eylül

8.000,00

1.200,00

6.800,00

61.200,00

1.360,00

38.280,60

850,68

4.253,40

509,32

22,74

6.267,94

Ekim

8.000,00

1.200,00

6.800,00

68.000,00

1.360,00

42.534,00

850,68

4.253,40

509,32

22,74

6.267,94

Kasım

8.000,00

1.200,00

6.800,00

74.800,00

1.696,00

46.787,40

850,68

4.253,40

845,32

22,74

5.931,94

Aralık

8.000,00

1.200,00

6.800,00

81.600,00

1.836,00

51.040,80

850,68

4.253,40

985,32

22,74

5.791,94

TOPLAM

96.000,00

14.400,00

81.600,00

81.600,00

15.532,00

51.040,80

8.608,16

51.040,80

6.923,84

272,88

74.403,28

 

Örnek 6: İşveren (I)'nın işyerinde çalışan Bayan (İ)'nin, 2022 yılı için brüt ücreti 9.000 TL'dir. İşveren (I), ayrıca, Bayan (İ)'ye çalıştığı her bir gün için yemek hizmetinde kullanılmak üzere yemek kartına günlük 34 TL, ulaşım hizmetinde kullanılmak üzere ulaşım kartına günlük 17 TL yüklemekte, çocuğunu gönderdiği özel kreş için de 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (16) ncı bendi kapsamında 1.000 TL ödeme yapmaktadır. Bayan (İ)'nin kendi adına ödediği 500 TL şahıs sigorta primi ödemesi bulunmaktadır. Bayan (İ) 3. derece (500 TL) engelli vergi indiriminden faydalanmaktadır. Bayan (İ)'ye 2022 yılı ilgili aylarda yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

AYLAR

BRÜT ÜCRET*

SİGORTA

PRİMİ**

YEMEK, ULAŞIM VE KREŞ

İSTİSNA

ŞAHIS SİGORTA PRİMİ VE ENGELLİLİK İNDİRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF MATRAH

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET KÜMÜLATİF MATRAH

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ

İSTİSNA

MATRAH

KESİLECEK GELİR VERGİSİ

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ

NET ÜCRET

 

(a)

(b)

(ax%15)

(c)

(d)

(e)

(a-b-c-d)

(f)

(g) (fx%15,%20)

(h)

(i)

(hx%15,%20)

(ı)

(j) (g-i)

(k)

(a-c-5004)x0,00759

(l) (a-b-j-k)

Ocak

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

6.650,00

997,50

4.253,40

638,01

4.253,40

359,49

30,33

9.382,18

Şubat

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

13.300,00

997,50

8.506,80

638,01

4.253,40

359,49

30,33

9.382,18

Mart

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

19.950,00

997,50

12.760,20

638,01

4.253,40

359,49

30,33

9.382,18

Nisan

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

26.600,00

997,50

17.013,60

638,01

4.253,40

359,49

30,33

9.382,18

Mayıs

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

33.250,00

997,50

21.267,00

638,01

4.253,40

359,49

30,33

9.382,18

Haziran

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

39.900,00

1.392,50

25.520,40

638,01

4.253,40

754,49

30,33

8.987,18

Temmuz

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

46.550,00

1.330,00

29.773,80

638,01

4.253,40

691,99

30,33

9.049,68

Ağustos

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

53.200,00

1.330,00

34.027,20

739,37

4.253,40

590,63

30,33

9.151,04

Eylül

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

59.850,00

1.330,00

38.280,60

850,68

4.253,40

479,32

30,33

9.262,35

Ekim

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

66.500,00

1.330,00

42.534,00

850,68

4.253,40

479,32

30,33

9.262,35

Kasım

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

73.150,00

1.330,00

46.787,40

850,68

4.253,40

479,32

30,33

9.262,35

Aralık

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

79.800,00

1.330,00

51.040,80

850,68

4.253,40

479,32

30,33

9.262,35

TOPLAM

11.122,00

1.350,00

2.122,00

12.000,00

79.800,00

'         79.800,00

14.360,00

51.040,80

8.608,16

51.040,80

5.751,84

363,96

111.148,20

* Brüt ücret; 9.000 TL ücret, 22 çalışma günü karşılığı; (17x22=) 374 TL ulaşım ücreti ve (34x22=) 748 TL yemek ücreti ile 1.000 TL kreş ödemesi toplamından oluşmaktadır.
** Sigorta primi 9.000 TL brüt ücret üzerinden hesaplanmıştır.

Örnek 7: Bay (K) 10.000 TL brüt ücret ile 15 Eylül 2022 tarihinde, işveren (L)'nin işyerinde çalışmaya başlamıştır.

Bay (K)'ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA

PRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF

MATRAH

HESAPLANAN

GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET KÜMÜLATİF MATRAH

ASGARİ ÜCRETİN

VERGİSİ

İSTİSNA

MATRAH

KESİLECEK GELİR VERGİSİ

KESİLECEK DAMGA

VERGİSİ

NET ÜCRET

 

(a)

(b)

(ax%15)

(c)

(a-b)

(d)

(e)

(dx%15)

(f)

(g) (fx%15)

(h)

(i)

(e-g)

(ı)

(a-5004)x%0,00759

(j)

(a-b-i-ı)

