Numara : 175
Tarih : 31.12.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/175

KONU: 2022 Yılında Uygulanacak GEKAP Tutarları Belirlendi

31/12/2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmi Gazete’de “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2022/1)” yayımlandı.

Buna göre, 1/1/2022 tarihinden itibaren uygulacak geri kazanım katılım payı tutarları yeniden değerleme oranında (%36,20) artırılmıştır.

2022 yılı GEKAP tutarları aşağıdaki listede yer almaktadır. 

Ürün Cinsi

2872 Sayılı Çevre Kanunu Ekli (1) Sayılı Liste Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı

1/1/2022- 31/12/2022 Tarihleri Arasında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı

Plastik poşet (Plastik alışveriş torbaları)

15 kr./adet

25 kr./adet

 

 

 

Ürün Cinsi

Tutar

Tutar

Lastik (Binek araç)

2 TL/adet

2,8 TL/adet

Lastik (Otobüs, kamyon, kamyonet, yükleyici ve kazıcı Lastikleri vc diğerleri )

4 TL/adet

5,8 TL/adet

Lastik (İş makinası lastikleri)

10 TL/adet

14,8 TL/adet

Dolgu lastikler

5 TL/adet

7 TL/adet

Akümülatör (Kurşun asitli olanlar)

20 kr./kg

28 kr./kg

Akümülatör (Nikel kadmiyumlu olanlar)

50 krJ kg

70 kr./ kg

Akümülatör (Diğerleri)

5 kr./kg

7 kr/kg

Çinko karbon piller

2 TL/kg

2,8 TL/kg

Alkali silindirik piller

2 TL/kg

2,8 TL/kg

Alkali düğme piller

3 TL/kg

4,3 TL/kg

Düğme piller çinko-hava ve gümüş oksitli

10 TL/kg

14,8 TL/kg

Lityum düğme piller

10 TL/kg

14,8 TL/kg

Lityum silindirik şarjlı ve primer pil çeşitleri (Araç bataryaları hariç)

5 TL/kg

7 TL/kg

Otomotiv pilleri (Kurşun içerenler hariç)

15 TL/kg

21 TL/kg

Lityum içeren araç bataryaları

15 TL/kg

21 TL/kg

Diğer şarjlı piller

5 TL/kg

7 TL/kg

Madeni yağ

50 kr./kg

70 kr./kg

Bitkisel yağ

10 kr./kg

14,8 kr./kg

Elektrikli vc elektronik eşya: Tclevizyon/Monitör

20 kr./kg

28 kr./kg

Elektrikli ve elektronik eşya: Bilişim telekomünikasyon ekipmanları (Televizyon ve monitörler hariç)

20 kr./kg

28 kr./kg

Elektrikli vc elektronik eşya: Aydınlatma ekipmanları

10 kr./adet

14,8 kr./adet

Elektrikli ve elektronik eşya: Ktiçük ev aletleri vc diğerleri

20 kr./kg

28 kı/'kg

Elektrikli vc elektronik eşya: Beyaz eşyalar (Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları hariç)

25 kr./kg

36 kr./kg

Elektrikli ve elektronik eşya: Buzdolabı/Soğutucıılar/İklimlendirme cihazları

30 kr./kg

43 kr./kg

İlaç

1 kr/kutu veya şişe

1,48 kr./kutu veya Şişe

 

2872 Sayılı Çevre Kanunu Ekli (1) Sayılı Liste Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı

1/1/2022-31/12/2022 Tarihleri Arasında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı

 

Ürün Cinsi

Kg Başına Alınacak Tutar (kr.)

Adet Başına Alınacak Tutar (kr.)

Kg Başına Alınacak Tutar (kr.)

Adet Başına Alınacak Tutar (kr.)

 

 

PLASTİK AMBALAJ

 

 

 

İçecek Ambalajlan (Adet)

 

 

 

 

 

0,33 litreye kadar

 

1

 

1,48

 

0,3301-0,75 litre arası

 

2

 

2,8

 

0,7501-1,5 litre arası

 

3

 

4,3

 

1,501 litre üzeri

 

4

 

5,8

 

Diğerleri (Poşet Hariç) (kg)

40

 

58

 

 

 

METAL AMBALAJ

 

 

 

İçecek Ambalajları (Adet)

 

3

 

4,3

 

Diğerleri (kg)

50

 

 

 

 

 

KOMPOZİT AMBALAJ

 

 

 

Kâğıt-Karton Ağırlıklı Kompozit İçecek Ambalajları (Adet)

 

 

 

 

 

0.25 litreye kadar

 

1

 

1,48

 

0,2501-0,5 litre arası

 

2

 

2,8

 

0,501 litre üzeri

 

4

 

5,8

 

Diğerleri (kg)

50

 

70

 

 

KÂĞIT KARTON AMBALAJ (kg)

20

 

28

 

 

 

CAM AMBALAJ

 

 

 

İçecek Ambalajlan (Adet)

 

 

 

 

 

0,25 litreye kadar

 

1

 

1,48

 

0,2501-0,5 litre arası

 

2

 

2,8

 

0,501-1 litre arası

 

3

 

4,3

 

1,01-5 litre arası

 

5

 

7

 

5,01 litre üzeri

 

10

 

14,8

 

Diğerleri (kg)

20

 

28

 

 

 

AHŞAP AMBALAJ

 

 

 

AHŞAP AMBALAJ (Adet)

 

10

 

14,8

 

               

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2022/1)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.