Numara : 86
Tarih : 7.6.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/86

KONU: Ülke Bazlı Raporların (ÜBR) Değişimine Yönelik İmzalanmış Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması’nın Yürürlük Tarihi ve Türkiye ile ÜBR Değişimi Yapılabilecek Olan Ülkeler Listesinde Son Durum.

1) ÜBR Değişimine Yönelik Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması’nın Yürürlük Tarihi

1 Haziran 2021 tarihli ve 31498 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4026 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 30 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da imzalanmış olan “Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nın yürürlük tarihinin, en erken 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemlerine uygulanmak üzere, 18 Aralık 2020 olarak tespit edilmesine karar verilmiştir.

Buna göre, halihazırda Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (“OECD”) web sitesinde  yer verilen Ülke Bazlı Raporların (ÜBR) Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması’nı (“ÇTYMA” /”Anlaşma”) aktive eden taraflar ve Anlaşma’nın uygulanacağı ilk mali yıl bilgilerinin de sunulduğu listeler, Türkiye için de 18 Aralık 2020 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.  

Nihai Ana işletmesi ya da Vekil İşletmesi, ÜBR Değişimine İlişkin ÇTYMA’sının, sirkülerimiz tarihi itibariyle henüz aktive olmadığı bir ülkede (örneğin: Avusturya, Kanada, Macaristan, Rusya, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri gibi) bulunan çok uluslu işletme gruplarının Türkiye’de mukim işletmelerinin, 2019 hesap dönemi ile Ocak 2020, Şubat 2020, Mart 2020, Nisan 2020 ve Mayıs 2020’de biten özel hesap dönemlerine (ÖHD) ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının, BTRANS sistemi aracılığı ile Türkiye’de Mali İdare’ye gönderilmesi zorunluluğu devam etmekte olup gönderim için en son tarih 30 Haziran 2021 Çarşamba günüdür.

Keza, yukarıda belirtilen durumdaki çok uluslu işletme gruplarının Türkiye’de mukim işletmeleri, 30 Haziran 2020’de biten özel hesap dönemleri ile ilgili ÜBR’yi de 30 Haziran 2021 tarihine kadar BTRANS sistemi aracılığı ile Türkiye’de Mali İdare’ye göndermek zorundadırlar.

2) Türkiye Mali İdaresi’nin ÜBR Gönderimi Yapacağı Ülkeler ile Türkiye Mali İdaresi’ne ÜBR Gönderimi Yapacak olan Ülkelerin Listesi

Yukarıda belirtildiği gibi; 1 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımanan 4026 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlük tarihi 18 Aralık 2020 olarak belirlenmiş olan ÜBR değişimine ilişkin ÇTYMA kapsamında Türkiye ile tek taraflı veya karşılıklı ÜBR değişimi/paylaşımı yapabilecek ülkelerin listesine ve paylaşımın yürürlüğe gireceği vergilendirme dönemi ile ilgili bilgilere OECD’nin aşağıda linkini verdiğimiz web sayfasından ulaşabilirsiniz.

https://www.oecd.org/tax/beps/country-by-country-exchange-relationships.htm

OECD’nin yukarıda linki verilen ilgili web sitesinde en son 12 Mart 2021 tarihinde yapılan aktivasyon güncellemesine göre Türkiye açısından son durum aşağıdaki gibidir. 

Açıklama

Ülke Sayısı

Türkiye Mali İdaresi’nin ÜBR gönderimi/paylaşımı yapabileceği ülke sayısı (Türkiye’den 46 adet ülkeye ÜBR gönderimi mümkün durumdadır)

46

Türkiye Mali İdaresi’ne ÜBR gönderimi/paylaşımı yapabilecek ülke sayısı (57 adet ülkeden Türkiye’ye ÜBR gönderimi mümkün durumdadır)

57

Aktivasyon süreci hâlen devam etmekte olup bilgi paylaşımı yapılabilecek ülke sayısının 87’ye çıkması beklenmektedir. Bu nedenle, OECD’nin web sitesinde aktivasyon ile ilgili yapacağı güncellemeler devamlı olarak takip edilmelidir.