Eylül

5.000,00

750,00

4.250,00

4.250,00

637,50

4.253,40

638,01

4.253,40

0,00

0

4.250,00

Ekim

10.000,00

1.500,00

8.500,00

12.750,00

1.275,00

8.506,80

638,01

4.253,40

636,99

37,92

7.825,09

Kasım

10.000,00

1.500,00

8.500,00

21.250,00

1.275,00

12.760,20

638,01

4.253,40

636,99

37,92

7.825,09

Aralık

10.000,00

1.500,00

8.500,00

29.750,00

1.275,00

17.013,60

638,01

4.253,40

636,99

37,92

7.825,09

TOPLAM

35.000,00

5.250,00

29.750,00

29.750,00

4.462,50

17.013,60

2.552,04

17.013,60

1.910,97

113,76

27.725,27

 

Örnek 8: 12.000 TL brüt ücret ile işveren (M)'nin işyerinde çalışan Bayan (N) 10 Ağustos 2022 tarihinde işten ayrılmıştır. Bayan (N)'ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA

PRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF

MATRAH

HESAPLANAN

GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET KÜMÜLATİF MATRAH

ASGARİ ÜCRETİN

VERGİSİ

İSTİSNA

MATRAH

KESİLECEK GELİR VERGİSİ

KESİLECEK DAMGA

VERGİSİ

NET ÜCRET

 

(a)

(b)

(ax%15)

(c)

(a-b)

(d)

(e)

(dx%15,%20,%27)

(f)

(g) (fx%15,%20)

(h)

(i) (e-g)

(ı)

(a-5004)x%0,00759

(j)

(a-b-i-ı)

Ocak

12.000,00

1.800,00

10.200,00

10.200,00

1.530,00

4.253,40

638,01

4.253,40

891,99

53,10

9.254,91

Şubat

12.000,00

1.800,00

10.200,00

20.400,00

1.530,00

8.506,80

638,01

4.253,40

891,99

53,10

9.254,91

Mart

12.000,00

1.800,00

10.200,00

30.600,00

1.530,00

12.760,20

638,01

4.253,40

891,99

53,10

9.254,91

Nisan

12.000,00

1.800,00

10.200,00

40.800,00

1.970,00

17.013,60

638,01

4.254,40

1.331,99

53,10

8.814,91

Mayıs

12.000,00

1.800,00

10.200,00

51.000,00

2.040,00

21.267,00

638,01

4.255,40

1.401,99

53,10

8.744,91

Haziran

12.000,00

1.800,00

10.200,00

61.200,00

2.040,00

25.520,40

638,01

4.256,40

1.401,99

53,10

8.744,91

Temmuz

12.000,00

1.800,00

10.200,00

71.400,00

2.138,00

29.773,80

638,01

4.257,40

1.499,99

53,10

8.646,91

Ağustos

4.000,00

600,00

3.400,00

74.800,00

918,00

34.027,20

739,37

4.257,40

178,63

0,00

3.221,37

TOPLAM

88.000,00

13.200,00

74.800,00

74.800,00

13.696,00

34.027,20

5.205,44

34.041,20

8.490,56

371,70

65.937,74

Örnek 9: İşveren (O)'nun işyerinde aylık 15 gün çalışan Bayan (Ö)'ye bu çalışması karşılığı aylık brüt 4.000 TL ödenmektedir.

Bayan (Ö)'ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA

PRİMİ

MATRAH

İSTİSNA

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

HESAPLANAN

DAMGA VERGİSİ

NET ÜCRET

 

(a)

(b)

(ax%15)

(c) (a-b)

(d)

(e)

(f)

(g)

(c-e-f)

Ocak

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Şubat

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Mart

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Nisan

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Mayıs

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Haziran

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Temmuz

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Ağustos

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Eylül

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Ekim

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Kasım

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Aralık

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

TOPLAM

48.000,00

7.200,00

40.800,00

51.040,80

0,00

0,00

40.800,00

Bayan (Ö)'nün 15 gün çalışması karşılığı aylık brüt ücretinin 5.500 TL olduğu durumda, 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA

PRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF

MATRAH

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET KÜMÜLATİF MATRAH

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ

İSTİSNA MATRAH

KESİLECEK GELİR VERGİSİ

KESİLECEK DAMGA

VERGİSİ

NET ÜCRET

 

(a)

(b)

(ax%15)

(c) (a-b)

(d)

(e) (dx%15,%20)

(f)

(g) (fx%15,%20)

(h)

(i) (e-g)

(ı)

(a-5004)x0,00759

(j)

(c-i-ı)

