Numara : 73
Tarih : 20.5.2021

 VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/73

KONU: Akaryakıtta Uygulanan ÖTV tutarlarına İlişkin Karar Yayımlandı.

20 Mayıs 2021 tarihli ve 31486 sayılı Resmi Gazete'de bazı akaryakıt ürünlerine uygulanan ÖTV tutarlarını artıran 3994 Sayılı Karar yayımlandı.

Karar ile Eşel Mobil Sistemi içinde kalacak şekilde 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan bazı benzin, motorin ve LPG türlerinin (LPG Tüpgaz hariç) ÖTV tutarları yeniden belirlenmiştir.

Bununla birlikte, 3994 sayılı Karar'ın 2 nci maddesi ile 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar, bu Kararın birinci maddesinde;

a) 2710.12.45.00.11, 2710.12.45.00.13, 2710.12.45.00.18, 2710.12.49.00.11, 2710.12.49.00.12, 2710.12.49.00.18, 2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 GTİP numarası ile yer alan mallar bakımından 29.02.2020 tarihinde uygulanan

b) 2711.12, 2711.13, 2711.19.00.00.11, 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 GTİP numarası ile yer alan mallar bakımından ise 17.05.2018 tarihinde uygulanan,

özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanacaktır.

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Tutarı (ESKİ)

Vergi Tutarı (YENİ)

29.02.2020 tarihli tutar

17.05.2018 tarihli tutar

2710.12.45.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

0,8652

1,3313

2,5265

 

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan

2710.12.45.00.13

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

0,8652

1,3313

2,5265

 

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)

2710.12.45.00.18

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

0,8652

1,3313

2,5265

 

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Diğerleri

2710.12.49.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

1,0283

1,5836

2,6485

 

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

Kurşunsuz benzin 98 oktan

2710.12.49.00.12

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

1,0283

1,5836

2,6485

 

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar  

Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)

2710.12.49.00.18

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

1,0283

1,5836

2,6485

 

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar 

Diğerleri

2710.19.43.00.11

(Gaz oiller)

0,7253

1,2931

2,0559

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) Motorin

2710.20.11.00.11

(Gaz oiller)

0,7253

1,2931

2,0559

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) Motorin

2711.12

(Sıvılaştırılmış)  Propan

0,2810

0,8107

 

1,7780

2711.13

(Sıvılaştırılmış)
Bütan

0,2810

0,8107

 

1,7780

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

0,2810

0,8107

 

1,7780

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz)  Diğerleri

0,2810

0,2810

 

1,7780

2711.29.00.00.11

(Gaz halinde olanlar) Propan

0,2810

0,8107

 

1,7780

2711.29.00.00.12

(Gaz halinde olanlar)

Bütan

0,2810

0,8107

 

1,7780

 

z konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3994)

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.