Türkiye’de faaliyet gösteren Çok Uluslu bir İşletme Grubunun üyesi olan bir şirket veya şube iseniz ve Nihai Ana İşletmeniz veya Vekil İşletmeniz (ÜBR paylaşımı için atanmış olan işletme) yukarıdaki linkteki OECD web sitesinde, Türkiye ile ÜBR paylaşımı yapabilecek olan 57 adet ülkeden birinde ÜBR beyanını yapmış ise, Türkiye’deki Mali İdare’ye ÜBR gönderim yükümlülüğünüz ortadan kalkacaktır.

OECD’nin en son 12 Mart 2021 tarihinde yapılmış olan aktivasyon güncellemesi neticesinde ; Türkiye Mali İdaresi’nin ÜBR gönderimi/paylaşımı yapabileceği ülke sayısı Aralık 2020’de 37 iken Mart 2021’deki güncelleme ile 46 adete çıkmıştır.  Öte yandan, Türkiye Mali İdaresi’ne ÜBR gönderimi/paylaşımı yapabilecek ülke sayısı da Aralık 2020’de 47 adet iken Mart 2021 güncellemesi ile 57 adete çıkmıştır. İlgili ülkelerin listesi aşağıda karşılıklı olarak verilmiştir.

 

Türkiye Mali İdaresi’nin ÜBR Gönderimi/Paylaşımı Yapacağı Ülkeler

(Türkiye’den Diğer Ülkelere)

 

Türkiye Mali İdaresi’ne ÜBR Gönderimi/Paylaşımı Yapacak Ülkeler

(Diğer Ülkelerden Türkiye’ye)

 

(1 Ocak 2019 tarihinde veya sonrasında başlayan vergilendirme dönemleri için)

 

(1 Ocak 2019 tarihinde veya sonrasında başlayan vergilendirme dönemleri için) (*)

1

Andorra

1

Andorra

2

Arjantin

2

Anguilla

3

Avustralya

3

Arjantin

4

Belçika

4

Avustralya

5

Brezilya

5

Belçika

6

Şili

6

Belize

7

Çin

7

Bermuda

8

Kolombiya

8

Brezilya

9

Hırvatistan

9

Bulgaristan

10

Çek Cumhuriyeti

10

Cayman Adaları

11

Danimarka

11

Şili

12

Estonya

12

Çin

13

Finlandiya

13

Kolombiya

14

Fransa

14

Kosta Rika

15

Almanya

15

Hırvatistan

16

Cebelitarık

16

Çek Cumhuryeti

17

Yunanistan

17

Danimarka

18

Hong Kong, Çin

18

Estonya

19

İzlanda

19

Finlandiya

20

Hindistan

20

Fransa

21

Endonezya

21

Almanya

22

İrlanda

22

Cebelitarık

23

Man Adası

23

Yunanistan

24

İtalya

24

Hong Kong, Çin

25

Japonya

25

İzlanda

26

Kore

26

Hindistan

27

Letonya

27

Endonezya

28

Lüksemburg

28

İrlanda

29

Malta

29

Man Adası

30

Mauritius

30

İtalya

31

Meksika

31

Japonya

32

Hollanda

32

Kore

33

Yeni Zelanda

33

Letonya

34

Norveç

34

Lüksemburg

35

Peru

35

Macau, Çin

36

Polonya

36

Malta

37

Portekiz

37

Mauritius

38

San Marino

38

Meksika

39

Seyşel Adaları

39

Hollanda

40

Slovak Cumhuriyeti

40

Yeni Zelanda

41

Slovenya

41

Nijerya

42

Güney Afrika

42

Norveç

43

İspanya

43

Peru

44

İsviçre

44

Polonya

45

İngiltere

45

Portekiz

46

Uruguay

46

Katar (*)

 

 

47

Romanya

 

 

48

San Marino

 

 

49

Seyşel Adaları

 

 

50

Slovak Cumhuriyeti

 

 

51

Slovenya

 

 

52

Güney Afrika

 

 

53

İspanya

 

 

54

İsviçre

 

 

55

Turks ve Caicos Adaları

 

 

56

İngiltere

 

 

57

Uruguay

(*)

Katar’dan Türkiye’ye paylaşım 1 Ocak 2020 tarihinde veya sonrasında başlayan vergilendirme dönemlerinden geçerli olacaktır.

 

Bu ülkelerden Türkiye’ye ÜBR gönderimi yapılacaktır ancak Türkiye’den bu ülkelere ÜBR paylaşımı halen sözkonusu değildir.