Ocak

5.500,00

825,00

4.675,00

4.675,00

701,25

4.253,40

638,01

4.253,40

63,24

3,76

4.608,00

Şubat

5.500,00

825,00

4.675,00

9.350,00

701,25

8.506,80

638,01

4.253,40

63,24

3,76

4.608,00

Mart

5.500,00

825,00

4.675,00

14.025,00

701,25

12.760,20

638,01

4.253,40

63,24

3,76

4.608,00

Nisan

5.500,00

825,00

4.675,00

18.700,00

701,25

17.013,60

638,01

4.253,40

63,24

3,76

4.608,00

Mayıs

5.500,00

825,00

4.675,00

23.375,00

701,25

21.267,00

638,01

4.253,40

63,24

3,76

4.608,00

Haziran

5.500,00

825,00

4.675,00

28.050,00

701,25

25.520,40

638,01

4.253,40

63,24

3,76

4.608,00

Temmuz

5.500,00

825,00

4.675,00

32.725,00

737,50

29.773,80

638,01

4.253,40

99,49

3,76

4.571,75

Ağustos

5.500,00

825,00

4.675,00

37.400,00

935,00

34.027,20

739,37

4.253,40

195,63

3,76

4.475,61

Eylül

5.500,00

825,00

4.675,00

42.075,00

935,00

38.280,60

850,68

4.253,40

84,32

3,76

4.586,92

Ekim

5.500,00

825,00

4.675,00

46.750,00

935,00

42.534,00

850,68

4.253,40

84,32

3,76

4.586,92

Kasım

5.500,00

825,00

4.675,00

51.425,00

935,00

46.787,40

850,68

4.253,40

84,32

3,76

4.586,92

Aralık

5.500,00

825,00

4.675,00

56.100,00

935,00

51.040,80

850,68

4.253,40

84,32

3,76

4.586,92

TOPLAM

66.000,00

9.900,00

56.100,00

56.100,00

9.620,00

51.040,80

8.608,16

51.040,80

1.011,84

45,18

55.042,98

3) Birden fazla işverenden ücret alınması durumunda istisnanın uygulanması

Aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alınması halinde, istisna uygulaması, sadece en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilecektir. Birden fazla işverenden aynı tutarda ücret alındığı durumda, istisnayı uygulayacak olan işvereni hizmet erbabı kendisi belirleyecektir. İstisnadan faydalanılan işverende, istisnanın tamamından faydalanılamaması durumunda kalan tutar için diğer işverende istisnadan faydalanılması mümkün değildir.

Örnek 10: Bay (P) iki ayrı işyerinde işveren (R) ve işveren (S)'nin yanında çalışmaktadır. İşveren (R)'den brüt 7.000 TL, işveren (S)'den ise brüt 3.000 TL ücret geliri elde etmektedir.

Bay (P)'ye (R) işvereni tarafından ödenen ücrete istisna uygulanacak ve 2022 yılı ilgili aylarda yapılacak net ücret ödemeleri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

İŞVEREN (R)

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA

PRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF

MATRAH

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET KÜMÜLATİF MATRAH

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ

İSTİSNA MATRAH

KESİLECEK GELİR VERGİSİ

KESİLECEK

DAMGA VERGİSİ

NET ÜCRET

 

(a)

(b)

(ax%15)

(c) (a-b)

(d)

(e)

(dx%15,%20,%27)

(f)

(g) (fx%15,%20)

(h)

(i) (e-g)

(ı)

(a-5004)x0,00759

(j)

(c-i-ı)

Ocak

7.000,00

1.050,00

5.950,00

5.950,00

892,5C

4.253,40

638,01

4.253,40

254,49

15,15

5.680,36

Şubat

7.000,00

1.050,00

5.950,00

11.900,00

892,50

8.506,80

638,01

4.253,40

254,49

15,15

5.680,36

Mart

7.000,00

1.050,00

5.950,00

17.850,00

892,5C

12.760,20

638,01

4.253,40

254,49

15,15

5.680,36

Nisan

7.000,00

1.050,00

5.950,00

23.800,00

892,50

17.013,60

638,01

4.253,40

254,49

15,15

5.680,36

Mayıs

7.000,00

1.050,00

5.950,00

29.750,00

892,50

21.267,00

638,01

4.253,40

254,49

15,15

5.680,36

Haziran

7.000,00

1.050,00

5.950,00

35.700,00

1.077,50

25.520,40

638,01

4.253,40

439,49

15,15

5.495,36

Temmuz

7.000,00

1.050,00

5.950,00

41.650,00

1.190,00

29.773,80

638,01

4.253,40

551,99

15,15

5.382,86

Ağustos

7.000,00

1.050,00

5.950,00

47.600,00

1.190,00

34.027,20

739,37

4.253,40

450,63

15,15

5.484,22

Eylül

7.000,00

1.050,00

5.950,00

53.550,00

1.190,00

38.280,60

850,68

4.253,40

339,32

15,15

5.595,53

Ekim

7.000,00

1.050,00

5.950,00

59.500,00

1.190,00

42.534,00

850,68

4.253,40

339,32

15,15

5.595,53

Kasım

7.000,00

1.050,00

5.950,00

65.450,00

1.190,00

46.787,40

850,68

4.253,40

339,32

15,15

5.595,53

Aralık

7.000,00

1.050,00

5.950,00

71.400,00

1.288,00

51.040,80

850,68

4.253,40

437,32

15,15

5.497,53

TOPLAM

84.000,00

12.600,00

71.400,00

71.400,00

12.778,00

51.040,80

8.608,16

51.040,80

4.169,84

181,80

67.048,36

  

 

İŞVEREN (S)

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA

PRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF

MATRAH

HESAPLANAN

GELİR VERGİSİ

HESAPLANAN

DAMGA VERGİSİ

NET ÜCRET

 

(a)

(b)

(ax%15)

(c) (a-b)

(d)

(e) (dx%15)

(f) (ax%0,00759)

(g)

(c-e-f)

Ocak

3.000,00

450,00

2.550,00

2.550,00

382,50

22,77

2.144,73

Şubat

3.000,00

450,00

2.550,00

5.100,00

382,50

22,77

2.144,73

Mart

3.000,00

450,00

2.550,00

7.650,00

382,50

22,77

2.144,73

Nisan

3.000,00

450,00

2.550,00

10.200,00

382,50

22,77

2.144,73

Mayıs

3.000,00

450,00

2.550,00

12.750,00

382,50

22,77

2.144,73

Haziran

3.000,00

450,00

2.550,00

15.300,00

382,50

22,77

2.144,73

Temmuz

3.000,00

450,00

2.550,00

17.850,00

382,50

22,77

2.144,73

Ağustos

3.000,00

450,00

2.550,00

20.400,00

382,50

22,77

2.144,73

Eylül

3.000,00

450,00

2.550,00

22.950,00

382,50

22,77

2.144,73

Ekim

3.000,00

450,00

2.550,00

25.500,00

382,50

22,77

2.144,73

Kasım

3.000,00

450,00

2.550,00

28.050,00

382,50

22,77

2.144,73

Aralık

3.000,00

450,00

2.550,00

30.600,00

382,50

22,77

2.144,73

TOPLAM

36.000,00

5.400,00

30.600,00

30.600,00

4.590,00

273,24

25.736,76

 

Örnek 11: Bayan (Ş) iki ayrı işverenin yanında çalışmaktadır. İşveren (T) brüt 4.000 TL ve işveren (U)'dan brüt 4.000 TL ücret geliri elde etmektedir.

