Numara : 94
Tarih : 25.6.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/94

KONU: Sigara ve İçeceklerin ÖTV Tutarında Enflasyon Artışı Yapılmadı.

25 Haziran 2021 tarihli ve 31522 sayılı Resmi Gazete'de "4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün, 2021 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4137)" yayımlandı.

ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde meyva suları, sular, gazozlar, alkollü ve diğer bazı alkolsüz içkiler; (B) cetvelinde ise sigaralar, sigarillolar, purolar, enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün ürünleri ile makaronlar yer almaktadır.

ÖTV Kanununun 12. maddesinin 3 üncü fıkrası ile (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarlarının, Ocak ve Temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm doğrultusunda, her yıl, yukarıda belirtilen dönemlerde, Cumhurbaşkanı Kararıyla ÖTV Kanunu eki (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvelindeki mallar için uygulanan asgari maktu vergi  ve maktu vergi tutarları otomatik olarak yeniden belirlenmektedir.

Ancak 4137 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı bu artış hükmünün 2021 yılı Temmuz - Aralık dönemi için uygulanmaması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

4137 Sayılı Karar

 

Saygılarımızla, 

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.