Yukarıdaki listeye göre, Nihai Ana İşletmesi ya da Vekil İşletmesi, örneğin İngiltere’de, Hollanda’da, Japonya’da, İspanya’da veya Almanya’da bulunan Çok Uluslu Şirketler Grubuna ait olarak Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler açısından; sırasıyla İngiltere, Hollanda, Japonya, İspanya ve Almanya Vergi İdareleri’nden Türkiye Vergi İdaresi’ne 1 Ocak 2019 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemleri için ÜBR gönderilmesi mümkün hale geldiği için, Türkiye’de bulunan ilgili işletmelerin 1 Ocak 2019 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin ÜBR’yi Türkiye’de Mali İdare’ye gönderme zorunlulukları ortadan kalkmıştır.

3) Nihai Ana İşletmesi veya Vekil İşletmesinin Mukim Olduğu Ülkenin ÇTYMA’asını İmzalamış Olup da Türkiye ile Henüz ÜBR Değişiminin Aktive Edilmediği Durumlar

Nihai Ana işletmesi veya Vekil İşletmesi, ÇTYMA’sını imzalamış olup da Türkiye ile henüz ÜBR değişimi aktif hale gelmemiş olan Avusturya, Kanada, Macaristan, Rusya, İsveç gibi ülkelerde mukim olan Çok Uluslu Şirketler Grubuna ait olarak Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler ve şubeler, 2019 hesap dönemi ile Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk Ülke Bazlı Raporlarını 30 Haziran 2021’ye kadar  BTRANS aracılığıyla elektronik ortamda  Türk Mali İdaresi’ne göndermek zorundadırlar.

Öte yandan, yukarıda bahsedilen durumda bulunan Çok Uluslu Şirketler Grubuna ait olarak Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler ve şubeler (nihai ana işletmeleri veya vekil işletmeleri Avusturya, Kanada, Macaristan, Rusya, İsveç gibi ülkelerde mukim bulunan Çok Uluslu Şirketler Grubuna ait olarak Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler ve şubeler) 30 Haziran 2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ÜBR’yi de gene 30 Haziran 2021’e kadar BTRANS aracılığıyla elektronik ortamda  Türk Mali İdaresi’ne göndereceklerdir. 

Bu ülkeler açısından aktivasyon sürecinin OECD’nin, yukarıda 2. Bölüm’de linkini verdiğimiz web sitesinden takip edilmesini tavsiye ederiz.

4) Nihai Ana İşletme veya Vekil İşletmenin Mukim Olduğu Ülkenin A.B.D. Olması Durumu

ÇTYMA, A.B.D. tarafından imzalanmamış olduğu için nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi A.B.D’de bulunan Türkiye’deki şirketler ve şubelerin, 1 Ocak 2019 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için Türk Mali İdaresi’ne ÜBR gönderme zorunluluklarının ortadan kalkabilmesi için Türkiye ile A.B.D arasında ÜBR değişimine ilişkin iki taraflı bir Yetkili Makam Anlaşması’nın imzalanıp yürürlüğe girmesi gerekmektedir. Sözkonusu iki taraflı Yetkili Makam Anlaşması hazırlanmış olmakla birlikte halen A.B.D. ve Türkiye yetkilileri arasında görüşmeler devam ettiği için henüz yürürlüğe girmemiştir. Bu nedenle, nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi  A.B.D.’de bulunan Çok Uluslu Şirketler Grubuna ait olarak Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler ve şubeler; 2019 hesap dönemi ile Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk Ülke Bazlı Raporlarını 30 Haziran 2021’ye kadar  BTRANS aracılığıyla elektronik ortamda  Türk Mali İdaresi’ne göndermek zorundadırlar.

Öte yandan; Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi A.B.D.’de mukim Çok Uluslu Şirketler Grubuna ait olarak Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler ve şubeler, 30 Haziran 2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ÜBR’yi de gene 30 Haziran 2021’e kadar BTRANS aracılığıyla elektronik ortamda  Türk Mali İdaresi’ne göndereceklerdir.  

A.B.D ile Türkiye arasındaki iki taraflı Yetkili Makam Anlaşması’nın yürürlük açısından durumunun, A.B.D. Vergi İdaresi’nin aşağıda verilen web sitesi linkinden takip edilmesini tavsiye ederiz:

 https://www.irs.gov/businesses/country-by-country-reporting-jurisdiction-status-table

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.