Bayan (Ş), (T) işvereninden istisna uygulamasını talep etmiştir. Bayan (Ş)'ye sadece (T) işvereni tarafından ödenen ücrete istisna uygulanacak olup, 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemeleri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

İŞVEREN (T)

 

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA

PRİMİ

MATRAH

İSTİSNA

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

HESAPLANAN

DAMGA VERGİSİ

NET ÜCRET

 

(a)

(b)

(ax%15)

(c) (a-b)

(d)

(e)

(f)

(g)

(a-b)

Ocak

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Şubat

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Mart

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Nisan

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Mayıs

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Haziran

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Temmuz

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Ağustos

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Eylül

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Ekim

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Kasım

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

Aralık

4.000,00

600,00

3.400,00

4.253,40

0,00

0,00

3.400,00

TOPLAM

48.000,00

7.200,00

40.800,00

51.040,80

0,00

0,00

40.800,00

  

İŞVEREN (U)

 

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA

PRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF

MATRAH

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

HESAPLANAN

DAMGA VERGİSİ

NET ÜCRET

 

(a)

(b)

(ax%15)

(c) (a-b)

(d)

(e)

(dx%15,%20)

(f) (ax%0,00759)

(g)

(c-e-f)

Ocak

4.000,00

600,00

3.400,00

3.400,00

510,00

30,36

2.859,64

Şubat

4.000,00

600,00

3.400,00

6.800,00

510,00

30,36

2.859,64

Mart

4.000,00

600,00

3.400,00

10.200,00

510,00

30,36

2.859,64

Nisan

4.000,00

600,00

3.400,00

13.600,00

510,00

30,36

2.859,64

Mayıs

4.000,00

600,00

3.400,00

17.000,00

510,00

30,36

2.859,64

Haziran

4.000,00

600,00

3.400,00

20.400,00

510,00

30,36

2.859,64

Temmuz

4.000,00

600,00

3.400,00

23.800,00

510,00

30,36

2.859,64

Ağustos

4.000,00

600,00

3.400,00

27.200,00

510,00

30,36

2.859,64

Eylül

4.000,00

600,00

3.400,00

30.600,00

510,00

30,36

2.859,64

Ekim

4.000,00

600,00

3.400,00

34.000,00

610,00

30,36

2.759,64

Kasım

4.000,00

600,00

3.400,00

37.400,00

680,00

30,36

2.689,64

Aralık

4.000,00

600,00

3.400,00

40.800,00

680,00

30,36

2.689,64

TOPLAM

48.000,00

7.200,00

40.800,00

40.800,00

6.560,00

364,32

33.875,68

4) Teşvik ve istisna kapsamındaki ücret ödemeleri

193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendiyle ihdas edilen istisna uygulaması ve asgari geçim indirimi uygulamasının kaldırılması nedeniyle, teşvik kapsamındaki bu ücret ödemelerine, öncelikle 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen istisna uygulanacak ve istisna sonrası vergi, ilgili düzenlemelerdeki sınırlamalar çerçevesinde tahakkuktan terkin edilecektir.

Diğer kanunlarda yer alan benzer istisna ve teşvikler için de hesaplama aynı şekilde olacaktır.

Örnek 12: İşveren (Ü)'nün işyerinde çalışan Bay (V), brüt 10.000 TL ücret geliri elde etmektedir.

Bay (V)'nin 3218 sayılı Kanun kapsamında çalışması ve ücretinin teşvik kapsamında olması durumunda, 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemeleri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır

3218 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÇALIŞMA

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA

PRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF

MATRAH

HESAPLANAN

GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET KÜMÜLATİF MATRAH

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ

İSTİSNA

MATRAH

KESİLECEK GELİR VERGİSİ *

KESİLECEK

DAMGA

VERGİSİ**

NET ÜCRET

 

(a)

(b)

(ax%15)

(c) (a-b)

(d)

(e) (dx%15,%20,%27)

(f)

(g) (fx%15,%20)

(h)

(i) (e-g)

(ı)

(j)

(c-i-ı)

Ocak

10.000,00

1.500,00

8.500,00

8.500,00

1.275,00

4.253,40

638,01

4.253,40

636,99

0,00

7.863,01

Şubat

10.000,00

1.500,00

8.500,00

17.000,00

1.275,00

8.506,80

638,01

4.253,40

636,99

0,00

7.863,01

Mart

10.000,00

1.500,00

8.500,00

25.500,00

1.275,00

12.760,20

638,01

4.253,40

636,99

0,00

7.863,01

Nisan

10.000,00

1.500,00

8.500,00

34.000,00

1.375,00

17.013,60

638,01

4.253,40

736,99

0,00

7.763,01

Mayıs

10.000,00

1.500,00

8.500,00

42.500,00

1.700,00

21.267,00

638,01

4.253,40

1.061,99

0,00

7.438,01

Haziran

10.000,00

1.500,00

8.500,00

51.000,00

1.700,00

25.520,40

638,01

4.253,40

1.061,99

0,00

7.438,01

Temmuz

10.000,00

1.500,00

8.500,00

59.500,00

1.700,00

29.773,80

638,01

4.253,40

1.061,99

0,00

7.438,01

Ağustos

10.000,00

1.500,00

8.500,00

68.000,00

1.700,00

34.027,20

739,37

4.253,40

960,63

0,00

7.539,37

Eylül

10.000,00

1.500,00

8.500,00

76.500,00

2.155,00

38.280,60

850,68

4.253,40

1.304,32

0,00

7.195,68

Ekim

10.000,00

1.500,00

8.500,00

85.000,00

2.295,00

42.534,00

850,68

4.253,40

1.444,32

0,00

7.055,68

Kasım

10.000,00

1.500,00

8.500,00

93.500,00

2.295,00

46.787,40

850,68

4.253,40

1.444,32

0,00

7.055,68

Aralık

10.000,00

1.500,00

8.500,00

102.000,00

2.295,00

51.040,80

850,68

4.253,40

1.444,32

0,00

7.055,68

TOPLAM

120.000,00

18.000,00

102.000,00

’ 102.000,00

21.040,00

51.040,80

8.608,16

51.040,80

12.431,84

0,00

89.568,16

*Bu tutar tahakkuktan terkin edilecektir.

**3218 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca damga vergisi hesaplanmamıştır.

Bay (V)'nin 4691 sayılı Kanun kapsamında çalışması ve ücretinin teşvik kapsamında olması durumunda, 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemeleri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

4691 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÇALIŞMA

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA

PRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF

MATRAH

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET

KÜMÜLATİF MATRAH

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ

İSTİSNA MATRAH

KESİLECEK

GELİR

VERGİSİ *

KESİLECEK

DAMGA VERGİSİ**

NET ÜCRET

 

(a)

(b)

(ax%15)

(c) (a-b)

(d)

(e)

(dx%15,%20,%27)

(f)

(g)

(fx%15,%20)

(h)

(i) (e-g)

(ı)

(j)

(c-i-ı)

Ocak

10.000,00

1.500,00

8.500,00

8.500,00

1.275,00

4.253,40

638,01

4.253,40

636,99

0,00

7.863,01

Şubat

10.000,00

1.500,00

8.500,00

17.000,00

1.275,00

8.506,80

638,01

4.253,40

636,99

0,00

7.863,01

Mart

10.000,00

1.500,00

8.500,00

25.500,00

1.275,00

12.760,20

638,01

4.253,40

636,99

0,00

7.863,01

Nisan

10.000,00

1.500,00

8.500,00

34.000,00

1.375,00

17.013,60

638,01

4.253,40

736,99

0,00

7.763,01

Mayıs

10.000,00

1.500,00

8.500,00

42.500,00

1.700,00

21.267,00

638,01

4.253,40

1.061,99

0,00

7.438,01

Haziran

10.000,00

1.500,00

8.500,00

51.000,00

1.700,00

25.520,40

638,01

4.253,40

1.061,99

0,00

7.438,01

Temmuz

10.000,00

1.500,00

8.500,00

59.500,00

1.700,00

29.773,80

638,01

4.253,40

1.061,99

0,00

7.438,01

Ağustos

10.000,00

1.500,00

8.500,00

68.000,00

1.700,00

34.027,20

739,37

4.253,40

960,63

0,00

7.539,37

Eylül

10.000,00

1.500,00

8.500,00

76.500,00

2.155,00

38.280,60

850,68

4.253,40

1.304,32

0,00

7.195,68

Ekim

10.000,00

1.500,00

8.500,00

85.000,00

2.295,00

42.534,00

850,68

4.253,40

1.444,32

0,00

7.055,68

Kasım

10.000,00

1.500,00

8.500,00

93.500,00

2.295,00

46.787,40

850,68

4.253,40

1.444,32

0,00

7.055,68

Aralık

10.000,00

1.500,00

8.500,00

102.000,00

2.295,00

51.040,80

850,68

4.253,40

1.444,32

0,00

7.055,68

TOPLAM

120.000,00

18.000,00

102.000,00

' 102.000,00

21.040,00

51.040,80

8.608,16

51.040,80

12.431,84

0,00

89.568,16

* Bu tutarlar tahakkuktan terkin edilecektir.

** 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca damga vergisi hesaplanmamıştır.

 

 

Bay (V)'nin 5746 sayılı Kanun kapsamında çalışması ve ücretinin teşvik kapsamında olması durumunda, 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemeleri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA

PRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF

MATRAH

HESAPLANAN

GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET KÜMÜLATİF MATRAH

ASGARİ

ÜCRETİN

VERGİSİ

İSTİSNA

MATRAH

KESİLECEK

GELİR

VERGİSİ *

KESİLECEK

DAMGA

VERGİSİ**

NET ÜCRET

 

(a)

(b)

(ax%15)

(c)

(a-b)

(d)

(e)

(dx%15,%20%27)

(f)

(g)

(fx%15,%20)

(h)

(i)

(e-g)

(ı)

(j)

(c-i-ı)

Ocak

10.000,00

1.500,00

8.500,00

8.500,00

1.275,00

4.253,40

638,01

4.253,40

636,99

0,00

7.863,01

Şubat

10.000,00

1.500,00

8.500,00

17.000,00

1.275,00

8.506,80

638,01

4.253,40

636,99

0,00

7.863,01

Mart

10.000,00

1.500,00

8.500,00

25.500,00

1.275,00

12.760,20

638,01

4.253,40

636,99

0,00

7.863,01

Nisan

10.000,00

1.500,00

8.500,00

34.000,00

1.375,00

17.013,60

638,01

4.253,40

736,99

0,00

7.763,01

Mayıs

10.000,00

1.500,00

8.500,00

42.500,00

1.700,00

21.267,00

638,01

4.253,40

1.061,99

0,00

7.438,01

Haziran

10.000,00

1.500,00

8.500,00

51.000,00

1.700,00

25.520,40

638,01

4.253,40

1.061,99

0,00

7.438,01

Temmuz

10.000,00

1.500,00

8.500,00

59.500,00

1.700,00

29.773,80

638,01

4.253,40

1.061,99

0,00

7.438,01

Ağustos

10.000,00

1.500,00

8.500,00

68.000,00

1.700,00

34.027,20

739,37

4.253,40

960,63

0,00

7.539,37

Eylül

10.000,00

1.500,00

8.500,00

76.500,00

2.155,00

38.280,60

850,68

4.253,40

1.304,32

0,00

7.195,68

Ekim

10.000,00

1.500,00

8.500,00

85.000,00

2.295,00

42.534,00

850,68

4.253,40

1.444,32

0,00

7.055,68

Kasım

10.000,00

1.500,00

8.500,00

93.500,00

2.295,00

46.787,40

850,68

4.253,40

1.444,32

0,00

7.055,68

Aralık

10.000,00

1.500,00

8.500,00

102.000,00

2.295,00

51.040,80

850,68

4.253,40

1.444,32

0,00

7.055,68

TOPLAM

120.000,00

18.000,00

102.000,00

' 102.000,00

21.040,00

51.040,80

8.608,16

51.040,80

12.431,84

0,00

89.568,16

 

Bay (V)'nin 4447 sayılı Kanun kapsamında çalışması ve ücretinin teşvik kapsamında olması durumunda, 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemeleri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

4447 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÇALIŞMA

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA

PRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF

MATRAH

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET KÜMÜLATİF MATRAH

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ

İSTİSNA

MATRAH

KESİLECEK GELİR

VERGİSİ *

KESİLECEK

DAMGA

VERGİSİ**

NET ÜCRET

 

(a)

(b)

(ax%15)

(c) (a-b)

(d)

(e)

(dx%15,%20,%27)

(f)

(g) (fx%15,%20)

(h)

(i) (e-g)

(ı)

(j)

(c-i-ı)

Ocak

10.000,00

1.500,00

8.500,00

8.500,00

1.275,00

4.253,40

638,01

4.253,40

636,99

0,00

7.863,01

Şubat

10.000,00

1.500,00

8.500,00

17.000,00

1.275,00

8.506,80

638,01

4.253,40

636,99

0,00

7.863,01

Mart

10.000,00

1.500,00

8.500,00

25.500,00

1.275,00

12.760,20

638,01

4.253,40

636,99

0,00

7.863,01

Nisan

10.000,00

1.500,00

8.500,00

34.000,00

1.375,00

17.013,60

638,01

4.253,40

736,99

0,00

7.763,01

Mayıs

10.000,00

1.500,00

8.500,00

42.500,00

1.700,00

21.267,00

638,01

4.253,40

1.061,99

0,00

7.438,01

Haziran

10.000,00

1.500,00

8.500,00

51.000,00

1.700,00

25.520,40

638,01

4.253,40

1.061,99

0,00

7.438,01

Temmuz

10.000,00

1.500,00

8.500,00

59.500,00

1.700,00

29.773,80

638,01

4.253,40

1.061,99

0,00

7.438,01

Ağustos

10.000,00

1.500,00

8.500,00

68.000,00

1.700,00

34.027,20

739,37

4.253,40

960,63

0,00

7.539,37

Eylül

10.000,00

1.500,00

8.500,00

76.500,00

2.155,00

38.280,60

850,68

4.253,40

1.304,32

0,00

7.195,68

Ekim

10.000,00

1.500,00

8.500,00

85.000,00

2.295,00

42.534,00

850,68

4.253,40

1.444,32

0,00

7.055,68

Kasım

10.000,00

1.500,00

8.500,00

93.500,00

2.295,00

46.787,40

850,68

4.253,40

1.444,32

0,00

7.055,68

Aralık

10.000,00

1.500,00

8.500,00

102.000,00

2.295,00

51.040,80

850,68

4.253,40

1.444,32

0,00

7.055,68

TOPLAM

120.000,00

18.000,00

102.000,00

' 102.000,00

21.040,00

51.040,80

8.608,16

51.040,80

12.431,84

0,00

89.568,16

* Bu tutarların asgari ücretin ilgili aydaki vergisine isabet eden kısımları tahakkuktan terkin edilecektir.

** Asgari ücretin brüt tutarına isabet eden damga vergisi hesaplanmamıştır.

5) Yıllık beyanname verilmesi halinde istisna uygulaması

Hizmet erbabının ücret gelirlerinin 193 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre yıllık beyanname ile beyan edilmesinin gerekmesi durumunda, yıl içinde istisna uygulamasından faydalanıldığı için yıllık beyannamede söz konusu istisna uygulamasına yer verilmeyecek ve yıllık beyannamede ücret gelirlerinin toplamı üzerinden hesaplanan vergiden, yıl içinde istisna öncesi hesaplanan vergiler mahsup edilecektir.

Tevkif suretiyle vergilendirilmemiş ücret gelirlerinin yıllık matrahının, asgari ücretin yıllık matrahını aşmaması halinde, bu gelirler beyan edilmeyecektir. Söz konusu gelirlerin asgari ücretin yıllık matrahını aşması halinde ise tamamı beyan edilecek ve hesaplanan gelir vergisinden asgari ücretin yıllık matrahı üzerinden hesaplanan vergi indirim konusu yapılacaktır.

Örnek 13: İşveren (Y)'nin işyerinde çalışan Bay (Z), brüt 100.000 TL ücret geliri elde etmektedir.

Bay (Z)'nin 2022 yılı yıllık gelir vergisi matrahı gelir vergisi tarifesinin dördüncü dilimindeki tutarı (2022 yılı için 880.000 TL) aştığından, Bay (Z)'nin ücret gelirini yıllık beyannameyle beyan etmesi gerekmektedir.

Bay (Z)'ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemeleri ile yıllık beyanı üzerine yapılacak hesaplama aşağıdaki şekilde olacaktır.

İŞVEREN (Y) TARAFINDAN 2022 YILINDA YAPILAN VERGİLEME

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA

PRİMİ*

MATRAH

KÜMÜLATİF

MATRAH

HESAPLANAN

GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET KÜMÜLATİF MATRAH

ASGARİ

ÜCRETİN

VERGİSİ

İSTİSNA

MATRAH

KESİLECEK GELİR VERGİSİ

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ

NET ÜCRET

 

(a)

(b)

(ax%15)

(c)

(a-b)

(d)

(e)

(dx%15,%20,%27,%35,%40)

(f)

(g) (fx%15,%20)

(h)

(i) (e-g)

(ı)

(a-5004)x0.00759

(j)

(c-i-ı)

Ocak

100.000,00

5.629,50

94.370,50

94.370,50

18.980,04

4.253,40

638,01

4.253,40

18.342,03

721,02

75.307,46

Şubat

100.000,00

5.629,50

94.370,50

188.741,00

25.480,04

8.506,80

638,01

4.253,40

24.842,03

721,02

68.807,46

Mart

100.000,00

5.629,50

94.370,50

283.111,50

28.128,96

12.760,20

638,01

4.253,40

27.490,95

721,02

66.158,54

Nisan

100.000,00

5.629,50

94.370,50

377.482,00

33.029,68

17.013,60

638,01

4.253,40

32.391,67

721,02

61.257,82

Mayıs

100.000,00

5.629,50

94.370,50

471.852,50

33.029,68

21.267,00

638,01

4.253,40

32.391,67

721,02

61.257,82

Haziran

100.000,00

5.629,50

94.370,50

566.223,00

33.029,68

25.520,40

638,01

4.253,40

32.391,67

721,02

61.257,82

Temmuz

100.000,00

5.629,50

94.370,50

660.593,50

33.029,68

29.773,80

638,01

4.253,40

32.391,67

721,02

61.257,82

Ağustos

100.000,00

5.629,50

94.370,50

754.964,00

33.029,68

34.027,20

739,37

4.253,40

32.290,31

721,02

61.359,18

Eylül

100.000,00

5.629,50

94.370,50

849.334,50

33.029,67

38.280,60

850,68

4.253,40

32.178,99

721,02

61.470,49

Ekim

100.000,00

5.629,50

94.370,50

943.705,00

36.214,93

42.534,00

850,68

4.253,40

35.364,25

721,02

58.285,24

Kasım

100.000,00

5.629,50

94.370,50

1.038.075,50

37.748,20

46.787,40

850,68

4.253,40

36.897,52

721,02

56.751,96

Aralık

100.000,00

5.629,50

94.370,50

1.132.446,00

37.748,20

51.040,80

850,68

4.253,40

36.897,52

721,02

56.751,96

TOPLAM

1.200.000,00

67.554,00

1.132.446,00

’ 1.132.446,00

382.478,40

51.040,80

8.608,16

51.040,80

373.870,24

8.652,24

749.923,52

2022 yılı sigorta prim tavanı 37.530 TL dikkate alınarak hesaplanmıştır.


 

BAY (Z)'NİN YILLIK BEYANI

BRÜT ÜCRET

SİGORTA

MATRAH

HESAPLANAN

MAHSUP

ÖDENECEK

1.200.000,00

67.554,00

1.132.446,00

382.478,40

382.478,40

0,00

 

Örnek 14: Bayan (J) iki ayrı iş yerinde işveren (Y) ve işveren (Z)'nin yanında çalışmaktadır. İşveren (Y)'den brüt 10.000 TL ve işveren (Z)'den brüt 8.000 TL ücret geliri elde etmektedir.

Bayan (J)'nin ikinci işverenden elde ettiği ücret geliri 2022 yılı gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimindeki tutarı (2022 yılı için 70.000 TL) aştığından, Bayan (J)'nin ücret gelirini yıllık beyannameyle beyan etmesi gerekmektedir.

Bayan (J)'ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemeleri ile yıllık beyanı üzerine yapılacak hesaplama aşağıdaki şekilde olacaktır.

İŞVEREN (Y) TARAFINDAN 2022 YILINDA YAPILAN VERGİLEME

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA

PRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF

MATRAH

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET KÜMÜLATİF MATRAH

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ

İSTİSNA MATRAH

KESİLECEK GELİR VERGİSİ

KESİLECEK DAMGA

VERGİSİ

NET ÜCRET

 

(a)

(b)

(ax%15)

(c) (a-b)

(d)

(e)

(dx%15,%20,%27)

(f)

(g) (fx%15,%20)

(h)

(i)

(e-g)

(ı)

(a-5004)x0.00759

(j)

(c-i-ı)

Ocak

10.000,00

1.500,00

8.500,00

8.500,00

1.275,00

4.253,40

638,01

4.253,40

636,99

37,92

7.825,09

Şubat

10.000,00

1.500,00

8.500,00

17.000,00

1.275,00

8.506,80

638,01

4.253,40

636,99

37,92

7.825,09

Mart

10.000,00

1.500,00

8.500,00

25.500,00

1.275,00

12.760,20

638,01

4.253,40

636,99

37,92

7.825,09

Nisan

10.000,00

1.500,00

8.500,00

34.000,00

1.375,00

17.013,60

638,01

4.253,40

736,99

37,92

7.725,09

Mayıs

10.000,00

1.500,00

8.500,00

42.500,00

1.700,00

21.267,00

638,01

4.253,40

1.061,99

37,92

7.400,09

Haziran

10.000,00

1.500,00

8.500,00

51.000,00

1.700,00

25.520,40

638,01

4.253,40

1.061,99

37,92

7.400,09

Temmuz

10.000,00

1.500,00

8.500,00

59.500,00

1.700,00

29.773,80

638,01

4.253,40

1.061,99

37,92

7.400,09

Ağustos

10.000,00

1.500,00

8.500,00

68.000,00

1.700,00

34.027,20

739,37

4.253,40

960,63

37,92

7.501,45

Eylül

10.000,00

1.500,00

8.500,00

76.500,00

2.155,00

38.280,60

850,68

4.253,40

1.304,32

37,92

7.157,76

Ekim

10.000,00

1.500,00

8.500,00

85.000,00

2.295,00

42.534,00

850,68

4.253,40

1.444,32

37,92

7.017,76

Kasım

10.000,00

1.500,00

8.500,00

93.500,00

2.295,00

46.787,40

850,68

4.253,40

1.444,32

37,92

7.017,76

Aralık

10.000,00

1.500,00

8.500,00

102.000,00

2.295,00

51.040,80

850,68

4.253,40

1.444,32

37,92

7.017,76

TOPLAM

120.000,00

18.000,00

102.000,00

102.000,00

21.040,00

51.040,80

8.608,16

51.040,80

12.431,84

455,04

89.113,12

 

 

İŞVEREN (Z) TARAFINDAN 2022 YILINDA YAPILAN VERGİLEME

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA

PRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF

MATRAH

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

HESAPLANAN

DAMGA VERGİSİ

NET ÜCRET

 

(a)

(b)

(ax%15)

(c) (a-b)

(d)

(e)

(dx%15,%20,%27)

(f)

ax0.00759

(g)

(c-e-f)

Ocak

8.000,00

1.200,00

6.800,00

6.800,00

1.020,00

60,72

5.719,28

Şubat

8.000,00

1.200,00

6.800,00

13.600,00

1.020,00

60,72

5.719,28

Mart

8.000,00

1.200,00

6.800,00

20.400,00

1.020,00

60,72

5.719,28

Nisan

8.000,00

1.200,00

6.800,00

27.200,00

1.020,00

60,72

5.719,28

Mayıs

8.000,00

1.200,00

6.800,00

34.000,00

1.120,00

60,72

5.619,28

Haziran

8.000,00

1.200,00

6.800,00

40.800,00

1.360,00

60,72

5.379,28

Temmuz

8.000,00

1.200,00

6.800,00

47.600,00

1.360,00

60,72

5.379,28

Ağustos

8.000,00

1.200,00

6.800,00

54.400,00

1.360,00

60,72

5.379,28

Eylül

8.000,00

1.200,00

6.800,00

61.200,00

1.360,00

60,72

5.379,28

Ekim

8.000,00

1.200,00

6.800,00

68.000,00

1.360,00

60,72

5.379,28

Kasım

8.000,00

1.200,00

6.800,00

74.800,00

1.696,00

60,72

5.043,28

Aralık

8.000,00

1.200,00

6.800,00

81.600,00

1.836,00

60,72

4.903,28

TOPLAM

96.000,00

14.400,00

81.600,00

81.600,00

15.532,00

728,64

65.339,36

 

BAYAN (J)'NİN YILLIK BEYANI

İŞVEREN

BRÜT ÜCRET

SİGORTA

PRİMİ

MATRAH

HESAPLANAN

GELİR VERGİSİ

MAHSUP EDİLECEK GELİR VERGİSİ

ÖDENECEK GELİR VERGİSİ

(Y)

120.000,00

18.000,00

102.000,00

0,00

21.040,00

 

(Z)

96.000,00

14.400,00

81.600,00

0,00

15.532,00

 

TOPLAM

216.000,00

32.400,00

183.600,00

43.072,00

36.572,00

6.500,00

Örnek 15: Bay (Y) tevkif suretiyle vergilendirilmemiş aylık brüt 7.000 TL ücret geliri elde etmektedir.

Ücret geliri tevkif suretiyle vergilendirilmediğinden, Bay (Y)'nin ücret gelirini yıllık beyannameyle beyan etmesi gerekmektedir.

Bay (Y)'nin 2022 yılı yıllık beyanı üzerine yapılacak hesaplama aşağıdaki şekilde olacaktır.

BAY (Y)'NİN YILLIK BEYANI

BRÜT ÜCRET

SİGORTA

PRİMİ

MATRAH

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

İSTİSNA

MATRAH

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ

ÖDENECEK

GELİR VERGİSİ

84.000,00

12.600,00

71.400,00

12.778,00

51.040,80

8.608,16

4.169,84

 

Söz konusu Tebliğ Taslağına aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

319 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.